Kyoto Styudy

Thông tin chi tiết học

Tư nhân Đại học nghệ thuật và thủ công Kyoto

Học vị được chấp nhận: Cử nhân

  • Học bổng

Thông tin cơ bản

Thời gian nhập học Tháng 4
Phí nhập học 150,000 yên
Học phí (khối nhân văn)/năm 1,550,000 yên
Thông tin chi tiết về trường đại học
Kiến trúc, Xây dựng dân dụng và Công nghệ môi trường Kiến trúc
Khoa học đời sống Nhà ở
Nghệ thuật Thủ công mỹ nghệ, Mỹ thuật, Thiết kế
Liên hệ

Phòng hỗ trợ nâng cao

URL:https:www.kyobi.ac.jp

Mail:nyugaku@kyobi.ac.jp

Truy cập