Kyoto Styudy

Dành cho những bạn đang cân nhắc du học Nhật Bản Dành cho học sinh quốc tế tại Kyoto

Thông tin chi tiết học

Công lập Đại học nghệ thuật thành phố Kyoto

Học vị được chấp nhận: Thạc sĩ・Tiến sĩ

Kyoto City University of Arts, located in the Kyoto City as renown for its rich cultural tradition and innovation, provides students an ideal environment to study the arts. With a history of 135 years (founded in 1880), KCUA is the oldest art university in Japan and has produced many artists who have been very active national and international art scenes. Our university is not only a artistic community where art students, artists and researchers working together and inspiring each other but also the springboard of contemporary arts and culture of Japan. We hope many of international students will study with us at KCUA.

Thông tin cơ bản

Thời gian nhập học Tháng 4, Tháng 10
Yêu cầu nhập học Trường đánh giá và quyết định khả năng tiếng Nhật của thí sinh.
Phí nhập học 84,600 yên~482,000 yên (khác nhau tùy thuộc việc ở trong thành phố - ngoài thành phố)
Học phí (khối nhân văn)/năm 535,800 yên
Thông tin chi tiết về trường cao học
Nghệ thuật Thủ công mỹ nghệ, Mỹ thuật, Thiết kế, Âm nhạc
Liên hệ

Văn phòng Học sinh, Đại học Nghệ thuật Thành phố Kyoto

URL:https://intl.kcua.ac.jp/

Mail:intl-r@kcua.ac.jp

Truy cập