Kyoto Styudy

Dành cho những bạn đang cân nhắc du học Nhật Bản Dành cho học sinh quốc tế tại Kyoto

Thông tin chi tiết học

Tư nhân Đại học – Cao đẳng nghệ thuật, công nghiệp dệt Kyoto

Học vị được chấp nhận: Cử nhân・Thạc sĩ・Cử nhân cao đẳng

Kyoto Saga University of Arts (four-year university) and Kyoto Saga Art College (two-year college) are located in Arashiyama, one of the most radiant and enchanting communities of Kyoto, and both trace their roots back to Daikaku-ji Temple. Under the motto of gracious education that respects students' personalities, these institutions offer a broad curriculum of art that spans from ancient times to the modern era with a focus on traditional culture and Japanese aesthetics. The learning environment at these institutions is ideal for creative work, and also fosters communication among students and between students and faculty.

  • Học bổng
  • Chương trình ngắn hạn

Thông tin cơ bản

Thời gian nhập học Tháng 4
Yêu cầu nhập học ・Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU):220 trở lên
・Kỳ thi năng lực Nhật Bản (JLPT):N2 trở lên
Phí nhập học 200,000 yên
Học phí (khối nhân văn)/năm Cao đẳng:1,250,000 yên, Đại học: 1,550,000 yên, Sau đại học:1,150,000 yên
Thông tin chi tiết về trường đại học
Nghệ thuật Mỹ thuật, Thiết kế
Anime, manga Anime, manga
Thông tin chi tiết về trường cao học
Nghệ thuật Thủ công mỹ nghệ, Mỹ thuật, Thiết kế
Anime, manga Anime, manga
Thông tin chi tiết về trường cao đẳng
Nghệ thuật Mỹ thuật, Thiết kế
Anime, manga Anime, manga
Liên hệ

Văn phòng Tuyển sinh, Đại học Saga Kyoto

URL:http://www.kyoto-saga.ac.jp/

Mail:nyushi@kyoto-saga.ac.jp

Truy cập