Kyoto Styudy

Dành cho những bạn đang cân nhắc du học Nhật Bản Dành cho học sinh quốc tế tại Kyoto

Thông tin chi tiết học

Tư nhân Đại học Heian Jogakuin

Học vị được chấp nhận: Cử nhân

20 international students from China are currently enrolled at Heian Jogakuin.
The Chinese-born faculty members and staff at the school ensure that international students from China receive the necessary support, including general living support.
Heian Jogakuin, with its campus located next to the Imperial Palace in the tourist city of Kyoto, is the perfect environment for women to study about tourism.

  • Học bổng

Thông tin cơ bản

Thời gian nhập học Tháng 4
Yêu cầu nhập học ・Kỳ thi năng lực Nhật Bản (JLPT):N2 trở lên
Phí nhập học 125,000 yên~250,000 yên
Học phí (khối nhân văn)/năm 784,000 yên~980,000 yên
Thông tin chi tiết về trường đại học
Du lịch Du lịch
Liên hệ

URL:http://www.heian.ac.jp/index.html

Mail:admission@heian.ac.jp

Truy cập