Kyoto Styudy

Thông tin chi tiết học

Liệu về các trường học

Tư nhân Đại học y khoa quốc tế Meiji

Học vị được chấp nhận: Cử nhân

Experience the medical field as a student with the affiliated hospital! The affiliated hospital on campus has 16 departments of medicine, and while being the communities’ core hospital, it is also a "place for clinical education". Through practical training here, students can learn "integrated medical care" and deepen their understanding of "team medical care". Also, a General Rehabilitation Center and Acupuncture Center etc. are adjoined to the hospital, so you can experience current medical treatment and acquire rich human nature as a medical professional.

Thông tin cơ bản

Thời gian nhập học Tháng 4
Yêu cầu nhập học ・Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU):Yêu cầu EJU
Phí nhập học 300,000 yên
Học phí (khối khoa học)/năm 1.350.000 yên ~ 1.450.000 yên
Thông tin chi tiết về trường đại học
Hộ lý, Khoa học sức khỏe Kỹ thuật y tế

Liệu về các trường học


 • 2019年 大学案内
Tải tài liệu về các trường học

*là các mục bắt buộc. Vui lòng điền thông tin vào các mục này.

名前(Name)*
国籍(Nationality)*
E-mail*
メールマガジン(Study Kyoto Newsletter)

Thông tin về các kỳ thi và ứng tuyển ở đây

 • 入試概要

 • Liên hệ

  Ban thi tuyển sinh, Đại học y khoa quốc tế Meiji

  URL::https://www.meiji-u.ac.jp/english/inquiries/

  Mail:admission@meiji-u.ac.jp

  Truy cập