Kyoto Styudy

Đại học - Cao đẳng - Sau đại học

Để tham gia kỳ thi vào trường đại học, trường cao đẳng, và sau đại học, sinh viên có thể chọn hình thức là đến Nhật và tham dự kỳ thi, nếu đậu kỳ thi sẽ nhập học sau đó, hoặc hình thức tham dự kỳ thi ở nước ngoài, sau khi nhận được giấy phép nhập học thì sẽ đến Nhật để học. Cho dù là hình thức nào cũng cần phải có chứng chỉ năng lực tiếng Nhật (hoặc tùy theo trường mà cũng có thể sẽ đòi hỏi phải lấy bằng cấp bằng tiếng Anh, khi đó phải có chứng chỉ năng lực tiếng Anh).

  • Đại học
  • Cao đẳng
  • Sau đại học

Đại học

Du học sinh sẽ được học nội dung chuyên môn về mặt lý thuyết và một cách có hệ thống.
Nếu nhập học vào trường đại học, hầu hết các trường đại học sẽ sử dụng kết quả của kỳ thi du học Nhật Bản (EJU) như là một hình thức tuyển chọn người nhập học.

Đề xuất dành cho những đối tượng sau!

□ Những người muốn lấy bằng cấp, muốn nghiên cứu chuyên sâu trong thời gian dài

●Thông tin chi tiết
Bằng cấp có thể lấy được “Cử nhân”
Thời gian đào tạo 4 năm (riêng ngành y học, ngành nha khoa, ngành thú y là 6 năm)
Điều kiện tốt nghiệp Hoàn thành từ 124 tín chỉ trở lên (riêng ngành y học, ngành nha khoa là 188 tín chỉ, ngành thú y là 186 tín chỉ, ngành dược là 188 tín chỉ)
Cách thức tuyển chọn Tùy theo trường mà kỳ thi du học Nhật Bản (EJU), kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT), kỳ thi và phỏng vấn riêng của trường đại học, v.v… sẽ khác nhau.
Thời gian tham gia kỳ thi tháng 2~3
Học phí tiêu chuẩn
(trung bình mỗi năm)
□ Quốc lập Tiền nhập học 282.000 yên + Học phí 535.800 yên
□ Công lập Tiền nhập học 169.200 yên + Học phí 535.800 yên
□ Tư nhân (Khoa học xã hội) Tiền nhập học 241.928 yên + Học phí 801.338 yên
□ Tư nhân (Khoa học tự nhiên) Tiền nhập học 278.796 yên + Học phí 990.342 yên
* Toàn bộ học phí khác nhau tùy theo khoa.
* Tham khảo: Báo cáo thường niên về điều tra thống kêgiábán lẻ năm 2014 của Cục Thống kê, Bộ Nội vụ Nhật Bản

Cao đẳng

Trang bị kỹ năng cần thiết trực tiếp để sống ngoài xã hội, học kỹ năng cần thiết và được đào tạo như người đang đi làm. Hầu hết các trường cao đẳng sẽ sử dụng kết quả của của kỳ thi du học Nhật Bản (EJU) như là một hình thức tuyển chọn người nhập học.

Đề xuất dành cho những đối tượng sau!

□ Những người muốn trang bị kỹ năng cần thiết trực tiếp thực tế để sống ngoài xã hội

●Thông tin chi tiết
Bằng cấp có thể lấy được “Cử nhân cao đẳng”
Thời gian đào tạo 2 năm (Thời gian đào tạo của ngành Công nghệ y học và điều dưỡng có thể là 3 năm)
Điều kiện tốt nghiệp □2 năm: Từ 62 tín chỉ trở lên
3 năm: Từ 93 tín chỉ trở lên
Cách thức tuyển chọn Tùy theo trường mà kỳ thi du học Nhật Bản (EJU), kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT), kỳ thi và phỏng vấn riêng của trường đại học, v.v… sẽ khác nhau.
Thời gian tham gia kỳ thi tháng 2~3
Học phí tiêu chuẩn
(trung bình mỗi năm)
Tư nhân (Khoa học xã hội) Tiền nhập học 205.161 yên + Học phí 728.402 yên
* Khác nhau tùy theo khoa.
* Tham khảo: Báo cáo thường niên về điều tra thống kê giá bán lẻ năm 2014 của Cục Thống kê, Bộ Nội vụ Nhật Bản

Sau đại học

Sinh viên tốt nghiệp khoa của trường đại học nhập học để nghiên cứu chuyên môn sâu hơn nữa. Về cơ bản, bản thân sinh viên phải tự tìm kiếm giáo viên hướng dẫn (giáo viên của trường sẽ hướng dẫn lập kế hoạch học và nghiên cứu cho du học sinh), tùy theo từng trường mà cần phải tiến hành tìm kiếm giáo viên hướng dẫn trước khi nộp đơn xin theo học, do đó hãy tìm kiếm và thuyết phục được sự đồng ý từ giáo viên hướng dẫn.

Đề xuất dành cho những đối tượng sau!

□ Người sau khi tốt nghiệp đại học, muốn nghiên cứu chuyên môn sâu hơn nữa
□ Người muốn lấy bằng cấp có ích để dễ tìm việc hơn

●Thông tin chi tiết
Bằng cấp có thể lấy được “Thạc sĩ” hoặc “Tiến sĩ”
Thời gian đào tạo □ Thạc sĩ: Từ 2 năm trở lên
□ Tiến sĩ: Từ 5 năm trở lên (bao gồm 2 năm học thạc sĩ)
Điều kiện tốt nghiệp □ 2 năm: Từ 30 tín chỉ trở lên, đậu kỳ thi và đánh giá luận văn thạc sĩ
□ 3 năm: Từ 30 tín chỉ trở lên (bao gồm tín chỉ nhận được trong chương trình đào tạo thạc sĩ), đậu kỳ thi và buổi đánh giá luận văn tiến sĩ
Cách thức tuyển chọn Xét duyệt hồ sơ, kiểm tra học lực (thực hiện tại trường đại học), phỏng vấn, viết bài luận – luận văn ngắn, thi vấn đáp về môn học chuyên ngành
Thời gian tham gia kỳ thi tháng 8 ~ tháng 10 (cũng có kỳ thi vào tháng 2~3)
Học phí tiêu chuẩn
(trung bình mỗi năm)
Quốc lập 493.300 yên
Công lập 514.100 yên
Tư nhân 898.100 yên
* Toàn bộ học phí khác nhau tùy theo khoa.
* Tham khảo: Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản (JASSO)
Điều tra khảo sát đời sống sinh viên năm 2012