Kyoto Styudy

ผลการค้นหา

43 รายการ

ค้นหาคำ :

มีเอกสารของทางโรงเรียน

เอกชนมหาวิทยาลัยบุคเคียว

ปริญญาตรี・ปริญญาโท・ปริญญาเอก

 • ทุนการศึกษา
 • หอพัก・ห้องเช่า

โรงเรียนวิชาชีพ Carriere Hotel Travel

อนุปริญญา

 • ทุนการศึกษา
 • หอพัก・ห้องเช่า

มีเอกสารของทางโรงเรียน

เอกชนมหาวิทยาลัยโดชิชะ

ปริญญาตรี・ปริญญาโท・ปริญญาเอก・ปริญญาตรีที่เน้นการปฏิบัติทางอาชีพ

 • ทุนการศึกษา
 • หอพัก・ห้องเช่า
 • ได้วุฒิภาษาอังกฤษ
 • รองรับอิสตลาม

เอกชนมหาวิทยาลัยโดชิชะโจชิ

ปริญญาตรี・ปริญญาโท・ปริญญาเอก

 • ทุนการศึกษา
 • หอพัก・ห้องเช่า
 • โปรแกรมระยะสั้น

เอกชนมหาวิทยาลัยฮานะโซโนะ

ปริญญาตรี・ปริญญาโท・ปริญญาเอก

 • ทุนการศึกษา
 • คอร์สพิเศษ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

เอกชนมหาวิทยาลัยเฮอันโจะกักคุอิน

ปริญญาตรี

 • ทุนการศึกษา

เอกชนมหาวิทยาลัยเกียวโตบุงเคียว

ปริญญาตรี

โรงเรียนวิชาชีพเกียวโตไกโกกุโกะ

อนุปริญญา

 • ทุนการศึกษา
 • รองรับอิสตลาม

รัฐบาล(จังหวัด)มหาวิทยาลัยเกียวโตชิริทสึเงจุทสึ

ปริญญาโท・ปริญญาเอก

เอกชนวิทยาลัยเกียวโตเคไซ

อนุปริญญา

 • ทุนการศึกษา

เอกชนมหาวิทยาลัยเกียวโตบิจุทสึโคเง

ปริญญาตรี

 • ทุนการศึกษา

เอกชนมหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาสารสนเทศเกียวโต

ปริญญาตรีที่เน้นการปฏิบัติทางอาชีพ

 • ทุนการศึกษา
 • ได้วุฒิภาษาอังกฤษ

มีเอกสารของทางโรงเรียน

โรงเรียนวิชาชีพโตเกียวเออิโยอิเรียว

อนุปริญญา・อนุปริญญาขั้นสูง

 • ทุนการศึกษา
 • หอพัก・ห้องเช่า

สถาบันการศึกษาคอมพิวเตอร์เกียวโต

อนุปริญญา・อนุปริญญาขั้นสูง

 • ทุนการศึกษา
 • หอพัก・ห้องเช่า
 • คอร์สพิเศษ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

มีเอกสารของทางโรงเรียน

โรงเรียนวิชาชีพเกียวโตโจริชิ

อนุปริญญา

 • ทุนการศึกษา
 • หอพัก・ห้องเช่า

มีเอกสารของทางโรงเรียน

เอกชนมหาวิทยาลัยเกียวโตกักคุเอ็น(เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยเกียวโตเซนทันคะกาคุ)

ปริญญาตรี・ปริญญาโท・ปริญญาเอก

 • ทุนการศึกษา
 • หอพัก・ห้องเช่า
 • ได้วุฒิภาษาอังกฤษ

สถาบันริวยามะกักคุเอ็น วิทยาลัยเฉพาะทางเกียวโตเกจุทสึดีไซน์

อนุปริญญา

 • ทุนการศึกษา

มีเอกสารของทางโรงเรียน

รัฐบาล(ประเทศ)มหาวิทยาลัยเกียวโตโคเงเซ็นอิ

ปริญญาตรี・ปริญญาโท・ปริญญาเอก

 • หอพัก・ห้องเช่า
 • โปรแกรมระยะสั้น
 • รองรับอิสตลาม

เอกชนมหาวิทยาลัยเกียวโตคังโงะ

ปริญญาตรี・ปริญญาโท

มีเอกสารของทางโรงเรียน

เอกชนวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกียวโตโคกะโจะชิ

ปริญญาตรี・อนุปริญญา

 • ทุนการศึกษา
 • โปรแกรมระยะสั้น

มีเอกสารของทางโรงเรียน

เอกชนมหาวิทยาลัยเกียวโตนอร์ทเธอดัมโจชิ

ปริญญาตรี・ปริญญาโท・ปริญญาเอก

 • ทุนการศึกษา
 • หอพัก・ห้องเช่า

มีเอกสารของทางโรงเรียน

โรงเรียนวิชาชีพเกียวโตเซกะกิจุทสึ

อนุปริญญา

 • ทุนการศึกษา
 • หอพัก・ห้องเช่า

มีเอกสารของทางโรงเรียน

เอกชนมหาวิทยาลัยเกียวโตยัคคะ

ปริญญาตรี・ปริญญาโท・ปริญญาเอก

 • ทุนการศึกษา

มีเอกสารของทางโรงเรียน

รัฐบาล(จังหวัด)มหาวิทยาลัยเกียวโตฟุริทสึ

ปริญญาตรี・ปริญญาโท・ปริญญาเอก

 • ทุนการศึกษา
 • หอพัก・ห้องเช่า

รัฐบาล(จังหวัด)มหาวิทยาลัยเกียวโตฟุริทสึอิคะ

ปริญญาโท・ปริญญาเอก

เอกชนมหาวิทยาลัยเกียวโตซังเกียว

ปริญญาตรี・ปริญญาโท・ปริญญาเอก

 • ทุนการศึกษา
 • หอพัก・ห้องเช่า

เอกชนมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ

ปริญญาตรี・ปริญญาโท・ปริญญาเอก

 • ทุนการศึกษา
 • หอพัก・ห้องเช่า
 • โปรแกรมระยะสั้น

เอกชนKYOTO SEIZAN COLLEGE

เอกชนมหาวิทยาลัยเกียวโตทาจิบานะ

ปริญญาตรี・ปริญญาโท

 • ทุนการศึกษา

มีเอกสารของทางโรงเรียน

รัฐบาล(ประเทศ)มหาวิทยาลัยเกียวโต

ปริญญาตรี・ปริญญาโท・ปริญญาเอก・ปริญญาตรีที่เน้นการปฏิบัติทางอาชีพ

 • ทุนการศึกษา
 • หอพัก・ห้องเช่า
 • โปรแกรมระยะสั้น
 • ได้วุฒิภาษาอังกฤษ
 • รองรับอิสตลาม

มีเอกสารของทางโรงเรียน

เอกชนมหาวิทยาลัยเกียวโตโซเกเงจุทสึ

ปริญญาตรี・ปริญญาโท・ปริญญาเอก

 • ทุนการศึกษา

รัฐบาล(ประเทศ)มหาวิทยาลัยเกียวโตเคียวอิคุ

ปริญญาโท

 • หอพัก・ห้องเช่า

เอกชนวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยเกียวโตไกโคกุโกะ

ปริญญาตรี・ปริญญาโท

 • ทุนการศึกษา
 • หอพัก・ห้องเช่า
 • โปรแกรมระยะสั้น
 • ได้วุฒิภาษาอังกฤษ
 • รองรับอิสตลาม

เอกชนมหาวิทยาลัยเกียวโตโจะชิ

ปริญญาตรี・ปริญญาโท・ปริญญาเอก

 • หอพัก・ห้องเช่า

เอกชนวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยเกียวโตซางะเงจุทสึ

ปริญญาตรี・ปริญญาโท・อนุปริญญา

 • ทุนการศึกษา
 • โปรแกรมระยะสั้น

โรงเรียนวิชาชีพเกียวโต YMCA โคคุไซฟุคุชิ

อนุปริญญา

 • ทุนการศึกษา
 • หอพัก・ห้องเช่า

มีเอกสารของทางโรงเรียน

เอกชนมหาวิทยาลัยเมจิโคคุไซอิเรียว

ปริญญาตรี

รัฐบาล(ประเทศ)National Institute of Technology, Maizuru College

 • หอพัก・ห้องเช่า

มีเอกสารของทางโรงเรียน

วิทยาลัยนิสสันเกียวโตจิโดฉะ

อนุปริญญา・อนุปริญญาขั้นสูง

 • ทุนการศึกษา

เอกชนมหาวิทยาลัยโอตานิ

ปริญญาโท・ปริญญาเอก

 • ทุนการศึกษา

มีเอกสารของทางโรงเรียน

เอกชนมหาวิทยาลัยริทสึเมคัง

ปริญญาตรี・ปริญญาโท・ปริญญาเอก

 • ทุนการศึกษา
 • หอพัก・ห้องเช่า
 • โปรแกรมระยะสั้น
 • ได้วุฒิภาษาอังกฤษ
 • รองรับอิสตลาม

มีเอกสารของทางโรงเรียน

เอกชนวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยริวโคคุ

ปริญญาตรี・ปริญญาโท・ปริญญาเอก・อนุปริญญา

 • ทุนการศึกษา
 • หอพัก・ห้องเช่า
 • คอร์สพิเศษ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

มีเอกสารของทางโรงเรียน

วิทยาลัย YIC เกียวโตโคกะ

อนุปริญญา

 • หอพัก・ห้องเช่า

ค้นหาสถานศึกษา