Kyoto Styudy

Kết quả tìm kiếm

43 kết quả

Tìm kiếm từ khóa :

Tài liệu học tập có sẵn

Tư nhânĐại học Bukkyo

Cửnhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Trường nghiệp vụ khách sạn du lịch Carriere

Chứng chỉ chuyên môn

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Tài liệu học tập có sẵn

Tư nhânĐại học Doshisha

Cửnhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ・Chứng chỉ chuyên môn chuyên nghiệp

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình học bằng tiếng Anh
 • Hỗ trợ các sinh viên theo đạo Hồi

Tư nhânĐại học nữ sinh Doshisha

Cửnhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình ngắn hạn

Tư nhânĐại học Hanazono

Cửnhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Học bổng
 • Khóa học dành riêng cho du học sin

Tư nhânĐại học Heian Jogakuin

Cửnhân

 • Học bổng

Tư nhânĐại học giáo dục Kyoto

Cửnhân

Trường ngoại ngữ Kyoto

Chứng chỉ chuyên môn

 • Học bổng
 • Hỗ trợ các sinh viên theo đạo Hồi

Công lậpĐại học nghệ thuật thành phố Kyoto

Thạc sĩ・Tiến sĩ

Tư nhânCao đẳng kinh tế Kyoto

Cử nhân cao đẳng

 • Học bổng

Tư nhânĐại học nghệ thuật và thủ công Kyoto

Cửnhân

 • Học bổng

Tư nhânĐại học đào tạo sau đại học về thông tin Kyoto

Chứng chỉ chuyên môn chuyên nghiệp

 • Học bổng
 • Chương trình học bằng tiếng Anh

Tài liệu học tập có sẵn

Trường dinh dưỡng y tế Kyoto

Chứng chỉ chuyên môn・Chứng chỉ chuyên môn cao cấp

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Học viện Máy tính Kyoto

Chứng chỉ chuyên môn・Chứng chỉ chuyên môn cao cấp

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Khóa học dành riêng cho du học sin

Tài liệu học tập có sẵn

Trường dạy nấu ăn Kyoto

Chứng chỉ chuyên môn

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Tài liệu học tập có sẵn

Tư nhânViện Khoa học và Công nghệ Kyoto (tên mới của Đại học Kyoto Gakuen từ năm 2019)

Cửnhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình học bằng tiếng Anh

Trường nghệ thuật thiết kế Kyoto

Chứng chỉ chuyên môn

 • Học bổng

Tài liệu học tập có sẵn

Quốc lậpĐại học kỹ thuật Kyoto

Cửnhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình ngắn hạn
 • Hỗ trợ các sinh viên theo đạo Hồi

Tư nhânĐại học điều dưỡng Kyoto

Cửnhân・Thạc sĩ

Tài liệu học tập có sẵn

Tư nhânĐại học - Cao đẳng nữ sinh Kyoto Koka

Cửnhân・Cử nhân cao đẳng

 • Học bổng
 • Chương trình ngắn hạn

Tài liệu học tập có sẵn

Tư nhânĐại học nữ sinh Kyoto Notre Dame

Cửnhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Tài liệu học tập có sẵn

Trường kỹ thuật Kyoto Seika

Chứng chỉ chuyên môn

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Tài liệu học tập có sẵn

Tư nhânĐại học Dược Kyoto

Cửnhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Học bổng

Tài liệu học tập có sẵn

Công lậpĐại học công lập Kyoto

Cửnhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Công lậpĐại học Y khoa công lập Kyoto

Thạc sĩ・Tiến sĩ

Tư nhânĐại học công nghiệp Kyoto

Cửnhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Tư nhânĐại học Kyoto Seika

Cửnhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình ngắn hạn

Tư nhânKYOTO SEIZAN COLLEGE

Tư nhânĐại học Tachibana Kyoto

Cửnhân・Thạc sĩ

 • Học bổng

Tài liệu học tập có sẵn

Quốc lậpĐại học Kyoto

Cửnhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ・Chứng chỉ chuyên môn chuyên nghiệp

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình ngắn hạn
 • Chương trình học bằng tiếng Anh
 • Hỗ trợ các sinh viên theo đạo Hồi

Tài liệu học tập có sẵn

Tư nhânĐại học nghệ thuật và thiết kế Kyoto

Cửnhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Học bổng

Quốc lậpĐại học giáo dục Kyoto

Thạc sĩ

 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Tư nhânĐại học - Cao đẳng ngoại ngữ Kyoto

Cửnhân・Thạc sĩ

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình ngắn hạn
 • Chương trình học bằng tiếng Anh
 • Hỗ trợ các sinh viên theo đạo Hồi

Tư nhânĐại học nữ sinh Kyoto

Cửnhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Tư nhânĐại học - Cao đẳng nghệ thuật, công nghiệp dệt Kyoto

Cửnhân・Thạc sĩ・Cử nhân cao đẳng

 • Học bổng
 • Chương trình ngắn hạn

Trường phúc lợi quốc tế Kyoto YMCA

Chứng chỉ chuyên môn

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Tài liệu học tập có sẵn

Tư nhânĐại học y khoa quốc tế Meiji

Cửnhân

Quốc lậpNational Institute of Technology, Maizuru College

 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Tài liệu học tập có sẵn

Đại học ô tô Nissan Kyoto

Chứng chỉ chuyên môn・Chứng chỉ chuyên môn cao cấp

 • Học bổng

Tư nhânĐại học Otani

Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Học bổng

Tài liệu học tập có sẵn

Tư nhânĐại học Ritsumeikan

Cửnhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình ngắn hạn
 • Chương trình học bằng tiếng Anh
 • Hỗ trợ các sinh viên theo đạo Hồi

Tài liệu học tập có sẵn

Tư nhânĐại học - Cao đẳng Ryukoku

Cửnhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ・Cử nhân cao đẳng

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Khóa học dành riêng cho du học sin

Tài liệu học tập có sẵn

Đại học Bách khoa YIC Kyoto

Chứng chỉ chuyên môn

 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Tìm kiếm trường học

Trường tiếng Nhật