Kyoto Styudy

Đại học - Cao đẳng - Sau đại học

Để tham gia kỳ thi vào trường đại học, trường cao đẳng, và sau đại học, sinh viên có thể chọn hình thức là đến Nhật và tham dự kỳ thi, nếu đậu kỳ thi sẽ nhập học sau đó, hoặc hình thức tham dự kỳ thi ở nước ngoài, sau khi nhận được giấy phép nhập học thì sẽ đến Nhật để học. Cho dù là hình thức nào cũng cần phải có chứng chỉ năng lực tiếng Nhật (hoặc tùy theo trường mà cũng có thể sẽ đòi hỏi phải lấy bằng cấp bằng tiếng Anh, khi đó phải có chứng chỉ năng lực tiếng Anh).

Tìm kiếm trường học

Trường tiếng Nhật

Danh sách trường họcTất cả34trường

Tài liệu học tập có sẵn

Tư nhânĐại học Bukkyo

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Tài liệu học tập có sẵn

Tư nhânĐại học Doshisha

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ・Chứng chỉ chuyên môn chuyên nghiệp

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình học bằng tiếng Anh
 • Hỗ trợ các sinh viên theo đạo Hồi

Tư nhânĐại học nữ sinh Doshisha

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình ngắn hạn

Tư nhânĐại học Hanazono

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Học bổng
 • Khóa học dành riêng cho du học sin

Tư nhânĐại học Heian Jogakuin

Cử nhân

 • Học bổng

Tài liệu học tập có sẵn

Tư nhânCao đẳng Ikenobo

Cử nhân cao đẳng

 • Học bổng

Tư nhânĐại học giáo dục Kyoto

Cử nhân

Công lậpĐại học nghệ thuật thành phố Kyoto

Thạc sĩ・Tiến sĩ

Tư nhânCao đẳng kinh tế Kyoto

Cử nhân cao đẳng

 • Học bổng

Tư nhânĐại học nghệ thuật và thủ công Kyoto

Cử nhân

 • Học bổng

Tư nhânĐại học đào tạo sau đại học về thông tin Kyoto

Chứng chỉ chuyên môn chuyên nghiệp

 • Học bổng
 • Chương trình học bằng tiếng Anh

Tài liệu học tập có sẵn

Tư nhânViện Khoa học và Công nghệ Kyoto

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Học bổng
 • Chương trình học bằng tiếng Anh
 • Hỗ trợ các sinh viên theo đạo Hồi

Tài liệu học tập có sẵn

Quốc lậpĐại học kỹ thuật Kyoto

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình ngắn hạn
 • Hỗ trợ các sinh viên theo đạo Hồi

Tư nhânĐại học điều dưỡng Kyoto

Cử nhân・Thạc sĩ

Tài liệu học tập có sẵn

Tư nhânĐại học - Cao đẳng nữ sinh Kyoto Koka

Cử nhân・Cử nhân cao đẳng

 • Học bổng
 • Chương trình ngắn hạn

Tài liệu học tập có sẵn

Tư nhânĐại học nữ sinh Kyoto Notre Dame

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Tài liệu học tập có sẵn

Tư nhânĐại học Dược Kyoto

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Học bổng

Tài liệu học tập có sẵn

Công lậpĐại học công lập Kyoto

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Công lậpĐại học Y khoa công lập Kyoto

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

Tư nhânĐại học công nghiệp Kyoto

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Tư nhânĐại học Kyoto Seika

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình ngắn hạn

Tư nhânKYOTO SEIZAN COLLEGE

Cử nhân cao đẳng

Tư nhânĐại học Tachibana Kyoto

Cử nhân・Thạc sĩ

 • Học bổng

Tài liệu học tập có sẵn

Quốc lậpĐại học Kyoto

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ・Chứng chỉ chuyên môn chuyên nghiệp

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình ngắn hạn
 • Chương trình học bằng tiếng Anh
 • Hỗ trợ các sinh viên theo đạo Hồi

Tài liệu học tập có sẵn

Tư nhânĐại học nghệ thuật và thiết kế Kyoto

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Học bổng

Quốc lậpĐại học giáo dục Kyoto

Thạc sĩ

 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Tư nhânĐại học - Cao đẳng ngoại ngữ Kyoto

Cử nhân・Thạc sĩ

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình ngắn hạn
 • Chương trình học bằng tiếng Anh
 • Hỗ trợ các sinh viên theo đạo Hồi
 • Khóa học dành riêng cho du học sin

Tư nhânĐại học nữ sinh Kyoto

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Tư nhânĐại học - Cao đẳng nghệ thuật, công nghiệp dệt Kyoto

Cử nhân・Thạc sĩ・Cử nhân cao đẳng

 • Học bổng
 • Chương trình ngắn hạn

Tài liệu học tập có sẵn

Tư nhânĐại học y khoa quốc tế Meiji

Cử nhân

Quốc lậpNational Intstitute of Technology(KOSEN), Maizuru College

Cử nhân cao đẳng

 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Tư nhânĐại học Otani

Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Học bổng

Tài liệu học tập có sẵn

Tư nhânĐại học Ritsumeikan

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình ngắn hạn
 • Chương trình học bằng tiếng Anh
 • Hỗ trợ các sinh viên theo đạo Hồi

Tài liệu học tập có sẵn

Tư nhânĐại học - Cao đẳng Ryukoku

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ・Cử nhân cao đẳng

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Khóa học dành riêng cho du học sin