Kyoto Styudy

Dành cho những bạn đang cân nhắc du học Nhật Bản Dành cho học sinh quốc tế tại Kyoto

Thông tin chi tiết học

Tư nhân Đại học Hanazono

Học vị được chấp nhận: Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

Với tinh thần lấy “ Trái tim thiền” làm nền tảng để “biết rõ về chính mình, bao dung với người khác, nuôi dưỡng thành những cá nhân tốt cống hiến cho xã hội” được cho là sứ mệnh của trường Đại Học Hanazono. Nhà trường đã cho xây dựng hai khoa “ Khoa văn học” để học văn hóa của Nhật Bản tại Kyoto và “ Khoa phúc lợi xã hội” nơi mà nhiều sinh viên tốt nghiệp ra trường đang hoạt động như các chuyên gia về phúc lợi xã hội.

  • Học bổng

Thông tin cơ bản

Thời gian nhập học Tháng 4
Yêu cầu nhập học ・Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU):Yêu cầu
Phí nhập học 200,000 yên
Học phí (khối nhân văn)/năm 826,000 yên~829,000 yên
Những điều cần lưu ý khác 220,000 yên
Thông tin chi tiết về trường đại học
Văn học Văn học Nhật bản
Lịch sử・Địa lý Lịch sử
Triết học, Lý luận học, Tôn giáo Triết học, Lý luận học, Tôn giáo
Tâm lý học Tâm lý học
Phúc lợi xã hội Phúc lợi xã hội
Thông tin chi tiết về trường cao học
Văn học Văn học Nhật bản
Lịch sử・Địa lý Lịch sử
Triết học, Lý luận học, Tôn giáo Triết học, Lý luận học, Tôn giáo
Tâm lý học Tâm lý học
Phúc lợi xã hội Phúc lợi xã hội
Liên hệ

Văn phòng tuyển sinh Đại học Hanazono

URL:https://www.hanazono.ac.jp/english/

Mail:nyushi@hanazono.ac.jp

Truy cập