Kyoto Styudy

Dành cho những bạn đang cân nhắc du học Nhật Bản Dành cho học sinh quốc tế tại Kyoto

Thông tin chi tiết học

Tư nhân Đại học điều dưỡng Kyoto

Học vị được chấp nhận: Cử nhân・Thạc sĩ

Not currently accepting international students.

Thông tin cơ bản

Thời gian nhập học Tháng 4
Phí nhập học 200,000 yên
Học phí (khối khoa học)/năm 1,150,000 yên
Những điều cần lưu ý khác Phí cơ sở vật chất 300,000 yên, Phí đào tạo thực hành 250,000 yên
Thông tin chi tiết về trường đại học
Hộ lý, Khoa học sức khỏe Điều dưỡng
Thông tin chi tiết về trường cao học
Hộ lý, Khoa học sức khỏe Bảo hiểm, Điều dưỡng
Liên hệ

URL:http://www.kyotokango.ac.jp/

Mail:post@kyotokango.ac.jp

Truy cập