Kyoto Styudy

Dành cho những bạn đang cân nhắc du học Nhật Bản Dành cho học sinh quốc tế tại Kyoto

Thông tin chi tiết học

Tư nhân Đại học nghệ thuật và thủ công Kyoto

Học vị được chấp nhận: Cử nhân

  • Học bổng

Thông tin cơ bản

Thời gian nhập học Tháng 4
Phí nhập học 150,000 yên
Học phí (khối nhân văn)/năm 1,550,000 yên
Thông tin chi tiết về trường đại học
Kiến trúc, Xây dựng dân dụng và Công nghệ môi trường Kiến trúc
Khoa học đời sống Nhà ở
Nghệ thuật Mỹ thuật, Thiết kế, Thủ công mỹ nghệ
Liên hệ

Phòng giáo vụ

URL:https://www.kyobi.ac.jp/

Mail:nyugaku@kyobi.ac.jp

Truy cập