Kyoto Styudy

Dành cho những bạn đang cân nhắc du học Nhật Bản Dành cho học sinh quốc tế tại Kyoto

Thông tin chi tiết học

Katsugaku Shoin

Before it became the Katugaku Shoin, Sedai Keisho Katugakusha was an employment referral company that specialized in helping international students find work, doing so for over a decade. Opening the doors for Chinese and Southeast Asian (especially Vietnamese) students, our school has attracted many international students with hopes and dreams, providing a learning environment (study, habitation and part-time job) that maximizes their intellectual abilities with a support system that ranges from the entrance (coming to Japan) to the exit (graduation).

 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Thông tin cơ bản

Thời gian nhập học Tháng 4, Tháng 7, Tháng 10, Tháng 1
Phí nhập học 55,000 yên
Những điều cần lưu ý khác 698,400 yên

Thông tin về các kỳ thi và ứng tuyển ở đây

 • お問い合わせ

 • Liên hệ

  +81(75)-812-8682

  URL:https://katugaku.wixsite.com/shoin?lang=vi

  Mail:yasuda@katugaku.com

  Truy cập