Kyoto Styudy

Dành cho những bạn đang cân nhắc du học Nhật Bản Dành cho học sinh quốc tế tại Kyoto

Thông tin chi tiết học

Tư nhân Đại học nữ sinh Kyoto

Học vị được chấp nhận: Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

In 2019, Kyoto Women's Educational Institution celebrated its 120th year. Kyoto Women's University is situated on the hillside of Mt. Amidagamine on the southern edge of the 36 mountains of Higashiyama, close to many famous historical spots with old temples such as Kiyomizu-dera Temple, Myoho-in Temple, Chishaku-in Temple, and Sanjusangen-do Hall. The wealth of nature and history and convenient access to public transportation in the center of Kyoto makes for an exquisite environment in which to study.

 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình ngắn hạn

Thông tin cơ bản

Thời gian nhập học Tháng 4
Yêu cầu nhập học ・Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU):Đại học: Yêu cầu nộp bảng điểm Kỳ thi Du học Nhật EJU đối với du học sinh quốc tế. (Các môn học tuỳ vào ngành, khoa theo học)
・Kỳ thi năng lực Nhật Bản (JLPT):Đại học: Ngành Xã hội Hiện đại Khoa Xã hội Hiện đại yêu cầu mức JLPT N2 trở lên Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật. Sau đại học: JLPT N1
Phí nhập học Đại học:250,000 yên Sau đại học(Chỉ dành cho sinh viên tốt nghiệp các trường Đại học khác):150,000 yên
Học phí (khối nhân văn)/năm Đại học:780,000~920,000 yên Sau đại học:440,000 yên
Những điều cần lưu ý khác Đại học(Chi phí giảng dạy):260,000~293,000 yên Sau đại học(Phí cơ sở vật chất):100,000~200,000 yên
Thông tin chi tiết về trường đại học
Văn học Văn học nước ngoài, Văn học Nhật bản
Ngôn ngữ học Ngoại ngữ, Tiếng Nhật, Ngôn ngữ học
Văn hoá Văn hoá
Lịch sử・Địa lý Lịch sử
Triết học, Lý luận học, Tôn giáo Triết học, Lý luận học, Tôn giáo
Tâm lý học Tâm lý học
Khảo cổ học, Tài sản văn hóa Khảo cổ học, Tài sản văn hóa
Luật Luật
Chính trị học Chính trị học
Kinh tế Kinh tế
Quản trị, Thương mại Quản trị kinh doanh
Xã hội học Xã hội học
Phúc lợi xã hội Phúc lợi xã hội
Quan hệ quốc tế Quan hệ quốc tế
Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin
Kiến trúc, Xây dựng dân dụng và Công nghệ môi trường Kiến trúc
Hộ lý, Khoa học sức khỏe Bảo hiểm
Giáo dục Giáo dục
Khoa học đời sống Nhà ở, Mầm non, Khoa học đời sống, Thời trang, Thực phẩm, Dinh dưỡng học
Nghệ thuật Mỹ thuật, Thiết kế, Âm nhạc
Môi trường học Môi trường học
Thông tin chi tiết về trường cao học
Văn học Văn học nước ngoài, Văn học Nhật bản
Ngôn ngữ học Ngoại ngữ, Tiếng Nhật, Ngôn ngữ học
Văn hoá Văn hoá
Lịch sử・Địa lý Lịch sử
Triết học, Lý luận học, Tôn giáo Triết học, Lý luận học, Tôn giáo
Tâm lý học Tâm lý học
Khảo cổ học, Tài sản văn hóa Khảo cổ học, Tài sản văn hóa
Luật Luật
Chính trị học Chính trị học
Kinh tế Kinh tế
Quản trị, Thương mại Quản trị kinh doanh
Xã hội học Xã hội học
Phúc lợi xã hội Phúc lợi xã hội
Quan hệ quốc tế Quan hệ quốc tế
Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin
Kiến trúc, Xây dựng dân dụng và Công nghệ môi trường Kiến trúc
Hộ lý, Khoa học sức khỏe Bảo hiểm
Giáo dục Giáo dục
Khoa học đời sống Nhà ở, Mầm non, Khoa học đời sống, Thời trang, Thực phẩm, Dinh dưỡng học
Nghệ thuật Mỹ thuật, Thiết kế, Âm nhạc
Môi trường học Môi trường học

Thông tin về các kỳ thi và ứng tuyển ở đây

 • 京都女子大学 入試情報

 • Liên hệ

  Bộ phận Trao đổi quốc tế, Đại học nữ sinh Kyoto

  URL:http://www.kyoto-wu.ac.jp/

  Mail:kokusai@kyoto-wu.ac.jp

  Truy cập