Kyoto Styudy

Dành cho những bạn đang cân nhắc du học Nhật Bản Dành cho học sinh quốc tế tại Kyoto

Kết quả tìm kiếm

57 kết quả

Tìm kiếm từ khóa:

Ikueikan – Học viện ngôn ngữ Kansai

 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Tài liệu học tập có sẵn

ISI Language School,Kyoto

 • Hỗ trợ các sinh viên theo đạo Hồi
 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình ngắn hạn

Tài liệu học tập có sẵn

Học viện Ngoại Ngữ Nhật Bản

 • Hỗ trợ các sinh viên theo đạo Hồi
 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình ngắn hạn

Katsugaku Shoin

 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Tài liệu học tập có sẵn

Học viện ngôn ngữ Kyoshin (Kyoshin Language Academy)

 • Hỗ trợ các sinh viên theo đạo Hồi
 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình ngắn hạn

Tài liệu học tập có sẵn

Trường dạy tiếng Nhật Kyoto – Trung tâm giáo dục tiếng Nhật Kyoto

 • Hỗ trợ các sinh viên theo đạo Hồi
 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình ngắn hạn

Trường dạy văn hoá và tiếng Nhật Kyoto

 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình ngắn hạn

Tài liệu học tập có sẵn

Trường dạy tiếng Nhật Kyoto Minsai

 • Hỗ trợ các sinh viên theo đạo Hồi
 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình ngắn hạn

Tài liệu học tập có sẵn

Học viện quốc tế Kyoto Reigaku

 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Khóa tiếng Nhật, Trường YMCA Kyoto

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình ngắn hạn

Tài liệu học tập có sẵn

Trung tâm tiếng Nhật

 • Học bổng
 • Chương trình ngắn hạn

Tư nhân Tư nhân Đại học giáo dục Kyoto

Cử nhân・Thạc sĩ

Quốc lập Đại học giáo dục Kyoto

Chứng chỉ chuyên môn chuyên nghiệp

 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Tài liệu học tập có sẵn

SCGTrường tiếng Nhật

 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Tài liệu học tập có sẵn

Kyoto Asuka Academia Trường tiếng Nhật

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình ngắn hạn

Tài liệu học tập có sẵn

Tư nhân Đại học Bukkyo

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Tài liệu học tập có sẵn

Tư nhân Đại học Doshisha

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ・Chứng chỉ chuyên môn chuyên nghiệp

 • Hỗ trợ các sinh viên theo đạo Hồi
 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình học bằng tiếng Anh

Tư nhân Đại học nữ sinh Doshisha

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình ngắn hạn

Tư nhân Đại học Hanazono

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Học bổng

Tư nhân Đại học Heian Jogakuin

Cử nhân

 • Học bổng

Tài liệu học tập có sẵn

Tư nhân Cao đẳng Ikenobo

Cử nhân cao đẳng

 • Học bổng

Công lập Đại học nghệ thuật thành phố Kyoto

Thạc sĩ・Tiến sĩ

Tư nhân Cao đẳng kinh tế Kyoto

Cử nhân cao đẳng

 • Học bổng

Tư nhân Đại học đào tạo sau đại học về thông tin Kyoto

Chứng chỉ chuyên môn chuyên nghiệp

 • Học bổng
 • Chương trình học bằng tiếng Anh

Tài liệu học tập có sẵn

Tư nhân Viện Khoa học và Công nghệ Kyoto

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Hỗ trợ các sinh viên theo đạo Hồi
 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình học bằng tiếng Anh

Tài liệu học tập có sẵn

Quốc lập Đại học kỹ thuật Kyoto

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Hỗ trợ các sinh viên theo đạo Hồi
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình ngắn hạn

Tư nhân Đại học điều dưỡng Kyoto

Cử nhân・Thạc sĩ

Tài liệu học tập có sẵn

Tư nhân Trường đại học và Cao đẳng nữ Kyoto Koka

Cử nhân・Thạc sĩ・Cử nhân cao đẳng

 • Hỗ trợ các sinh viên theo đạo Hồi
 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình ngắn hạn

Tài liệu học tập có sẵn

Tư nhân Đại học nữ sinh Kyoto Notre Dame

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Tài liệu học tập có sẵn

Tư nhân Đại học Dược Kyoto

Thạc sĩ・Tiến sĩ

Tài liệu học tập có sẵn

Công lập Đại học công lập Kyoto

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Tư nhân Đại học công nghiệp Kyoto

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Tư nhân Đại học Kyoto Seika

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình ngắn hạn

Tư nhân KYOTO SEIZAN COLLEGE

Tài liệu học tập có sẵn

Tư nhân Đại học Tachibana Kyoto

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Học bổng

Tài liệu học tập có sẵn

Quốc lập Đại học Kyoto

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ・Chứng chỉ chuyên môn chuyên nghiệp

 • Hỗ trợ các sinh viên theo đạo Hồi
 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình ngắn hạn
 • Chương trình học bằng tiếng Anh

Tài liệu học tập có sẵn

Tư nhân Đại học Nghệ thuật Kyoto

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Học bổng

Tài liệu học tập có sẵn

Tư nhân Đại học – Cao đẳng ngoại ngữ Kyoto

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ・Cử nhân cao đẳng

 • Hỗ trợ các sinh viên theo đạo Hồi
 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Khóa học dành riêng cho du học sin
 • Chương trình ngắn hạn
 • Chương trình học bằng tiếng Anh

Tư nhân Đại học nữ sinh Kyoto

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình ngắn hạn

Tài liệu học tập có sẵn

Tư nhân Đại học y khoa quốc tế Meiji

Cử nhân

Tài liệu học tập có sẵn

Quốc lập National Intstitute of Technology(KOSEN), Maizuru College

 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Tư nhân Đại học Otani

Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Học bổng

Tài liệu học tập có sẵn

Tư nhân Đại học Ritsumeikan

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ・Chứng chỉ chuyên môn chuyên nghiệp

 • Hỗ trợ các sinh viên theo đạo Hồi
 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình ngắn hạn
 • Chương trình học bằng tiếng Anh

Tài liệu học tập có sẵn

Tư nhân Đại học – Cao đẳng Ryukoku

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ・Cử nhân cao đẳng

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Khóa học dành riêng cho du học sin

Công lập Đại học Y khoa công lập Kyoto

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

Tư nhân Đại học nghệ thuật và thủ công Kyoto

Cử nhân

 • Học bổng

Tư nhân Đại học – Cao đẳng nghệ thuật, công nghiệp dệt Kyoto

Cử nhân・Thạc sĩ・Cử nhân cao đẳng

 • Học bổng
 • Chương trình ngắn hạn

Tài liệu học tập có sẵn

Trường nghiệp vụ Kyoto quản lý khách sạn, du lịch, hôn lễ

Chứng chỉ chuyên môn

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Tài liệu học tập có sẵn

Trường ngoại ngữ Kyoto

Chứng chỉ chuyên môn

 • Hỗ trợ các sinh viên theo đạo Hồi
 • Học bổng

Tài liệu học tập có sẵn

Trường dinh dưỡng y tế Kyoto

Chứng chỉ chuyên môn・Chứng chỉ chuyên môn cao cấp

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Tài liệu học tập có sẵn

Học viện Máy tính Kyoto

Chứng chỉ chuyên môn・Chứng chỉ chuyên môn cao cấp

 • Học bổng
 • Khóa học dành riêng cho du học sin

Tài liệu học tập có sẵn

Trường dạy nghề đầu bếp Kyoto

Chứng chỉ chuyên môn

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Trường nghệ thuật thiết kế Kyoto

Chứng chỉ chuyên môn

 • Học bổng

Tài liệu học tập có sẵn

Trường dạy nghề kỹ thuật làm bánh ngọt- bánh mì Kyoto

Chứng chỉ chuyên môn

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Trường phúc lợi quốc tế Kyoto YMCA

Chứng chỉ chuyên môn

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Tài liệu học tập có sẵn

Đại học ô tô Nissan Kyoto

Chứng chỉ chuyên môn・Chứng chỉ chuyên môn cao cấp

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

YIC College

Chứng chỉ chuyên môn

 • Học bổng

Tìm kiếm trường học

Trường tiếng Nhật