Kyoto Styudy

Dành cho những bạn đang cân nhắc du học Nhật Bản Dành cho học sinh quốc tế tại Kyoto

Thông tin chi tiết học

Tư nhân Đại học công nghiệp Kyoto

Học vị được chấp nhận: Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

Kyoto Sangyo University is a comprehensive university offering undergraduate and postgraduate courses in the humanities, natural sciences, and social sciences, all of which are conveniently located on a single growing campus. Within the Faculty of Foreign Studies’ Department of Asian Languages is a Japanese Communication course with a curriculum specifically tailored for deepening students' knowledge of Japan and the Japanese language.

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Thông tin cơ bản

Phí nhập học 200,000 yên
Học phí (khối nhân văn)/năm Khoảng 800,000 yên *Phụ thuộc vào từng khoa.
Học phí (khối khoa học)/năm Khoảng 1,000,000 yên *Phụ thuộc vào từng khoa.
Những điều cần lưu ý khác Chưa bao gồm các phụ phí khác. *Xem hướng dẫn tuyển sinh để biết thêm chi tiết.
Thông tin chi tiết về trường đại học
Văn học Văn học nước ngoài, Văn học Nhật bản
Ngôn ngữ học Ngoại ngữ, Tiếng Nhật, Ngôn ngữ học
Văn hoá Văn hoá
Lịch sử・Địa lý Lịch sử
Triết học, Lý luận học, Tôn giáo Triết học, Lý luận học, Tôn giáo
Luật Luật
Chính trị học Chính trị học
Kinh tế Kinh tế
Quản trị, Thương mại Quản trị kinh doanh
Xã hội học Truyền thông, Xã hội học
Du lịch Du lịch
Quan hệ quốc tế Quan hệ quốc tế
Khoa học Khoa học địa cầu, Toán học, Vật lý học, Sinh học
Kỹ thuật Công nghệ sinh học
Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin
Hộ lý, Khoa học sức khỏe Thể dục thể thao, khoa học sức khỏe
Thông tin chi tiết về trường cao học
Ngôn ngữ học Ngoại ngữ, Ngôn ngữ học
Văn hoá Văn hoá
Luật Luật
Chính trị học Chính trị học
Kinh tế Kinh tế
Quản trị, Thương mại Quản trị kinh doanh
Khoa học Toán học, Vật lý học, Sinh học
Kỹ thuật Công nghệ sinh học
Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin
Nông thủy sản Nông Thủy sản
Chương trình học bằng tiếng Anh
Ngôn ngữ học Ngoại ngữ
Khoa học Sinh học
Kỹ thuật Công nghệ sinh học
Nông thủy sản Nông Thủy sản

Thông tin về các kỳ thi và ứng tuyển ở đây

 • 入試情報サイト

 • 大学院外国人留学生入試

 • Liên hệ

  Đại học công nghiệp Kyoto

  URL:https://www.kyoto-su.ac.jp/index-e.html

  Mail:info-adm@star.kyoto-su.ac.jp

  Truy cập