Kyoto Styudy

Thông tin chi tiết học

Liệu về các trường học

Công lậpĐại học công lập Kyoto

Học vị được chấp nhận : Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

Kyoto Prefectural University (KPU) aims to contribute to the improvement of the regional community and the quality of life of people in Kyoto as a knowledge hub. We provide a diverse academic environment where students can learn the wisdom of mankind, public policy, and life and environmental sciences. KPU also strives to pursue in-depth researches on the basis of cultural and historical aspects of each study field in order to cultivate useful human resources for the future. KPU will make further progress with the concept of suggesting a new style of society and sustainable lifestyle under the trend of globalization. With this concept, KPU established the Department of Japanese Food Culture in the Faculty of Letters in April 2019.

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Thông tin cơ bản

Thời gian nhập học Tháng 4
Yêu cầu nhập học ・Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU):Điều kiện nhập học thay đổi theo từng khoa. Thông tin chi tiết trong hướng dẫn ứng tuyển.
TOEFL: Thay đổi theo từng khoa và ngành
Phí nhập học 169,200 yên~282,000 yên
Học phí (khối nhân văn)/năm 535,800 yên
Học phí (khối khoa học)/năm 535,800 yên
Thông tin chi tiết về trường đại học
Văn học Văn học Nhật bản, Văn học nước ngoài
Ngôn ngữ học Ngoại ngữ, Ngôn ngữ học
Lịch sử・Địa lý Lịch sử
Tâm lý học Tâm lý học
Luật Luật
Chính trị học Chính trị học
Kinh tế Kinh tế
Xã hội học Truyền thông
Phúc lợi xã hội Phúc lợi xã hội
Kiến trúc, Xây dựng dân dụng và Công nghệ môi trường Kiến trúc
Nông thủy sản Nông Thủy sản, Hóa học nông nghiệp, Kinh tế nông nghiệp, Khoa học lâm nghiệp, Chăn nuôi
Hộ lý, Khoa học sức khỏe Thể dục thể thao, khoa học sức khỏe
Khoa học đời sống Khoa học đời sống, Thực phẩm, Dinh dưỡng học, Nhà ở
Nghệ thuật Mỹ thuật, Thiết kế
Môi trường học Khoa học tổng hợp, Nhân học, Thông tin tổng hợp, Môi trường học
Thông tin chi tiết về trường cao học
Văn học Văn học Nhật bản, Văn học nước ngoài
Ngôn ngữ học Ngoại ngữ, Ngôn ngữ học
Lịch sử・Địa lý Lịch sử
Tâm lý học Tâm lý học
Luật Luật
Chính trị học Chính trị học
Kinh tế Kinh tế
Xã hội học Truyền thông
Phúc lợi xã hội Phúc lợi xã hội
Kiến trúc, Xây dựng dân dụng và Công nghệ môi trường Kiến trúc
Nông thủy sản Nông Thủy sản, Hóa học nông nghiệp, Kinh tế nông nghiệp, Khoa học lâm nghiệp, Chăn nuôi
Hộ lý, Khoa học sức khỏe Thể dục thể thao, khoa học sức khỏe
Khoa học đời sống Khoa học đời sống, Thực phẩm, Dinh dưỡng học, Nhà ở
Nghệ thuật Mỹ thuật, Thiết kế
Môi trường học Khoa học tổng hợp, Thông tin tổng hợp, Môi trường học

Liệu về các trường học

 • kpu_ja_2020
  2020年度外国人留学生入学案内(大学院)
 • kpu_ja_u_2020
  2020年度外国人留学生入学案内(学部)
 • kpu_ja_f_2020
  【京都府立大学】学部生入学案内(様式)
Tải tài liệu về các trường học

*là các mục bắt buộc. Vui lòng điền thông tin vào các mục này.

名前(Name)*
国籍(Nationality)*
E-mail*
メールマガジン(Study Kyoto Newsletter)

Thông tin về các kỳ thi và ứng tuyển ở đây

 • 留学生入学案内

 • Liên hệ

  Bộ phận Kế hoạch, Đại học phủ Kyoto

  URL:http://www.kpu.ac.jp/contents_detail.php?co=cat&frmId=5766&frmCd=24-4-0-0-0

  Mail:kikaku@kpu.ac.jp

  Truy cập