Kyoto Styudy

Thông tin chi tiết học

Công lập:Đại học nghệ thuật thành phố Kyoto

Đại học, Sau đại học

Kyoto City University of Arts, located in the Kyoto City as renown for its rich cultural tradition and innovation, provides students an ideal environment to study the arts. With a history of 135 years (founded in 1880), KCUA is the oldest art university in Japan and has produced many artists who have been very active national and international art scenes. Our university is not only a artistic community where art students, artists and researchers working together and inspiring each other but also the springboard of contemporary arts and culture of Japan. We hope many of international students will study with us at KCUA.

●Thông tin chi tiết

Lĩnh vực nghiên cứu bậc đại học Nghệ thuật
Lĩnh vực nghiên cứu bậc đào tạo sau đại học Nghệ thuật
Điểm hấp dẫn Trải nghiệm văn hoá phong phú, Có nhiều sự kiện trong trường, Thiết bị học tập - nghiên cứu đầy đủ
Thời gian nhập học Tháng 4
Chi phí du học Phí nhập học (năm đầu) 90.000 yên ~ 500.000 yên (khác nhau tùy thuộc việc ở trong thành phố - ngoài thành phố) +1.800.000 yên/năm 
Thiết bị - Điều kiện
Ký túc xá - Nhà cho thuê  
Học bổng - Miễn giảm học phí
Hỗ trợ sinh viên Hồi giáo  
Chương trình ngắn hạn  
Khóa học dành riêng cho du học sinh  
Tên khoa có thể lấy bằng cấp bằng tiếng Anh
Tên ngành nghiên cứu có thể lấy bằng cấp bằng tiếng Anh
Đường dẫn Web http://www.kcua.ac.jp/en/
Liên hệ intl-r@kcua.ac.jp

●Truy cập