Kyoto Styudy

Trường dạy nghề

Trang bị kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng cần thiết trong nghề nghiệp, sinh hoạt thực tế. Tỷ lệ đi làm cao so với các trường đại học và cao đẳng. Trong những năm gần đây, các trường dạy nghề còn thiết lập sẵn nhiều lựa chọn học lên tiếp cho du học sinh chẳng hạn như mở các khóa học để có thể nhập học lên hệ đại học, học tiếp lên chương trình sau đại học

Trường dạy nghề

Đề xuất dành cho những đối tượng sau!

□ Những người muốn tiếp thu kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng, và nâng cao văn hóa giáo dục cần thiết trong nghề nghiệp, sinh hoạt thực tế.
□ Những người muốn lấy chứng chỉ

●Thông tin chi tiết
Bằng cấp có thể lấy được “Chứng chỉ chuyên môn” hoặc “Chứng chỉ chuyên môn cao cấp”
Thời gian đào tạo □ Chứng chỉ chuyên môn: 2 năm (Cũng có khóa học dưới2năm dành cho du học sinh không hướng đến lấy bằng cấp)
□ Chứng chỉ chuyên môn cao cấp: 4 năm
Điều kiện tốt nghiệp □ 2 năm: Từ 1.700 tiếng trở lên
□ 3 năm: Từ 3.400 tiếng trở lên
Cách thức tuyển chọn Xét duyệt hồ sơ, thi theo môn học, phỏng vấn, viết bài luận – luận văn ngắn, thi năng khiếu, thi kỹ năng thực tế, thi tiếng Nhật và kiểm tra học lực, v.v…
Thời gian tham gia kỳ thi Từ tháng 9 ~ tháng 3, khác nhau tùy theo trường
Học phí tiêu chuẩn
(trung bình mỗi năm)
Tiền nhập học 310.138 yên + Học phí 438.740 yên
* Khác nhau tùy theo trường.
* Tham khảo: Báo cáo thường niên về điều tra thống kêgiábán lẻ năm 2014 của Cục Thống kê, Bộ Nội vụ Nhật Bản