Kyoto Styudy

Thông tin chi tiết học

Tư nhân:Đại học nữ sinh Kyoto

Đại học, Sau đại học

In 2010, Kyoto Women's Educational Institution celebrated its 111th year. Kyoto Women's University is situated on the hillside of Mt. Amidagamine on the southern edge of the 36 mountains of Higashiyama, close to many famous historical spots with old temples such as Kiyomizu-dera Temple, Myoho-in Temple, Chishaku-in Temple, and Sanjusangen-do Hall. The wealth of nature and history and convenient access to public transportation in the center of Kyoto makes for an exquisite environment in which to study.

●Thông tin chi tiết

Lĩnh vực nghiên cứu bậc đại học Văn học, Lịch sử, Tâm lý, Giáo dục, Luật, Xã hội học, Khoa học phúc lợi, Khoa học đời sống
Lĩnh vực nghiên cứu bậc đào tạo sau đại học Văn học, Lịch sử, Tâm lý, Giáo dục, Luật, Xã hội học, Khoa học phúc lợi, Khoa học đời sống
Điểm hấp dẫn Có nhiều hoạt động câu lạc bộ - hoạt động nhóm
Thời gian nhập học Tháng 4
Chi phí du học Sau đại học: 440.000 yên/năm
Thiết bị - Điều kiện
Ký túc xá - Nhà cho thuê
Học bổng - Miễn giảm học phí  
Hỗ trợ sinh viên Hồi giáo  
Chương trình ngắn hạn
Khóa học dành riêng cho du học sinh  
Tên khoa có thể lấy bằng cấp bằng tiếng Anh
Tên ngành nghiên cứu có thể lấy bằng cấp bằng tiếng Anh
Đường dẫn Web http://www.kyoto-wu.ac.jp/english/index.html
Liên hệ kokusai@kyoto-wu.ac.jp

●Truy cập