Kyoto Styudy

Dành cho những bạn đang cân nhắc du học Nhật Bản Dành cho học sinh quốc tế tại Kyoto

Thông tin chi tiết học

Liệu về các trường học

Tư nhân Đại học y khoa quốc tế Meiji

Học vị được chấp nhận: Cử nhân

Experience the medical field as a student with the affiliated hospital!
The affiliated hospital on campus has 16 departments of medicine, and while being the communities’ core hospital, it is also a place for clinical education". Through practical training here, students can learn "integrated medical care" and deepen their understanding of "team medical care. Also, a General Rehabilitation Center and Acupuncture Center etc. are adjoined to the hospital, so you can experience current medical treatment and acquire rich human nature as a medical professional.

Thông tin cơ bản

Thời gian nhập học Tháng 4
Yêu cầu nhập học ・Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU):Yêu cầu EJU
Phí nhập học 300,000 yên
Học phí (khối khoa học)/năm 1.350.000 yên ~ 1.450.000 yên
Thông tin chi tiết về trường đại học
Hộ lý, Khoa học sức khỏe Kỹ thuật y tế

Liệu về các trường học


 • 2019年 大学案内
Tải tài liệu về các trường học

*là các mục bắt buộc. Vui lòng điền thông tin vào các mục này.

名前(Name)*
国籍(Nationality)*
E-mail*
メールマガジン(Study Kyoto Newsletter)

Thông tin về các kỳ thi và ứng tuyển ở đây

 • 入試概要

 • Liên hệ

  Ban thi tuyển sinh, Đại học y khoa quốc tế Meiji

  URL:https://www.meiji-u.ac.jp/inquiry/

  Mail:admission@meiji-u.ac.jp

  Truy cập