Kyoto Styudy

Dành cho những bạn đang cân nhắc du học Nhật Bản Dành cho học sinh quốc tế tại Kyoto

Thông tin chi tiết học

Liệu về các trường học

Tư nhân Viện Khoa học và Công nghệ Kyoto

Học vị được chấp nhận: Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

Kyoto University of Advanced Science (KUAS) is a private university with campuses in Uzumasa and Kameoka, Kyoto. KUAS' faculties consist of the Faculty of Business Economics, Faculty of Humanities, Faculty of Bioenvironmental Science, Faculty of Health and Medical Sciences, and Faculty of Engineering which is established in 2020. KUAS aims to nurture international citizens who can play active roles on the global stage. Top-tier professionals who can create useful innovations for the future are in high demand all over the world. KUAS provides its students with a professional and practical education to help them grow into leaders of innovation and ensure that they are capable of taking on the diverse challenges that society faces.

 • Hỗ trợ các sinh viên theo đạo Hồi
 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình học bằng tiếng Anh

Thông tin cơ bản

Thời gian nhập học Tháng 4, Tháng 9
Yêu cầu nhập học ・Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU):Môn Tiếng Nhật 200 điểm trở lên (Không gồm Tự luận
・Kỳ thi năng lực Nhật Bản (JLPT):N2 trở lên
Phí nhập học 260,000 yên
Học phí (khối nhân văn)/năm Thay đổi tùy theo khoa - ngành nghiên cứu
Học phí (khối khoa học)/năm Thay đổi tùy theo khoa - ngành nghiên cứu
Thông tin chi tiết về trường đại học
Lịch sử・Địa lý Lịch sử
Tâm lý học Tâm lý học
Kinh tế Kinh tế
Quản trị, Thương mại Quản trị kinh doanh
Khoa học Sinh học
Nông thủy sản Khoa học lâm nghiệp, Nông Thủy sản, Hóa học nông nghiệp
Khoa học đời sống Thực phẩm, Dinh dưỡng học
Môi trường học Môi trường học
Chương trình học bằng tiếng Anh
Kỹ thuật Công nghệ cơ khí
Thông tin chi tiết về trường cao học
Lịch sử・Địa lý Lịch sử
Tâm lý học Tâm lý học
Quản trị, Thương mại Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA)
Xã hội học Xã hội học
Khoa học Sinh học
Nông thủy sản Khoa học lâm nghiệp, Nông Thủy sản, Hóa học nông nghiệp
Khoa học đời sống Thực phẩm, Dinh dưỡng học
Môi trường học Môi trường học
Chương trình học bằng tiếng Anh
Kỹ thuật Công nghệ cơ khí

Liệu về các trường học


 • Guidebook 2024

 • Faculty of Engineering prospectus 2024
Tải tài liệu về các trường học

*là các mục bắt buộc. Vui lòng điền thông tin vào các mục này.

名前(Name)*
国籍(Nationality)*
E-mail*
メールマガジン(Study Kyoto Newsletter)

Thông tin về các kỳ thi và ứng tuyển ở đây

 • KUAS Faculty of Engineering Admisshion & Aid

 • International Admissions

 • Liên hệ

  Bộ phận Tuyển sinh

  URL:https://www.kuas.ac.jp/en/contact-us/

  Mail:nyushi@kuas.ac.jp

  Truy cập