Kyoto Styudy

Dành cho những bạn đang cân nhắc du học Nhật Bản Dành cho học sinh quốc tế tại Kyoto

Thông tin chi tiết học

Liệu về các trường học

Công lập Đại học công lập Kyoto

Học vị được chấp nhận: Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

Kyoto Prefectural University (KPU) aims to contribute to the improvement of the regional community and the quality of life of people in Kyoto as a knowledge hub. We provide a diverse academic environment where students can learn the wisdom of mankind, public policy, and life and environmental sciences. KPU also strives to pursue in-depth researches on the basis of cultural and historical aspects of each study field in order to cultivate useful human resources for the future. KPU will make further progress with the concept of suggesting a new style of society and sustainable lifestyle under the trend of globalization. With this concept, KPU established the Department of Japanese Food Culture in the Faculty of Letters in April 2019.

  • Học bổng
  • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Thông tin cơ bản

Thời gian nhập học Tháng 4
Yêu cầu nhập học ・Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU):Điều kiện nhập học thay đổi theo từng khoa. Thông tin chi tiết trong hướng dẫn ứng tuyển.
・TOEFL: Thay đổi theo từng khoa và ngành
Phí nhập học 169,200 yên~282,000 yên
Học phí (khối nhân văn)/năm 535,800 yên
Học phí (khối khoa học)/năm 535,800 yên
Thông tin chi tiết về trường đại học
Văn học Văn học nước ngoài, Văn học Nhật bản
Ngôn ngữ học Ngoại ngữ, Ngôn ngữ học
Lịch sử・Địa lý Lịch sử
Tâm lý học Tâm lý học
Luật Luật
Chính trị học Chính trị học
Kinh tế Kinh tế
Xã hội học Truyền thông
Phúc lợi xã hội Phúc lợi xã hội
Kiến trúc, Xây dựng dân dụng và Công nghệ môi trường Kiến trúc
Nông thủy sản Khoa học lâm nghiệp, Chăn nuôi, Nông Thủy sản, Kinh tế nông nghiệp, Hóa học nông nghiệp
Hộ lý, Khoa học sức khỏe Thể dục thể thao, khoa học sức khỏe
Khoa học đời sống Nhà ở, Khoa học đời sống, Thực phẩm, Dinh dưỡng học
Nghệ thuật Mỹ thuật, Thiết kế
Môi trường học Môi trường học, Thông tin tổng hợp
Thông tin chi tiết về trường cao học
Văn học Văn học nước ngoài, Văn học Nhật bản
Ngôn ngữ học Ngoại ngữ, Ngôn ngữ học
Lịch sử・Địa lý Lịch sử
Tâm lý học Tâm lý học
Luật Luật
Chính trị học Chính trị học
Kinh tế Kinh tế
Xã hội học Truyền thông
Phúc lợi xã hội Phúc lợi xã hội
Kiến trúc, Xây dựng dân dụng và Công nghệ môi trường Kiến trúc
Nông thủy sản Khoa học lâm nghiệp, Chăn nuôi, Nông Thủy sản, Kinh tế nông nghiệp, Hóa học nông nghiệp
Hộ lý, Khoa học sức khỏe Thể dục thể thao, khoa học sức khỏe
Khoa học đời sống Nhà ở, Khoa học đời sống, Thực phẩm, Dinh dưỡng học
Nghệ thuật Mỹ thuật, Thiết kế
Môi trường học Môi trường học, Thông tin tổng hợp

Liệu về các trường học


  • 京都府立大学 Campus Guide 2024

  • 2024年度外国人留学生入学案内(大学院)

  • 2024年度外国人留学生入学案内
Tải tài liệu về các trường học

*là các mục bắt buộc. Vui lòng điền thông tin vào các mục này.

名前(Name)*
国籍(Nationality)*
E-mail*
メールマガジン(Study Kyoto Newsletter)

Liên hệ

Bộ phận Kế hoạch, Đại học phủ Kyoto

URL:http://www.kpu.ac.jp/contents_detail.php?co=cat&frmId=5766&frmCd=24-4-0-0-0

Mail:nyushi@kpu.ac.jp

Truy cập