Kyoto Styudy

Dành cho những bạn đang cân nhắc du học Nhật Bản Dành cho học sinh quốc tế tại Kyoto

Thông tin chi tiết học

Liệu về các trường học

Tư nhân Đại học – Cao đẳng nữ sinh Kyoto Koka

Học vị được chấp nhận: Cử nhân・Cử nhân cao đẳng

The small scale of this women's university allows educators and staff to work with students one-on-one, giving detailed advice and guidance on school and everyday living. Our system for the newly-enrolled students includes senior Japanese student tutors who provide patient and caring advice. You can also visit the Learning Stations to ask about points you didn't understand in the lecture to improve your learning process. We also provide guidance via multiple one-on-one interviews for study-abroad students when looking for employment, tailoring the process to meet student needs.

  • Học bổng
  • Chương trình ngắn hạn

Thông tin cơ bản

Thời gian nhập học Tháng 4
Yêu cầu nhập học ・Kỳ thi năng lực Nhật Bản (JLPT):N2 trở lên
Phí nhập học 111,500 yên(Cao đẳng), 125,000 yên(Đại học)
Học phí (khối nhân văn)/năm 656,600 yên(Cao đẳng), 663,600 yên(Đại học)
Những điều cần lưu ý khác Thông tin miễn giảm học phí trên dành cho du học sinh và không áp dụng với các khoa Career Formation, Phúc lợi xã hội, Tâm lý học, và Thiết kế cuộc sống (Life Design).
Thông tin chi tiết về trường đại học
Tâm lý học Tâm lý học
Phúc lợi xã hội Phúc lợi xã hội
Thông tin chi tiết về trường cao đẳng
Khoa học đời sống Khoa học đời sống

Chương trình du học ngắn hạn

■ Đại học – Cao đẳng nữ sinh Kyoto Koka
Xem chi tiết

Liệu về các trường học


  • Kyoto Koka Women's University
Tải tài liệu về các trường học

*là các mục bắt buộc. Vui lòng điền thông tin vào các mục này.

名前(Name)*
国籍(Nationality)*
E-mail*
メールマガジン(Study Kyoto Newsletter)

Liên hệ

Bộ phận Trao đổi quốc tế

URL:https://www.koka.ac.jp/english/

Mail:kj@mail.koka.ac.jp

Truy cập