Kyoto Styudy

Dành cho những bạn đang cân nhắc du học Nhật Bản Dành cho học sinh quốc tế tại Kyoto

Alumni Interviews

Đăng tải các bài phỏng vấn du học sinh đang học tại Kyoto.
Hãy xem mục tiếng nói của du học sinh.

Một công ty quốc tế có trụ sở tại Kyoto

Kyocera Corporation 

Sophie Arenas Gutierrez   (đến từ đến từ Bỉ)

Xem chi tiết

Working at ROHM Semiconductor: An American Girl in a Japanese Company

ROHM Semiconductor 

Maria Platt  (đến từ America)

Xem chi tiết

My ultimate goal is to find inspiration to contribute to society.

SG Holdings Co., Ltd.  Finance Department

LEE HYEEON  (đến từ Korea)

Xem chi tiết

I’ve come to the other side of the world, so I want to give my all and show what I can do.

Nidec Corporation  Public Relations

Mr. Jacob Eveson  (đến từ Sweden)

Xem chi tiết

I want to support the younger generation, and serve as a bridge between Japan and China.

TAIHEI Printing Co., Ltd  Designer

Mr. Sai Kaigen  (đến từ China)

Xem chi tiết