Kyoto Styudy

Dành cho những bạn đang cân nhắc du học Nhật Bản Dành cho học sinh quốc tế tại Kyoto

Thông tin chi tiết học

Khóa tiếng Nhật, Trường YMCA Kyoto

1.Study with experienced and enthusiastic teachers 2.Volunteer tutor system – enjoy conversation practice with friendly volunteer tutors 3. Use the YMCA’s various facilities

  • Học bổng
  • Ký túc xá - Nhà cho thuê
  • Chương trình ngắn hạn