Kyoto Styudy

Dành cho những bạn đang cân nhắc du học Nhật Bản Dành cho học sinh quốc tế tại Kyoto

Thông tin chi tiết học

Liệu về các trường học

Tư nhân Viện Khoa học và Công nghệ Kyoto

Học vị được chấp nhận: Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

Kyoto University of Advanced Science (KUAS), is an accredited four-year private university located in Kyoto, Japan. KUAS will soon start an innovative all-English engineering program – the graduate course starting in September 2020 and undergraduate in September 2021. As a provider of state-of-the-art education, KUAS ensures that all its graduates will be ready for career opportunities not only in Japan but also internationally. Japanese is the primary language for all faculties except for the Faculty of Engineering.

 • Hỗ trợ các sinh viên theo đạo Hồi
 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình học bằng tiếng Anh

Thông tin cơ bản

Thời gian nhập học Tháng 4, Tháng 9
Yêu cầu nhập học ・Kỳ thi năng lực Nhật Bản (JLPT):N2 trở lên
Phí nhập học 260,000 yên
Học phí (khối nhân văn)/năm 941,000yên
Học phí (khối khoa học)/năm 1,200,000~1,700,000yên
Thông tin chi tiết về trường đại học
Lịch sử・Địa lý Lịch sử
Tâm lý học Tâm lý học
Kinh tế Kinh tế
Quản trị, Thương mại Quản trị kinh doanh
Xã hội học Truyền thông, Xã hội học
Khoa học Sinh học
Nông thủy sản Khoa học lâm nghiệp, Nông Thủy sản, Hóa học nông nghiệp
Khoa học đời sống Thực phẩm, Dinh dưỡng học
Môi trường học Môi trường học
Chương trình học bằng tiếng Anh
Kỹ thuật Công nghệ cơ khí
Thông tin chi tiết về trường cao học
Lịch sử・Địa lý Lịch sử
Tâm lý học Tâm lý học
Kinh tế Kinh tế
Xã hội học Truyền thông, Xã hội học
Khoa học Sinh học
Nông thủy sản Khoa học lâm nghiệp, Nông Thủy sản, Hóa học nông nghiệp
Khoa học đời sống Thực phẩm, Dinh dưỡng học
Môi trường học Môi trường học
Chương trình học bằng tiếng Anh
Kỹ thuật Công nghệ cơ khí

Liệu về các trường học


 • Faculty of Engineering prospectus 2022

 • 大学案内2022年度版
Tải tài liệu về các trường học

*là các mục bắt buộc. Vui lòng điền thông tin vào các mục này.

名前(Name)*
国籍(Nationality)*
E-mail*
メールマガジン(Study Kyoto Newsletter)

Thông tin về các kỳ thi và ứng tuyển ở đây

 • KUAS Faculty of Engineering Admisshion & Aid

 • Liên hệ

  Bộ phận Tuyển sinh

  URL:https://www.kuas.ac.jp/en/contact-us/

  Truy cập