Kyoto Styudy

Thông tin chi tiết học

Tư nhân:Đại học công nghiệp Kyoto

Đại học, Sau đại học

Kyoto Sangyo University is a comprehensive university, featuring departments and graduate courses in the humanities, natural sciences, and social sciences, and all of these are located on a single campus. We offer the Department of Japanese communication Linguistics in the Department of Asian Languages of the Faculty of Foreign Studies, with a curriculum tailored for deepening students' knowledge of Japan and the Japanese language. In April 2016, the Department of Astrophysics and Atmospheric Sciences was added to the Faculty of Science and in April 2017, the faculty of sociology was newly-established.

●Thông tin chi tiết

Lĩnh vực nghiên cứu bậc đại học Văn học, Lịch sử, Văn hoá, Triết học, Ngôn ngữ học, Luật, Chính trị học, Khoa học chính sách, Kinh tế học, Quản trị học, Khoa học phúc lợi, Quan hệ quốc tế, Khoa học đời sống, Khoa học, Kỹ thuật, Nông nghiệp, bảo hiểm
Lĩnh vực nghiên cứu bậc đào tạo sau đại học Ngôn ngữ học, Luật, Chính trị học, Khoa học chính sách, Kinh tế học, Quản trị học, Khoa học đời sống, Khoa học, Kỹ thuật
Điểm hấp dẫn Hỗ trợ việc làm đầy đủ, Có thể lấy nhiều bằng cấp, Thiết bị học tập - nghiên cứu đầy đủ
Thời gian nhập học Tháng 4
Chi phí du học * Thay đổi tùy theo khoa - ngành nghiên cứu
Thiết bị - Điều kiện
Ký túc xá - Nhà cho thuê
Học bổng - Miễn giảm học phí
Hỗ trợ sinh viên Hồi giáo  
Chương trình ngắn hạn  
Khóa học dành riêng cho du học sinh  
Tên khoa có thể lấy bằng cấp bằng tiếng Anh
Tên ngành nghiên cứu có thể lấy bằng cấp bằng tiếng Anh Biostudies
Đường dẫn Web http://www.kyoto-su.ac.jp/index-e.html
Liên hệ http://www.kyoto-su.ac.jp/outline/toiawase/

●Truy cập