Kyoto Styudy

Dành cho những bạn đang cân nhắc du học Nhật Bản Dành cho học sinh quốc tế tại Kyoto

Thông tin chi tiết học

Ikueikan – Học viện ngôn ngữ Kansai

The Academy of Kansai Language School is a Japanese language educational institution that provides advanced Japanese education to foreign national students that wish to take entrance exams for entering Japanese national or public universities and graduate programs. We also provide guidance on necessary subjects other than Japanese for the Examination for Japanese University Admission for International Students. Our graduates have placed in the highest scores for the Examination for Japanese University Admission for International Students, proceeding to study at Japan's top universities and graduate programs in the University of Tokyo, Kyoto University, Osaka University, and Nagoya University. Our programs educate people who contribute to international society.

  • Ký túc xá - Nhà cho thuê