Kyoto Styudy

Thông tin chi tiết học

Tư nhân:Đại học nghệ thuật và thiết kế Kyoto

Đại học, Sau đại học

Our philosophy at the Kyoto University of Art & Design is the establishment of an "Artistic Nation", and students who study art aim to change their localities and society for the better. Not only do students acquire expertise in a specific field or technology, but they strive to develop the skill of truly looking at things, stimulating the imagination of others, creativity that brings forth new value, and humanity for living in harmony with others. To reach these goals, a rich curriculum is available that includes classes that train students to be accepted in society, acquire the ability to notice specific things, and learning about Japanese culture.

●Thông tin chi tiết

Lĩnh vực nghiên cứu bậc đại học Nghệ thuật
Lĩnh vực nghiên cứu bậc đào tạo sau đại học Nghệ thuật
Điểm hấp dẫn Số lượng du học sinh đông đảo, Trải nghiệm văn hoá phong phú, Thiết bị học tập - nghiên cứu đầy đủ
Thời gian nhập học Tháng 4
Chi phí du học Đại học: 1.180.000 yên ~ 1.670.000 yên/năm, Sau đại học: 1.077.000 yên/năm
Thiết bị - Điều kiện
Ký túc xá - Nhà cho thuê  
Học bổng - Miễn giảm học phí
Hỗ trợ sinh viên Hồi giáo  
Chương trình ngắn hạn
Khóa học dành riêng cho du học sinh  
Tên khoa có thể lấy bằng cấp bằng tiếng Anh
Tên ngành nghiên cứu có thể lấy bằng cấp bằng tiếng Anh
Đường dẫn Web http://www.kyoto-art.ac.jp/en/
Liên hệ nyugaku@office.kyoto-art.ac.jp

●Truy cập