Kyoto Styudy

Thông tin chi tiết học

Tư nhân:Đại học - Cao đẳng nữ sinh Kyoto Koka

Đại học, Cao đẳng

The small scale of this women's university allows educators and staff to work with students one-on-one, giving detailed advice and guidance on school and everyday living. Our system for the newly-enrolled students includes senior Japanese student tutors who provide patient and caring advice. You can also visit the Learning Stations to ask about points you didn't understand in the lecture to improve your learning process. We also provide guidance via multiple one-on-one interviews for study-abroad students when looking for employment, tailoring the process to meet student needs.

●Thông tin chi tiết

Lĩnh vực nghiên cứu bậc đại học Tâm lý, Kinh tế học, Quản trị học, Xã hội học, Khoa học phúc lợi, Khoa học đời sống, bảo hiểm
Lĩnh vực nghiên cứu bậc cao đẳng Nghệ thuật, Xã hội học, Khoa học đời sống
Điểm hấp dẫn Có nhiều cơ hội giao lưu với du học sinh và sinh viên Nhật Bản, Hỗ trợ việc làm đầy đủ, Hỗ trợ đầy đủ cho từng sinh viên
Thời gian nhập học Tháng 4
Chi phí du học 834.000 yên ~ 859.000 yên/năm
Thiết bị - Điều kiện
Ký túc xá - Nhà cho thuê  
Học bổng - Miễn giảm học phí
Hỗ trợ sinh viên Hồi giáo  
Chương trình ngắn hạn  
Khóa học dành riêng cho du học sinh  
Tên khoa có thể lấy bằng cấp bằng tiếng Anh
Tên ngành nghiên cứu có thể lấy bằng cấp bằng tiếng Anh
Đường dẫn Web http://www.koka.ac.jp/english/
Liên hệ kj@mail.koka.ac.jp

●Truy cập