Kyoto Styudy

Dành cho những bạn đang cân nhắc du học Nhật Bản Dành cho học sinh quốc tế tại Kyoto

Thông tin chi tiết học

Trường dạy văn hoá và tiếng Nhật Kyoto

People from all over the world who want to learn about Japan gather to study at the Kyoto Institute of Culture and Language. Our classes are built on the three pillars of acquiring practical Japanese, understanding Japan through experience, and building a wide range of personal relationships. Learning here isn't simply about taking compulsory courses, students also take electives to enhance their understanding of Japan, participate in extracurricular activities and are active in mingling with other schools and students. They also communicate with those in the community to gain a versatile command of Japanese and practical knowledge and deeper understanding of Japan.

  • Ký túc xá - Nhà cho thuê
  • Chương trình ngắn hạn

Thông tin cơ bản

Thời gian nhập học Tháng 4, Tháng 10
Phí nhập học 100,000 yên
Những điều cần lưu ý khác Học phí 761,000 yên, Khác 20,000 yên

Chương trình du học ngắn hạn

■ Chương trình cấp tốc mùa hè
Xem chi tiết

Thông tin về các kỳ thi và ứng tuyển ở đây

  • Entrance guide

  • Liên hệ

    URL:http://www.kicl.ac.jp/en/

    Mail:kicl@kua.kyoto-art.ac.jp

    Truy cập