Kyoto Styudy

Dành cho những bạn đang cân nhắc du học Nhật Bản Dành cho học sinh quốc tế tại Kyoto

Việc làm thêm

Có các đơn xin và yêu cầu cần thiết cho sinh viên quốc tế đi làm thêm tại Kyoto (Nhật Bản).
Nếu bạn dự định làm thêm sau khi đến Nhật Bản, vui lòng kiểm tra thông tin chi tiết trước.

Để bắt đầu công việc làm thêm

Để bắt đầu công việc làm thêm

Khi tham gia vào công việc làm thêm, cần phải nộp đơn xin “Giấy phép Tham gia vào các Hoạt động khác với Hoạt động được Phép theo Tư cách lưu trú đã Được Cấp Trước đây” từ trước cho Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh Khu vực Osaka, Chi nhánh Kyoto và nhận sự chấp thuận.
Thông thường, bạn có thể nhận tại sân bay khi nhập cảnh. Nếu bạn chưa tìm hiểu về “Giấy phép Tham gia vào các Hoạt động khác với Hoạt động được Phép theo Tư cách lưu trú đã Được Cấp Trước đây” tại thời điểm nhập cư, hãy đăng ký tại Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh Khu vực Osaka, Chi nhánh Kyoto.

● Các tài liệu cần thiết để nộp đơn xin

Điều kiện làm thêm

Không quá 28 giờ mỗi tuần. (Trong thời gian nghỉ dài như nghỉ hè, không quá 8 giờ một ngày và 40 giờ một tuần.)

● Nơi làm việc chính của sinh viên quốc tế

  • □ Khách sạn và nhà trọ
  • □ Nhà hàng (từ các cửa hàng thức ăn nhanh đến nhà hàng)
  • □ Gia sư ngôn ngữ dạy tiếng Anh và các ngôn ngữ khác

● Những nơi bị cấm làm thêm

Các cơ sở kinh doanh giải trí dành cho người lớn, quán bar và quán rượu nhỏ nơi bạn ngồi cùng với khách hàng Làm việc tại các cơ sở kinh doanh liên quan đến tình dục hoặc các cơ sở kinh doanh liên quan tới cờ bạc (tiệm chơi pachinko và mạt chược) đều bị cấm, ngay cả khi rửa bát hoặc làm vệ sinh.