Kyoto Styudy

Dành cho những bạn đang cân nhắc du học Nhật Bản Dành cho học sinh quốc tế tại Kyoto

Thông tin chi tiết học

Liệu về các trường học

Tư nhân Trường đại học và Cao đẳng nữ Kyoto Koka

Học vị được chấp nhận: Cử nhân・Thạc sĩ・Cử nhân cao đẳng

The small scale of this women's university allows educators and staff to work with students one-on-one, giving detailed advice and guidance on school and everyday living. Our system for the newly-enrolled students includes senior Japanese student tutors who provide patient and caring advice. You can also visit the Learning Stations to ask about points you didn't understand in the lecture to improve your learning process. We also provide guidance via multiple one-on-one interviews for study-abroad students when looking for employment, tailoring the process to meet student needs. The departments eligible for the tuition reduction program for international students: Career Development, Medical and Social (major in Social Welfare), Psychology, and Life Design.

 • Học bổng
 • Chương trình ngắn hạn

Thông tin cơ bản

Thời gian nhập học Tháng 4
Yêu cầu nhập học Yêu cầu nộp bảng điểm môn tiếng Nhật Kỳ thi du học Nhật EJU (gồm điểm Tự luận), hoặc bảng điểm Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật JLPT.
Phí nhập học 115,000 yên(Cao đẳng), 125,000 yên(Đại học)
Học phí (khối nhân văn)/năm 825,000 yên(Cao đẳng), 862,500 yên(Đại học)
Những điều cần lưu ý khác Trên đây là mức học phí được giảm dành cho sinh viên quốc tế. Các khoa được áp dụng chương trình giảm học phí cho sinh viên quốc tế: Khoa Phát triển nghề nghiệp, Khoa Phúc lợi y tế (chuyên ngành Phúc lợi xã hội), Khoa Tâm lý học và Khoa Thiết kế cuộc sống.
Thông tin chi tiết về trường đại học
Tâm lý học Tâm lý học
Quản trị, Thương mại Thương mại, Quản trị kinh doanh
Phúc lợi xã hội Phúc lợi xã hội
Du lịch Du lịch
Khoa học đời sống Thời trang
Môi trường học Văn hóa học
Thông tin chi tiết về trường cao học
Tâm lý học Tâm lý học
Hộ lý, Khoa học sức khỏe Điều dưỡng
Thông tin chi tiết về trường cao đẳng
Khoa học đời sống Nhà ở, Khoa học đời sống, Thời trang
Môi trường học Văn hóa học

Liệu về các trường học


 • Guide for International Students

 • Admissions Guide 2023
Tải tài liệu về các trường học

*là các mục bắt buộc. Vui lòng điền thông tin vào các mục này.

名前(Name)*
国籍(Nationality)*
E-mail*
メールマガジン(Study Kyoto Newsletter)

Thông tin về các kỳ thi và ứng tuyển ở đây

 • Admissions for undergraduate programs

 • Guide for International Students

 • Liên hệ

  Bộ phận Trao đổi quốc tế

  URL:https://www.koka.ac.jp/english/

  Mail:kj@mail.koka.ac.jp

  Truy cập