Kyoto Styudy

Dành cho những bạn đang cân nhắc du học Nhật Bản Dành cho học sinh quốc tế tại Kyoto

Thông tin chi tiết học

Liệu về các trường học

Quốc lập Đại học kỹ thuật Kyoto

Học vị được chấp nhận: Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

At Kyoto Institute of Technology, biology, chemistry, engineering and design coexist in a single faculty. We believe removing the rigid boundaries between disciplines spurs innovation. Organic collaboration that leaps the borders of disciplines is fostered through encounters with diverse professional knowledge and experience. The creativity we encourage in our students is born of knowledge in combination with “intelligence having fun.” We take pride in our Kyoto location and while encouraging our students to appreciate the traditions of this historic city, we also urge their active participation in collaborative projects at research organizations around the world.

 • Hỗ trợ các sinh viên theo đạo Hồi
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình ngắn hạn

Thông tin cơ bản

Thời gian nhập học Tháng 4, Tháng 9
Yêu cầu nhập học ・Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU):[Tư học sinh] Tiếng Nhật (Nghe hiểu - Đọc hiểu - Nghe đọc hiểu): 280/400 điểm, Toán: 120/200 điểm
Phí nhập học 282,000 yên
Học phí (khối khoa học)/năm 535,800 yên
Thông tin chi tiết về trường đại học
Kỹ thuật Thiết kế công nghiệp, Hóa học ứng dụng, Công nghệ cơ khí, Công nghệ sinh học, Công nghệ kinh doanh, Kim loại, Vật liệu, Điện khí, Điện tử, Công nghệ truyền thông
Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin
Kiến trúc, Xây dựng dân dụng và Công nghệ môi trường Kiến trúc
Nông thủy sản Nông Thủy sản
Nghệ thuật Mỹ thuật, Thiết kế
Thông tin chi tiết về trường cao học
Kỹ thuật Thiết kế công nghiệp, Hóa học ứng dụng, Công nghệ cơ khí, Công nghệ sinh học, Công nghệ kinh doanh, Kim loại, Vật liệu, Điện khí, Điện tử, Công nghệ truyền thông
Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin
Kiến trúc, Xây dựng dân dụng và Công nghệ môi trường Kiến trúc
Nông thủy sản Nông Thủy sản
Nghệ thuật Mỹ thuật, Thiết kế

Liệu về các trường học


 • SCHOOL GUIDE

 • 大学案内
Tải tài liệu về các trường học

*là các mục bắt buộc. Vui lòng điền thông tin vào các mục này.

名前(Name)*
国籍(Nationality)*
E-mail*
メールマガジン(Study Kyoto Newsletter)

Thông tin về các kỳ thi và ứng tuyển ở đây

 • Prospective Students

 • Liên hệ

  Viện Công nghệ Kyoto, Bộ phận Ngoại giao - Du học sinh

  URL:https://www.kit.ac.jp/contact/

  Mail:ses@jim.kit.ac.jp

  Truy cập