Kyoto Styudy

Dành cho những bạn đang cân nhắc du học Nhật Bản Dành cho học sinh quốc tế tại Kyoto

Thông tin chi tiết học

Công lập Đại học Y khoa công lập Kyoto

Học vị được chấp nhận: Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

With our foundation in 1872 we are one of the oldest medical universities in Japan.
The department of medicine is characterized by a familiar atmosphere, only about 100 students are admitted every year.
Because of our small scale we are able to give detailed attention to our education program and use this as an advantage to foster doctors and medical researchers from a world top level.
The nursing school dates back to 1889 when a training institution for midwives was established.
We continue its long history by educating nursing professionals with a well-balanced program of practical skills and knowledge.

Thông tin cơ bản

Thời gian nhập học Tháng 4
Phí nhập học Ngành Y học: 490,000 yên/Các ngành khác: 282,000 yên
Học phí (khối khoa học)/năm 535800 yên
Những điều cần lưu ý khác Lệ phí tuyển sinh: Bậc Đại học 17,000 yên/Cao học 30,000 yên
Thông tin chi tiết về trường đại học
Y học, Nha khoa, Dược Y học
Hộ lý, Khoa học sức khỏe Bảo hiểm, Điều dưỡng
Thông tin chi tiết về trường cao học
Y học, Nha khoa, Dược Y học
Hộ lý, Khoa học sức khỏe Bảo hiểm, Điều dưỡng
Liên hệ

URL:https://www.kpu-m.ac.jp/

Mail:iaec@koto.kpu-m.ac.jp

Truy cập