Kyoto Styudy

สำหรับผู้ที่สนใจมาศึกษาต่อที่ญี่ปุุ่น สำหรับนักศึกษาต่างชาติในเกียวโต

ผลการค้นหา

57 รายการ

ค้นหาคำ:

สถาบันอิคุเอคัง โรงเรียนคันไซโกเก็นกักคุอิน

 • หอพัก・ห้องเช่า

มีเอกสารของทางโรงเรียน

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ISI เกียวโต

 • รองรับอิสลาม
 • ทุนการศึกษา
 • หอพัก・ห้องเช่า
 • โปรแกรมระยะสั้น

มีเอกสารของทางโรงเรียน

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นนานาชาติ

 • รองรับอิสลาม
 • ทุนการศึกษา
 • หอพัก・ห้องเช่า
 • โปรแกรมระยะสั้น

สถาบันคัทสึกักคุโชอิน

 • หอพัก・ห้องเช่า

มีเอกสารของทางโรงเรียน

สถาบันเคียวชินแลงเกวจอะคาเดมี่

 • รองรับอิสลาม
 • ทุนการศึกษา
 • หอพัก・ห้องเช่า
 • โปรแกรมระยะสั้น

มีเอกสารของทางโรงเรียน

(มูลนิธิ)ศูนย์ศึกษาภาษาญี่ปุ่นเกียวโต โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเกียวโต

 • รองรับอิสลาม
 • ทุนการศึกษา
 • หอพัก・ห้องเช่า
 • โปรแกรมระยะสั้น

สถาบันริวยามะกักคุเอ็น โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นเกียวโตบุงขะ

 • หอพัก・ห้องเช่า
 • โปรแกรมระยะสั้น

มีเอกสารของทางโรงเรียน

โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นเกียวโตมินไซ

 • รองรับอิสลาม
 • ทุนการศึกษา
 • หอพัก・ห้องเช่า
 • โปรแกรมระยะสั้น

มีเอกสารของทางโรงเรียน

สถาบันเกียวโตเรกักคุ โคขุไซกักคุอิน

 • หอพัก・ห้องเช่า

โรงเรียนวิชาชีพเกียวโต YMCA โคคุไซฟุคุชิ

 • ทุนการศึกษา
 • หอพัก・ห้องเช่า
 • โปรแกรมระยะสั้น

มีเอกสารของทางโรงเรียน

ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น

 • ทุนการศึกษา
 • โปรแกรมระยะสั้น

มีเอกสารของทางโรงเรียน

SCGโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

 • หอพัก・ห้องเช่า

มีเอกสารของทางโรงเรียน

Kyoto Asuka Academia โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

 • ทุนการศึกษา
 • หอพัก・ห้องเช่า
 • โปรแกรมระยะสั้น

มีเอกสารของทางโรงเรียน

มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยบุคเคียว

ปริญญาตรี・ปริญญาโท・ปริญญาเอก

 • ทุนการศึกษา
 • หอพัก・ห้องเช่า

มีเอกสารของทางโรงเรียน

มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยโดชิชะ

ปริญญาตรี・ปริญญาโท・ปริญญาเอก・ปริญญาตรีที่เน้นการปฏิบัติทางอาชีพ

 • รองรับอิสลาม
 • ทุนการศึกษา
 • หอพัก・ห้องเช่า
 • ได้วุฒิภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยโดชิชะโจชิ

ปริญญาตรี・ปริญญาโท・ปริญญาเอก

 • ทุนการศึกษา
 • หอพัก・ห้องเช่า
 • โปรแกรมระยะสั้น

มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยฮานะโซโนะ

ปริญญาตรี・ปริญญาโท・ปริญญาเอก

 • ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยเฮอันโจะกักคุอิน

ปริญญาตรี

 • ทุนการศึกษา

มีเอกสารของทางโรงเรียน

มหาวิทยาลัยเอกชน อิเคะโนโบ มหาวิทยาลัยหลักสูตรระยะสั้น

อนุปริญญา

 • ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยเกียวโตบุงเคียว

ปริญญาตรี

รัฐบาล(จังหวัด) มหาวิทยาลัยเกียวโตชิริทสึเงจุทสึ

ปริญญาโท・ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยเอกชน วิทยาลัยเกียวโตเคไซ

อนุปริญญา

 • ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาสารสนเทศเกียวโต

ปริญญาตรีที่เน้นการปฏิบัติทางอาชีพ

 • ทุนการศึกษา
 • ได้วุฒิภาษาอังกฤษ

มีเอกสารของทางโรงเรียน

มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยเกียวโตเซนทันคะกาคุ

ปริญญาตรี・ปริญญาโท・ปริญญาเอก

 • รองรับอิสลาม
 • ทุนการศึกษา
 • หอพัก・ห้องเช่า
 • ได้วุฒิภาษาอังกฤษ

มีเอกสารของทางโรงเรียน

รัฐบาล(ประเทศ) มหาวิทยาลัยเกียวโตโคเงเซ็นอิ

ปริญญาตรี・ปริญญาโท・ปริญญาเอก

 • รองรับอิสลาม
 • หอพัก・ห้องเช่า
 • โปรแกรมระยะสั้น

มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยเกียวโตคังโงะ

ปริญญาตรี・ปริญญาโท

มีเอกสารของทางโรงเรียน

มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยสตรี Kyoto Koka

ปริญญาตรี・ปริญญาโท・อนุปริญญา

 • รองรับอิสลาม
 • ทุนการศึกษา
 • หอพัก・ห้องเช่า
 • โปรแกรมระยะสั้น

มีเอกสารของทางโรงเรียน

มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยเกียวโตนอร์ทเธอดัมโจชิ

ปริญญาตรี・ปริญญาโท・ปริญญาเอก

 • ทุนการศึกษา
 • หอพัก・ห้องเช่า

มีเอกสารของทางโรงเรียน

มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยเกียวโตยัคคะ

ปริญญาโท・ปริญญาเอก

มีเอกสารของทางโรงเรียน

รัฐบาล(จังหวัด) มหาวิทยาลัยเกียวโตฟุริทสึ

ปริญญาตรี・ปริญญาโท・ปริญญาเอก

 • ทุนการศึกษา
 • หอพัก・ห้องเช่า

มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยเกียวโตซังเกียว

ปริญญาตรี・ปริญญาโท・ปริญญาเอก

 • ทุนการศึกษา
 • หอพัก・ห้องเช่า

มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ

ปริญญาตรี・ปริญญาโท・ปริญญาเอก

 • ทุนการศึกษา
 • หอพัก・ห้องเช่า
 • โปรแกรมระยะสั้น

มหาวิทยาลัยเอกชน KYOTO SEIZAN COLLEGE

มีเอกสารของทางโรงเรียน

มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยเกียวโตทาจิบานะ

ปริญญาตรี・ปริญญาโท・ปริญญาเอก

 • ทุนการศึกษา

มีเอกสารของทางโรงเรียน

รัฐบาล(ประเทศ) มหาวิทยาลัยเกียวโต

ปริญญาตรี・ปริญญาโท・ปริญญาเอก・ปริญญาตรีที่เน้นการปฏิบัติทางอาชีพ

 • รองรับอิสลาม
 • ทุนการศึกษา
 • หอพัก・ห้องเช่า
 • โปรแกรมระยะสั้น
 • ได้วุฒิภาษาอังกฤษ

มีเอกสารของทางโรงเรียน

มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยศิลปะเกียวโต

ปริญญาตรี・ปริญญาโท・ปริญญาเอก

 • ทุนการศึกษา

รัฐบาล(ประเทศ) มหาวิทยาลัยเกียวโตเคียวอิคุ

ปริญญาตรีที่เน้นการปฏิบัติทางอาชีพ

 • หอพัก・ห้องเช่า

มีเอกสารของทางโรงเรียน

มหาวิทยาลัยเอกชน วิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยเกียวโตไกโคกุโกะ

ปริญญาตรี・ปริญญาโท・ปริญญาเอก・อนุปริญญา

 • รองรับอิสลาม
 • ทุนการศึกษา
 • หอพัก・ห้องเช่า
 • คอร์สพิเศษ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ
 • โปรแกรมระยะสั้น
 • ได้วุฒิภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยเกียวโตโจะชิ

ปริญญาตรี・ปริญญาโท・ปริญญาเอก

 • หอพัก・ห้องเช่า
 • โปรแกรมระยะสั้น

มีเอกสารของทางโรงเรียน

มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยเมจิโคคุไซอิเรียว

ปริญญาตรี

มีเอกสารของทางโรงเรียน

รัฐบาล(ประเทศ) National Intstitute of Technology(KOSEN), Maizuru College

 • หอพัก・ห้องเช่า

มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยโอตานิ

ปริญญาโท・ปริญญาเอก

 • ทุนการศึกษา

มีเอกสารของทางโรงเรียน

มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยริทสึเมคัง

ปริญญาตรี・ปริญญาโท・ปริญญาเอก・ปริญญาตรีที่เน้นการปฏิบัติทางอาชีพ

 • รองรับอิสลาม
 • ทุนการศึกษา
 • หอพัก・ห้องเช่า
 • โปรแกรมระยะสั้น
 • ได้วุฒิภาษาอังกฤษ

มีเอกสารของทางโรงเรียน

มหาวิทยาลัยเอกชน วิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยริวโคคุ

ปริญญาตรี・ปริญญาโท・ปริญญาเอก・อนุปริญญา

 • ทุนการศึกษา
 • หอพัก・ห้องเช่า
 • คอร์สพิเศษ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

รัฐบาล(จังหวัด) มหาวิทยาลัยเกียวโตฟุริทสึอิคะ

ปริญญาตรี・ปริญญาโท・ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยเกียวโตบิจุทสึโคเง

ปริญญาตรี

 • ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยเอกชน วิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยเกียวโตซางะเงจุทสึ

ปริญญาตรี・ปริญญาโท・อนุปริญญา

 • ทุนการศึกษา
 • โปรแกรมระยะสั้น

มีเอกสารของทางโรงเรียน

โรงเรียนวิชาชีพเกียวโตโจริชิ

อนุปริญญา

 • ทุนการศึกษา
 • หอพัก・ห้องเช่า

สถาบันริวยามะกักคุเอ็น วิทยาลัยเฉพาะทางเกียวโตเกจุทสึดีไซน์

อนุปริญญา

 • ทุนการศึกษา

มีเอกสารของทางโรงเรียน

โรงเรียนวิชาชีพเกียวโตเซกะกิจุทสึ

อนุปริญญา

 • ทุนการศึกษา
 • หอพัก・ห้องเช่า

โรงเรียนวิชาชีพเกียวโต YMCA โคคุไซฟุคุชิ

อนุปริญญา

 • ทุนการศึกษา
 • หอพัก・ห้องเช่า

มีเอกสารของทางโรงเรียน

วิทยาลัยนิสสันเกียวโตจิโดฉะ

อนุปริญญา・อนุปริญญาขั้นสูง

 • ทุนการศึกษา
 • หอพัก・ห้องเช่า

YIC College

อนุปริญญา

 • ทุนการศึกษา

มีเอกสารของทางโรงเรียน

โรงเรียนวิชาชีพด้านการโรงแรม, การท่องเที่ยว และการจัดพิธีแต่งงาน เกียวโต

อนุปริญญา

 • ทุนการศึกษา
 • หอพัก・ห้องเช่า

มีเอกสารของทางโรงเรียน

โรงเรียนวิชาชีพเกียวโตไกโกกุโกะ

อนุปริญญา

 • รองรับอิสลาม
 • ทุนการศึกษา

มีเอกสารของทางโรงเรียน

โรงเรียนวิชาชีพโตเกียวเออิโยอิเรียว

อนุปริญญา・อนุปริญญาขั้นสูง

 • ทุนการศึกษา
 • หอพัก・ห้องเช่า

มีเอกสารของทางโรงเรียน

สถาบันการศึกษาคอมพิวเตอร์เกียวโต

อนุปริญญา・อนุปริญญาขั้นสูง

 • ทุนการศึกษา
 • คอร์สพิเศษ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ค้นหาสถานศึกษา

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น