Kyoto Styudy

Thông tin chi tiết học

Liệu về các trường học

Công lậpĐại học công lập Kyoto

Học vị được chấp nhận : Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

With a 120 year history, our university is active in training people for regional development and training and research for trailblazing in each and every field. Since autumn 2014, we have been serving a liberal arts education curriculum, offering lectures in a wealth of disciplines in cooperation with three universities. There are also community-oriented courses such as Kyoto Studies, where you can learn about the history, culture, nature, and industry of Kyoto. In April 2017, Kyoto Institute, Library and Archives (Kyoto Rekisaikan) that is located on the east side of KPU Shimogamo campus and houses a museum, the Faculty of Letters, the university library, and the International Kyoto Studies Center opened as a new base of cultural and interdisciplinary learning exchanges in Kyoto. Why not come and learn in the rich cultural environment of our university in Kitayama, Kyoto.

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Thông tin cơ bản

Thời gian nhập học Tháng 4
Yêu cầu nhập học ・Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU):Tùy thuộc vào từng khoa.
Phí nhập học 169,200 yên~282,000 yên
Học phí (khối nhân văn)/năm 535,800 yên
Học phí (khối khoa học)/năm 535,800 yên
Thông tin chi tiết về trường đại học
Văn học Văn học Nhật bản, Văn học nước ngoài
Ngôn ngữ học Ngoại ngữ, Ngôn ngữ học
Lịch sử・Địa lý Lịch sử
Tâm lý học Tâm lý học
Luật Luật
Chính trị học Chính trị học
Kinh tế Kinh tế
Xã hội học Truyền thông
Phúc lợi xã hội Phúc lợi xã hội
Kiến trúc, Xây dựng dân dụng và Công nghệ môi trường Kiến trúc
Nông thủy sản Nông Thủy sản, Hóa học nông nghiệp, Kinh tế nông nghiệp, Khoa học lâm nghiệp, Chăn nuôi
Hộ lý, Khoa học sức khỏe Thể dục thể thao, khoa học sức khỏe
Khoa học đời sống Khoa học đời sống, Thực phẩm, Dinh dưỡng học, Nhà ở
Nghệ thuật Mỹ thuật, Thiết kế
Môi trường học Khoa học tổng hợp, Nhân học, Thông tin tổng hợp, Môi trường học
Thông tin chi tiết về trường cao học
Văn học Văn học Nhật bản, Văn học nước ngoài
Ngôn ngữ học Ngoại ngữ, Ngôn ngữ học
Lịch sử・Địa lý Lịch sử
Tâm lý học Tâm lý học
Luật Luật
Chính trị học Chính trị học
Kinh tế Kinh tế
Xã hội học Truyền thông
Phúc lợi xã hội Phúc lợi xã hội
Kiến trúc, Xây dựng dân dụng và Công nghệ môi trường Kiến trúc
Nông thủy sản Nông Thủy sản, Hóa học nông nghiệp, Kinh tế nông nghiệp, Khoa học lâm nghiệp, Chăn nuôi
Hộ lý, Khoa học sức khỏe Thể dục thể thao, khoa học sức khỏe
Khoa học đời sống Khoa học đời sống, Thực phẩm, Dinh dưỡng học, Nhà ở
Nghệ thuật Mỹ thuật, Thiết kế
Môi trường học Khoa học tổng hợp, Thông tin tổng hợp, Môi trường học

Liệu về các trường học

 • 京都府立大学
  平成31年度外国人留学生入学案内(学部)
Tải tài liệu về các trường học

*là các mục bắt buộc. Vui lòng điền thông tin vào các mục này.

名前(Name)*
国籍(Nationality)*
E-mail*
メールマガジン(Study Kyoto Newsletter)

Thông tin về các kỳ thi và ứng tuyển ở đây

 • 留学生入学案内

 • Liên hệ

  Bộ phận Kế hoạch, Đại học phủ Kyoto

  URL:http://www.kpu.ac.jp/contents_detail.php?co=cat&frmId=5766&frmCd=24-4-0-0-0

  Mail:kikaku@kpu.ac.jp

  Truy cập