Kyoto Styudy

Thông tin chi tiết học

Tư nhân:Đại học đào tạo sau đại học về thông tin Kyoto

Sau đại học Liệu về các trường học

Because our IT course starts with learning the fundamentals, many students come from a liberal arts background. Our curriculum is a practical, hands-on learning experience. Our practically trained faculty gives lectures based on their own experience. With our many sister and affiliate schools throughout various Asian countries, the Americas, and Europe, your study abroad is sure to be filled with mutual exchange. We also provide top-level employment search support with many opportunities for internships. Graduates of our IT and business program are employed in Japan and their home countries mainly in IT related industries and are leaders in the information industry in countries around the world.

●Thông tin chi tiết

Lĩnh vực nghiên cứu bậc đào tạo sau đại học Quản trị học, Kỹ thuật
Điểm hấp dẫn Có thể tham dự kỳ thi từ nước ngoài, Hỗ trợ việc làm đầy đủ, Có thể lấy nhiều bằng cấp
Thời gian nhập học Tháng 4, Tháng 10
Chi phí du học
Thiết bị - Điều kiện
Ký túc xá - Nhà cho thuê  
Học bổng - Miễn giảm học phí
Hỗ trợ sinh viên Hồi giáo  
Chương trình ngắn hạn  
Khóa học dành riêng cho du học sinh  
Tên khoa có thể lấy bằng cấp bằng tiếng Anh
Tên ngành nghiên cứu có thể lấy bằng cấp bằng tiếng Anh School of Applied Information Technology
Đường dẫn Web http://en.kcg.edu/
Liên hệ admissions@kcg.edu

●Truy cập

●Tải tài liệu về các trường học

  • KCGI_en

    The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics

*là các mục bắt buộc. Vui lòng điền thông tin vào các mục này.

名前(Name)*
国籍(Nationality)*
E-mail*
メールマガジン(Study Kyoto Newsletter)

●Thông tin về các kỳ thi và ứng tuyển ở đây

  • Admission