Kyoto Styudy

Dành cho những bạn đang cân nhắc du học Nhật Bản Dành cho học sinh quốc tế tại Kyoto

Chi phí Sinh hoạt

Chi phí sinh hoạt ở Kyoto tương đối thấp so với khu vực thủ đô Tokyo.
Sử dụng thông tin được cung cấp ở đây như một hướng dẫn để lập kế hoạch cho cuộc sống của bạn trong thành phố.

Ví dụ so sánh về chi tiêu của sinh viên nội trú ở Kyoto

● Ví dụ so sánh về chi tiêu của sinh viên nội trú ở Kyoto

Student A

Student B

Student C

● Chi phí Trung bình của sinh viên quốc tế (ở Vùng Kinki)

  • □ Thu nhập trung bình hàng tháng: Làm thêm 52.000 yên
  • □ Chi tiêu trung bình hàng tháng: Chỗ ở 37.000 yên, Ăn uống 26.000 yên

Tài liệu tham khảo: Tóm tắt khảo sát về điều kiện sống của sinh viên quốc tế tự túc 2021

Giá bán lẻ trung bình

Gạo (một bao 5 kg)

Sữa (1 hộp 1000ml)

Trứng (10 quả)

Bắp cải (1kg)

Nước (1 chai 2000ml)

Hamburger (1 cái)

Tài liệu tham khảo: Khảo sát giá bán lẻ năm 2022 (Khảo sát Xu hướng) của Cục Thống kê, Bộ Nội vụ và Truyền thông

Về thuế

Nộp thuế là nghĩa vụ ở Nhật Bản Sau đây là các loại thuế chính mà sinh viên quốc tế có thể quan tâm nhất.

Thuế tiêu dùng

Tỷ lệ 10% được áp dụng cho số tiền thanh toán khi mua sản phẩm hoặc nhận dịch vụ. Tuy nhiên, thực phẩm, báo chí và các mặt hàng cụ thể khác được áp dụng mức thuế suất giảm còn 8%. Giá có thể được ghi là đã bao gồm thuế, trong trường hợp đó, thuế tiêu thụ đã được bao gồm trong giá hoặc có thể được ghi là chưa bao gồm thuế, trong trường hợp đó, thuế tiêu thụ không được bao gồm và được tính riêng.

Thuế thu nhập (đối với những người làm thêm)

Thuế do quốc gia áp dụng đối với thu nhập cá nhân. Thuế thu nhập được khấu trừ vào lương hàng tháng. Thuế suất cố định được áp dụng cho số tiền còn lại sau khi trừ các khoản khấu trừ khác nhau khỏi tổng thu nhập trong 1 năm để xác định số thuế.

● Điều chỉnh cuối năm

Tiền thuế được khấu trừ mỗi tháng từ thu nhập hàng tháng và thuế cho tổng thu nhập trong một năm có thể không nhất thiết phải giống nhau. Do đó, "điều chỉnh cuối năm" được thực hiện để giải quyết bất kỳ sự dư thừa hoặc thiếu hụt nào. Thủ tục sẽ do công ty của bạn thực hiện nên hãy kiểm tra với cấp trên của bạn tại nơi bạn làm thêm.

Tham khảo STUDYKYOTO MAGAZINE!