Kyoto Styudy

Dành cho những bạn đang cân nhắc du học Nhật Bản Dành cho học sinh quốc tế tại Kyoto

Thông tin chi tiết học

Liệu về các trường học

SCGTrường tiếng Nhật

Trường Nhật ngữ SCG được thành lập như một phần của các hoạt động giáo dục của Nhóm cộng đồng Seikei. Với lịch sử 57 năm, hiện tại nó có hơn 20.000 sinh viên. Lý thuyết giáo dục được trau dồi trong nhiều năm được áp dụng đồng đều vào việc giảng dạy của sinh viên tại Trường Nhật ngữ của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn ghi danh những người có mục tiêu đạt được các kỹ năng giao tiếp cao trong tiếng Nhật cũng như các biện pháp JLPT.

  • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Thông tin cơ bản

Thời gian nhập học Tháng 4, Tháng 10
Yêu cầu nhập học ・Kỳ thi năng lực Nhật Bản (JLPT):N5 trở lên
Phí nhập học 71,500 yên(Thuế tiêu dùng 10%)
Những điều cần lưu ý khác Học phí 770,000 yên(Thuế tiêu dùng 10%)

Liệu về các trường học


  • Tờ rơi
Tải tài liệu về các trường học

*là các mục bắt buộc. Vui lòng điền thông tin vào các mục này.

名前(Name)*
国籍(Nationality)*
E-mail*
メールマガジン(Study Kyoto Newsletter)

Thông tin về các kỳ thi và ứng tuyển ở đây

  • Hướng dẫn đơn xin vào

  • Liên hệ

    URL:https://scg-language.com/jpn/index.html

    Mail:info@scg-language.com

    Truy cập