Kyoto Styudy

Trường tiếng Nhật

Sinh viên có thể học tiếng Nhật phổ biến từ hội thoại giao tiếp hằng ngày đến tiếng Nhật trình độ nhập học đại học, tiếng Nhật trình độ kinh doanh.
Tại các trường đại học và trường dạy nghề hầu hết sẽ giảng dạy bằng tiếng Nhật, do đó để tiếp thu bài giảng ở trường học, sinh viên phải theo học các trường dạy tiếng Nhật (hoặc khóa học dành riêng cho du học sinh), sau khi lấy được chứng chỉ tiếng Nhật, sinh viên có thể vào học ở các trường.

Trường tiếng Nhật

Đề xuất dành cho những đối tượng sau!

□ Những người muốn học tiếng Nhật để học tiếp lên đại học, sau đại học, trường chuyên môn
□ Những người muốn học tiếng Nhật

●Thông tin chi tiết
Bằng cấp có thể lấy được Không có (nhưng có thể được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học)
Thời gian đào tạo 1 năm ~ 2 năm
Điều kiện tốt nghiệp
Cách thức tuyển chọn Xét duyệt hồ sơ của các trường.
* Tổ chức tham gia kỳ thi tại chỗ, có cũng có thể tiến hành phỏng vấn ứng viên tham gia thi, phụ huynh, v.v…
Thời gian tham gia kỳ thi Khác nhau tùy theo trường
Học phí tiêu chuẩn
(trung bình mỗi năm)
Khóa 1 năm: 650.000 ~ 800.000 yên (Khác nhau tùy theo trường)
Khóa đặc biệt dành cho du học sinh: 700.000 ~ 750.000 yên (Khác nhau tùy theo trường)