Kyoto Styudy

Dành cho những bạn đang cân nhắc du học Nhật Bản Dành cho học sinh quốc tế tại Kyoto

Thông tin chi tiết học

Liệu về các trường học

Tư nhân Đại học Dược Kyoto

Học vị được chấp nhận: Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

After gaining a broad grasp of the field of pharmacy, the KPU graduate school is available for those aspiring to become an expert in a specific area. Kyoto Pharmaceutical University offers a course for a Doctor of Philosophy in Pharmacy (4 years) to train clinical pharmacists with advanced knowledge and research skills in clinical and basic pharmacy or clinical and basic pharmacy researchers that can play an active role in the global field, and a course for a Doctor of Philosophy in Pharmaceutical Sciences (2-year first term and 3-year second term) to train researchers that can play an active global role in basic pharmacy fields.

  • Học bổng

Thông tin cơ bản

Thời gian nhập học Tháng 4, Tháng 10
Phí nhập học 100.000 yên
Học phí (khối khoa học)/năm 700.000 yên
Thông tin chi tiết về trường đại học
Y học, Nha khoa, Dược Dược
Thông tin chi tiết về trường cao học
Y học, Nha khoa, Dược Dược
Chương trình học bằng tiếng Anh
Y học, Nha khoa, Dược Dược

Liệu về các trường học


  • Overview of Kyoto Pharmaceutical University
Tải tài liệu về các trường học

*là các mục bắt buộc. Vui lòng điền thông tin vào các mục này.

名前(Name)*
国籍(Nationality)*
E-mail*
メールマガジン(Study Kyoto Newsletter)

Liên hệ

URL:https://www.kyoto-phu.ac.jp/

Mail:kokusai@mb.kyoto-phu.ac.jp

Truy cập