Kyoto Styudy

Dành cho những bạn đang cân nhắc du học Nhật Bản Dành cho học sinh quốc tế tại Kyoto

Thông tin chi tiết học

Tư nhân Đại học giáo dục Kyoto

Học vị được chấp nhận: Cử nhân

The Department of Social Relations has five themes of study; economics and business management, media and social psychology, public policy, tourism regional design, and international culture to understand society from a multifaceted perspective and nurture the ability to contribute to the region. The Department of Clinical psychology has four themes of study; depth psychology, child and youth psychology, medical welfare psychology, and business management psychology to cultivate the power to contribute to society broadly pursue spirit and action. The Department of Psychology for Child Education and Community aims to prepare elementary school and nursery teachers to pass the qualification and recruitment tests, in order to support children’s growth and to support parents.

Thông tin cơ bản

Thời gian nhập học Tháng 4
Yêu cầu nhập học ・Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU):225 trở lên
・Kỳ thi năng lực Nhật Bản (JLPT):N2 trở lên
Phí nhập học 150,000 yên
Học phí (khối nhân văn)/năm 480,000 yên
Những điều cần lưu ý khác 176,000 yên
Thông tin chi tiết về trường đại học
Văn hoá Văn hoá
Kinh tế Kinh tế
Quản trị, Thương mại Quản trị kinh doanh
Xã hội học Xã hội học
Du lịch Du lịch
Quan hệ quốc tế Quan hệ quốc tế
Môi trường học Nhân học, Văn hóa nước ngoài

Thông tin về các kỳ thi và ứng tuyển ở đây

  • 京都文教大学 入試情報サイト

  • Liên hệ

    Bộ phận Kỳ thi tuyển sinh, Đại học Bunkyo Kyoto

    URL:http://www.kbu.ac.jp/kbu/

    Mail:nyushi@po.kbu.ac.jp

    Truy cập