Kyoto Styudy

Dành cho những bạn đang cân nhắc du học Nhật Bản Dành cho học sinh quốc tế tại Kyoto

10 lý do chọn Kyoto

Có nhiều lý do lựa chọn Kyoto làm nơi du học.
Những con phố, lịch sử, nỗ lực của con người Kyoto đều là những yếu tố góp phần tạo nên sức hút đối với các du học sinh.

Kyoto is a City of Universities, and a City of Students.
To help Muslim students feel more secure as you go about making these decisions,
we've put together a collection of useful information about Kyoto, and the many charms of the city.

Cuộc thi phim ngắn cho học sinh quốc tế tại Kyoto

International Students in Kyoto show the world
what they like the best about studying in Kyoto!

Trang tìm kiếm nhà ở đa ngôn ngữ dành cho du học sinh nước ngoài Trang tìm kiếm nhà ở đa ngôn ngữ dành cho du học sinh nước ngoài

Có thể tìm kiếm nhà ở gần các trường đại học. Hướng dẫn cả cách tìm nhà, thủ tục, hợp đồng và tác phong khi thuê nhà.

STUDY KYOTO MAGAZINE

TODAY`S SPECIAL SCHOOLS

Bài phỏng vấn du học sinh đang sống tại Kyoto.
Giới thiệu ý kiến của sinh viên đang theo học tại trường và những cựu du học sinh Kyoto.

đang theo học tại trường Phỏng vấn sinh viên

OB・OG Phỏng vấn sinh viên

Trang Facebook chính thức

Trang Instagram chính thức