Kyoto Styudy

Dành cho những bạn đang cân nhắc du học Nhật Bản Dành cho học sinh quốc tế tại Kyoto

Thông tin chi tiết học

Liệu về các trường học

Tư nhân Đại học Dược Kyoto

Học vị được chấp nhận: Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

Focus on enhancing students’ research understanding to help them become experts in the field of pharmacy. The fundamental aim of this school is to develop students’ research capabilities, in addition to focusing on their education. Kyoto Pharmaceutical University offers two doctoral programs. The first is a four-year program in Pharmacy to create clinical pharmacists with leadership skills who possess advanced academic knowledge and research capabilities in basic and clissnical pharmacy, and researchers who play an active international role in basic and clinical pharmacy. The other is a five-year program (a two-year long first stage, and a three-year long second stage) in Pharmaceutical Sciences, that focuses on creating researchers who are capable of playing an active international role in basic pharmaceutical sciences.

  • Học bổng

Thông tin cơ bản

Thời gian nhập học Tháng 4, Tháng 10
Phí nhập học 100.000 yên
Học phí (khối khoa học)/năm 700.000 yên
Thông tin chi tiết về trường đại học
Y học, Nha khoa, Dược Dược
Detail program S2/S3
Y học, Nha khoa, Dược Dược
Chương trình học bằng tiếng Anh
Y học, Nha khoa, Dược Dược

Liệu về các trường học


  • Overview of Kyoto Pharmaceutical University
Tải tài liệu về các trường học

*là các mục bắt buộc. Vui lòng điền thông tin vào các mục này.

名前(Name)*
国籍(Nationality)*
E-mail*
メールマガジン(Study Kyoto Newsletter)

Liên hệ

URL:https://www.kyoto-phu.ac.jp/

Mail:kokusai@mb.kyoto-phu.ac.jp

Truy cập