Kyoto Styudy

Dành cho những bạn đang cân nhắc du học Nhật Bản Dành cho học sinh quốc tế tại Kyoto

Cuộc thi ảnh sinh viên quốc tế Kyoto 2022

International students in Kyoto
share views of their student life with the world!

Dự án hỗ trợ du học sinh về sinh hoạt, việc làm thuộc Bộ Giáo dục Văn hóa Thể thao Khoa học và công nghệ Nhật Bản

Tất cả cá du học sinh ở Kyoto đều có thể tham gia. Đây là cộng đồng phục vụ mục đích xin việc và sự nghiệp của các du học sinh

Kyoto is a City of Universities, and a City of Students.
To help Muslim students feel more secure as you go about making these decisions,
we've put together a collection of useful information about Kyoto, and the many charms of the city.

Cổng thông tin xin việc cho du học sinh nước ngoài

Hỗ trợ cho tương lai của các du học sinh đến Kyoto. Liên tục cập nhật các thông tin xin việc mới nhất

Trang tìm kiếm nhà ở đa ngôn ngữ dành cho du học sinh nước ngoài Trang tìm kiếm nhà ở đa ngôn ngữ dành cho du học sinh nước ngoài

Có thể tìm kiếm nhà ở gần các trường đại học. Hướng dẫn cả cách tìm nhà, thủ tục, hợp đồng và tác phong khi thuê nhà.

STUDY KYOTO MAGAZINE

GRADUATES

Bài phỏng vấn du học sinh đang sống tại Kyoto.
Giới thiệu ý kiến của sinh viên đang theo học tại trường và những cựu du học sinh Kyoto.

OB・OG Phỏng vấn sinh viên

Trang Facebook chính thức

Trang Instagram chính thức