Kyoto Styudy

Trường tiếng Nhật

Sinh viên có thể học tiếng Nhật phổ biến từ hội thoại giao tiếp hằng ngày đến tiếng Nhật trình độ nhập học đại học, tiếng Nhật trình độ kinh doanh.
Tại các trường đại học và trường dạy nghề hầu hết sẽ giảng dạy bằng tiếng Nhật, do đó để tiếp thu bài giảng ở trường học, sinh viên phải theo học các trường dạy tiếng Nhật (hoặc khóa học dành riêng cho du học sinh), sau khi lấy được chứng chỉ tiếng Nhật, sinh viên có thể vào học ở các trường.

Danh sách trường họcTất cả12trường

Ikueikan - Học viện ngôn ngữ Kansai

 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Tài liệu học tập có sẵn

ISI Language School,Kyoto

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình ngắn hạn
 • Hỗ trợ các sinh viên theo đạo Hồi

Học viện Ngoại Ngữ Nhật Bản

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Katsugaku Shoin

Tài liệu học tập có sẵn

Học viện ngôn ngữ Kyoshin (Kyoshin Language Academy)

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình ngắn hạn
 • Hỗ trợ các sinh viên theo đạo Hồi

Tài liệu học tập có sẵn

Trường dạy tiếng Nhật Kyoto - Trung tâm giáo dục tiếng Nhật Kyoto

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình ngắn hạn
 • Hỗ trợ các sinh viên theo đạo Hồi

Tài liệu học tập có sẵn

Trường dạy văn hoá và tiếng Nhật Kyoto

 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình ngắn hạn

Học viện quốc tế Kyoto (Kyoto International Academy)

Tài liệu học tập có sẵn

Trường dạy tiếng Nhật Kyoto Minsai

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình ngắn hạn
 • Hỗ trợ các sinh viên theo đạo Hồi

Tài liệu học tập có sẵn

Học viện quốc tế Kyoto Reigaku

 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Khóa tiếng Nhật, Trường YMCA Kyoto

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình ngắn hạn

Tài liệu học tập có sẵn

Trung tâm tiếng Nhật

 • Học bổng
 • Chương trình ngắn hạn