Kyoto Styudy

Dành cho những bạn đang cân nhắc du học Nhật Bản Dành cho học sinh quốc tế tại Kyoto

Thông tin chi tiết học

Tư nhân Cao đẳng kinh tế Kyoto

Học vị được chấp nhận: Cử nhân cao đẳng

Kyoto College of Economics was founded in 1993 in the Kyoto Rakusai area. At the time of its founding, it was the only Economics Junior College in Japan. It has consistently provided applicable resources to society's needs, and thanks to teaching reform and graduates contribution, it is now recognized as one of most popular junior colleges in Kansai. The maximum capacity is 200 students per grade, which allows for the students to be provided strong individual support and imparts them a feeling of being with family.

  • Học bổng

Thông tin cơ bản

Thời gian nhập học Tháng 4
Phí nhập học 220,000 yên
Học phí (khối nhân văn)/năm Học phí 520,000 yên
Những điều cần lưu ý khác Các chi phí khác 35.300 yên
Thông tin chi tiết về trường cao đẳng
Kinh tế Kinh tế
Quản trị, Thương mại Quản trị kinh doanh, Quản trị thông tin
Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

Thông tin về các kỳ thi và ứng tuyển ở đây

  • 入試情報

  • Liên hệ

    URL:https://www.kyoto-econ.ac.jp/

    Mail:nyushi@kyoto-econ.ac.jp

    Truy cập