Kyoto Styudy

Thông tin chi tiết học

Tư nhânĐại học công nghiệp Kyoto

Học vị được chấp nhận : Cửnhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

Kyoto Sangyo University is a comprehensive university offering undergraduate and postgraduate courses in the humanities, natural sciences, and social sciences, all of which are conveniently located on a single growing campus. Within the Faculty of Foreign Studies’ Department of Asian Languages is a Japanese Communication course with a curriculum specifically tailored for deepening students' knowledge of Japan and the Japanese language. In April 2019, a Faculty of International Relations will be newly opened, a Management Department will be added to the Faculty of Business Administration and the Faculty of Life Sciences will be reorganized with a new departmental structure and curricular.

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Thông tin cơ bản

Thời gian nhập học Tháng 4
Phí nhập học 270,000円 yên 
Học phí (khối nhân văn)/năm Khoảng 800,000 yên *Phụ thuộc vào từng khoa.
Học phí (khối khoa học)/năm Khoảng 1,000,000 yên *Phụ thuộc vào từng khoa.
Những điều cần lưu ý khác Chưa bao gồm các phụ phí khác. *Chưa bao gồm các phụ phí khác.
Thông tin chi tiết về trường đại học
Văn học Văn học Nhật bản, Văn học nước ngoài
Ngôn ngữ học Ngoại ngữ, Tiếng Nhật, Ngôn ngữ học
Văn hoá -
Lịch sử・Địa lý Lịch sử
Triết học, Lý luận học, Tôn giáo -
Địa lý -
Luật -
Chính trị học -
Kinh tế học -
Kinh doanh, Thương mại Quản trị học
Xã hội học Xã hội học, Truyền thông
Quan hệ quốc tế -
Khoa học Toán học, Vật lý học, Sinh vật học, Khoa học địa cầu
Công nghệ thông tin -
Hộ lý, Bảo vệ sức khỏe Thể dục thể thao, khoa học sức khỏe
Thông tin chi tiết về trường cao học
Ngôn ngữ học Ngoại ngữ, Ngôn ngữ học
Văn hoá -
Luật -
Chính trị học -
Kinh tế học -
Kinh doanh, Thương mại Quản trị học
Khoa học Toán học, Vật lý học, Sinh vật học
Kỹ thuật Công nghệ sinh học
Công nghệ thông tin -
Nông Thủy sản Nông Thủy sản
Chương trình học bằng tiếng Anh
Ngôn ngữ học Ngoại ngữ
Khoa học Sinh vật học
Kỹ thuật Công nghệ sinh học
Nông Thủy sản Nông Thủy sản

Thông tin về các kỳ thi và ứng tuyển ở đây

 • 入試情報サイト

 • 大学院外国人留学生入試

 • Liên hệ

  Bộ phận tuyển sinh Đại học Kyoto Sangyo

  URL:https://www.kyoto-su.ac.jp/index-e.html

  Mail:info-adm@star.kyoto-su.ac.jp

  Truy cập