Kyoto Styudy

Dành cho những bạn đang cân nhắc du học Nhật Bản Dành cho học sinh quốc tế tại Kyoto

Thông tin chi tiết học

Liệu về các trường học

Tư nhân Trường đại học và Cao đẳng nữ Kyoto Koka

Học vị được chấp nhận: Cử nhân・Thạc sĩ・Cử nhân cao đẳng

The unique feature of our university is the small group learning and the compulsory study of traditional Japanese culture. The small scale of this women's university allows educators and staff to work with students one-on-one, giving detailed advice and guidance on school and everyday living. We also have "Japanese Language Supporters" consisting of senior students. You can also visit the Learning Stations to ask about points you didn't understand in the lecture to improve your learning process. We also provide guidance via multiple one-on-one interviews for study-abroad students when looking for employment, tailoring the process to meet student needs.

 • Hỗ trợ các sinh viên theo đạo Hồi
 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình ngắn hạn

Thông tin cơ bản

Thời gian nhập học Tháng 4
Yêu cầu nhập học Yêu cầu nộp bảng điểm môn tiếng Nhật Kỳ thi du học Nhật EJU (gồm điểm Tự luận), hoặc bảng điểm Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật JLPT.
Phí nhập học 115,000 yên(Cao đẳng), 125,000 yên(Đại học)
Học phí (khối nhân văn)/năm 825,000 yên(Cao đẳng), 727,500 yên(Đại học)
Những điều cần lưu ý khác Biaya yang tercantum di atas adalah biaya kuliah yang telah dikurangi untuk mahasiswa internasional di jurusan Career Development, Medical and Social (Pengkhususan Social Welfare), Psikologi, dan Life Design. Untuk biaya kuliah jurusan lainnya, silakan lihat di situs web resmi kami.
Thông tin chi tiết về trường đại học
Tâm lý học Tâm lý học
Quản trị, Thương mại Thương mại, Quản trị kinh doanh
Xã hội học Xã hội học
Phúc lợi xã hội Phúc lợi xã hội
Du lịch Du lịch
Hộ lý, Khoa học sức khỏe Thể dục thể thao, khoa học sức khỏe
Giáo dục Giáo dục
Khoa học đời sống Mầm non, Khoa học đời sống, Thời trang, Thực phẩm, Dinh dưỡng học
Môi trường học Nhân học, Văn hóa học
Thông tin chi tiết về trường cao học
Tâm lý học Tâm lý học
Hộ lý, Khoa học sức khỏe Điều dưỡng
Thông tin chi tiết về trường cao đẳng
Khoa học đời sống Nhà ở, Khoa học đời sống, Thời trang
Môi trường học Văn hóa học

Liệu về các trường học


 • Admission Guide for International Students

 • Admission Guide 2024
Tải tài liệu về các trường học

*là các mục bắt buộc. Vui lòng điền thông tin vào các mục này.

名前(Name)*
国籍(Nationality)*
E-mail*
メールマガジン(Study Kyoto Newsletter)

Thông tin về các kỳ thi và ứng tuyển ở đây

 • Admissions for undergraduate programs

 • Admission Guide for International Students

 • Liên hệ

  Bộ phận Trao đổi quốc tế

  URL:https://www.koka.ac.jp/english/

  Mail:kj@mail.koka.ac.jp

  Truy cập