Kyoto Styudy

Thông tin chi tiết học

Tư nhânĐại học - Cao đẳng nghệ thuật, công nghiệp dệt Kyoto

Học vị được chấp nhận : Cửnhân・Thạc sĩ・Cử nhân cao đẳng

Kyoto Saga University of Arts (four-year university) and Kyoto Saga Art College (two-year college) are located in Arashiyama, one of the most radiant and enchanting communities of Kyoto, and both trace their roots back to Daikaku-ji Temple. Under the motto of gracious education that respects students' personalities, these institutions offer a broad curriculum of art that spans from ancient times to the modern era with a focus on traditional culture and Japanese aesthetics. The learning environment at these institutions is ideal for creative work, and also fosters communication among students and between students and faculty.

  • Học bổng
  • Chương trình ngắn hạn

Thông tin cơ bản

Thời gian nhập học Tháng 4
Yêu cầu nhập học ・Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU):220 trở lên
・Kỳ thi năng lực Nhật Bản (JLPT):N2 trở lên
Phí nhập học 200,000 yên
Học phí (khối nhân văn)/năm Cao đẳng:1,200,000 yên, Đại học: 1,500,000 yên, Sau đại học:1,100,000 yên
Thông tin chi tiết về trường đại học
Nghệ thuật Mỹ thuật, Thiết kế, Thủ công mỹ nghệ
Anime, mâng -
Thông tin chi tiết về trường cao học
Nghệ thuật Mỹ thuật, Thiết kế, Thủ công mỹ nghệ
Anime, mâng -
Thông tin chi tiết về trường cao đẳng
Nghệ thuật Mỹ thuật, Thiết kế, Thủ công mỹ nghệ
Anime, mâng -

Chương trình du học ngắn hạn

■ Chương trình đào tạo đặc biệt (Đại học Mỹ thuật Saga)
Xem chi tiết
Liên hệ

Văn phòng Tuyển sinh, Đại học Saga Kyoto

URL:http://www.kyoto-saga.ac.jp/en/

Mail:nyushi@kyoto-saga.ac.jp

Truy cập