Kyoto Styudy

Thông tin chi tiết học

Tư nhânĐại học nữ sinh Kyoto

Học vị được chấp nhận : Cửnhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

In 2019, Kyoto Women's Educational Institution will celebrate its 120th year. Kyoto Women's University is situated on the hillside of Mt. Amidagamine on the southern edge of the 36 mountains of Higashiyama, close to many famous historical spots with old temples such as Kiyomizu-dera Temple, Myoho-in Temple, Chishaku-in Temple, and Sanjusangen-do Hall. The wealth of nature and history and convenient access to public transportation in the center of Kyoto makes for an exquisite environment in which to study.

 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Thông tin cơ bản

Thời gian nhập học Tháng 4
Yêu cầu nhập học ・Kỳ thi năng lực Nhật Bản (JLPT):N1 trở lên
Phí nhập học Đại học:250,000 yên Sau đại học:150,000 yên
Học phí (khối nhân văn)/năm Đại học:780,000~1,040,000 yên Sau đại học:440,000 yên
Những điều cần lưu ý khác Đại học(Chi phí giảng dạy):220,000 yên Sau đại học(Phí cơ sở vật chất):70,000 yên
Thông tin chi tiết về trường đại học
Văn học Văn học Nhật bản, Văn học nước ngoài
Ngôn ngữ học Ngoại ngữ, Tiếng Nhật, Ngôn ngữ học
Văn hoá -
Lịch sử・Địa lý Lịch sử, Địa lý
Triết học, Lý luận học, Tôn giáo -
Địa lý -
Khảo cổ học, Tài sản văn hóa -
Luật -
Chính trị học -
Kinh tế học -
Kinh doanh, Thương mại Quản trị học
Xã hội học Xã hội học
Khoa học phúc lợi -
Quan hệ quốc tế -
Khoa học Sinh vật học
Công nghệ thông tin -
Kiến trúc, Xây dựng, Môi trường Kiến trúc
Hộ lý, Bảo vệ sức khỏe bảo hiểm
Giáo dục -
Khoa học đời sống Khoa học đời sống, Thực phẩm, Dinh dưỡng học, Thời trang, Nhà ở, Mầm non
Nghệ thuật Mỹ thuật, Thiết kế, Khoa học tổng hợp
Thông tin tổng hợp Môi trường học
Thông tin chi tiết về trường cao học
Văn học Văn học Nhật bản, Văn học nước ngoài
Ngôn ngữ học Ngoại ngữ, Tiếng Nhật, Ngôn ngữ học
Văn hoá -
Lịch sử・Địa lý Lịch sử, Địa lý
Triết học, Lý luận học, Tôn giáo -
Địa lý -
Khảo cổ học, Tài sản văn hóa -
Chính trị học -
Kinh tế học -
Kinh doanh, Thương mại Quản trị học
Xã hội học Xã hội học
Khoa học phúc lợi -
Quan hệ quốc tế -
Khoa học Sinh vật học
Công nghệ thông tin -
Kiến trúc, Xây dựng, Môi trường Kiến trúc
Hộ lý, Bảo vệ sức khỏe bảo hiểm
Giáo dục -
Khoa học đời sống Khoa học đời sống, Thực phẩm, Dinh dưỡng học, Thời trang, Nhà ở, Mầm non
Nghệ thuật Mỹ thuật, Thiết kế, Khoa học tổng hợp
Thông tin tổng hợp Môi trường học

Thông tin về các kỳ thi và ứng tuyển ở đây

 • 京都女子大学 入試情報

 • Liên hệ

  Bộ phận Trao đổi quốc tế, Đại học nữ sinh Kyoto

  URL:kokusai@kyoto-wu.ac.jp

  Mail:kokusai@kyoto-wu.ac.jp

  Truy cập