Kyoto Styudy

Dành cho những bạn đang cân nhắc du học Nhật Bản Dành cho học sinh quốc tế tại Kyoto

Thông tin chi tiết học

Liệu về các trường học

Tư nhân Đại học Nghệ thuật Kyoto

Học vị được chấp nhận: Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

Our philosophy at the Kyoto University of the Arts is the establishment of an Artistic Nation, and students who study art aim to change their localities and society for the better. Not only do students acquire expertise in a specific field or technology, but they strive to develop the skill of truly looking at things, stimulating the imagination of others, creativity that brings forth new value, and humanity for living in harmony with others. To reach these goals, a rich curriculum is available that includes classes that train students to be accepted in society, acquire the ability to notice specific things, and learning about Japanese culture.

 • Học bổng

Thông tin cơ bản

Thời gian nhập học Tháng 4
Yêu cầu nhập học ・Kỳ thi năng lực Nhật Bản (JLPT):N2 trở lên
Phí nhập học 200,000 yên
Học phí (khối nhân văn)/năm Đại học: 1.180.000 yên ~ 1.670.000 yên, Sau đại học: 1.077.000 yên
Thông tin chi tiết về trường đại học
Văn học Văn học Nhật bản
Khảo cổ học, Tài sản văn hóa Khảo cổ học, Tài sản văn hóa
Kỹ thuật Thiết kế công nghiệp
Kiến trúc, Xây dựng dân dụng và Công nghệ môi trường Kiến trúc
Khoa học đời sống Nhà ở, Thời trang
Nghệ thuật Thủ công mỹ nghệ, Mỹ thuật, Thiết kế
Anime, manga Anime, manga
Thông tin chi tiết về trường cao học
Khảo cổ học, Tài sản văn hóa Khảo cổ học, Tài sản văn hóa
Kỹ thuật Thiết kế công nghiệp
Kiến trúc, Xây dựng dân dụng và Công nghệ môi trường Kiến trúc
Nghệ thuật Mỹ thuật, Thiết kế
Anime, manga Anime, manga

Liệu về các trường học


 • 2024年度 外国人留学生募集要項
Tải tài liệu về các trường học

*là các mục bắt buộc. Vui lòng điền thông tin vào các mục này.

名前(Name)*
国籍(Nationality)*
E-mail*
メールマガジン(Study Kyoto Newsletter)

Thông tin về các kỳ thi và ứng tuyển ở đây

 • 外国人留学生入学試験

 • Liên hệ

  Kyoto University of the Arts Admissions Office

  URL:http://www.kyoto-art.ac.jp/

  Mail:nyugaku@office.kyoto-art.ac.jp

  Truy cập