Kyoto Styudy

Dành cho những bạn đang cân nhắc du học Nhật Bản Dành cho học sinh quốc tế tại Kyoto

Đại học – Cao đẳng – Sau đại học

Để tham gia kỳ thi vào trường đại học, trường cao đẳng, và sau đại học, sinh viên có thể chọn hình thức là đến Nhật và tham dự kỳ thi, nếu đậu kỳ thi sẽ nhập học sau đó, hoặc hình thức tham dự kỳ thi ở nước ngoài, sau khi nhận được giấy phép nhập học thì sẽ đến Nhật để học. Cho dù là hình thức nào cũng cần phải có chứng chỉ năng lực tiếng Nhật (hoặc tùy theo trường mà cũng có thể sẽ đòi hỏi phải lấy bằng cấp bằng tiếng Anh, khi đó phải có chứng chỉ năng lực tiếng Anh).

Tìm kiếm trường học

Trường tiếng Nhật

Danh sách trường họcTất cả34trường

Tư nhân Tư nhân Đại học giáo dục Kyoto

Cử nhân・Thạc sĩ

Quốc lập Đại học giáo dục Kyoto

Chứng chỉ chuyên môn chuyên nghiệp

 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Tài liệu học tập có sẵn

Tư nhân Đại học Bukkyo

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Tài liệu học tập có sẵn

Tư nhân Đại học Doshisha

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ・Chứng chỉ chuyên môn chuyên nghiệp

 • Hỗ trợ các sinh viên theo đạo Hồi
 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình học bằng tiếng Anh

Tư nhân Đại học nữ sinh Doshisha

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình ngắn hạn

Tư nhân Đại học Hanazono

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Học bổng

Tư nhân Đại học Heian Jogakuin

Cử nhân

 • Học bổng

Tư nhân Cao đẳng Ikenobo

Cử nhân cao đẳng

Công lập Đại học nghệ thuật thành phố Kyoto

Thạc sĩ・Tiến sĩ

Tư nhân Cao đẳng kinh tế Kyoto

Cử nhân cao đẳng

 • Học bổng

Tư nhân Đại học đào tạo sau đại học về thông tin Kyoto

Chứng chỉ chuyên môn chuyên nghiệp

 • Học bổng
 • Chương trình học bằng tiếng Anh

Tài liệu học tập có sẵn

Tư nhân Viện Khoa học và Công nghệ Kyoto

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Hỗ trợ các sinh viên theo đạo Hồi
 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình học bằng tiếng Anh

Tài liệu học tập có sẵn

Quốc lập Đại học kỹ thuật Kyoto

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Hỗ trợ các sinh viên theo đạo Hồi
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình ngắn hạn

Tư nhân Đại học điều dưỡng Kyoto

Cử nhân・Thạc sĩ

Tài liệu học tập có sẵn

Tư nhân Trường đại học và Cao đẳng nữ Kyoto Koka

Cử nhân・Thạc sĩ・Cử nhân cao đẳng

 • Hỗ trợ các sinh viên theo đạo Hồi
 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình ngắn hạn

Tài liệu học tập có sẵn

Tư nhân Đại học nữ sinh Kyoto Notre Dame

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Tài liệu học tập có sẵn

Tư nhân Đại học Dược Kyoto

Thạc sĩ・Tiến sĩ

Tài liệu học tập có sẵn

Công lập Đại học công lập Kyoto

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Tư nhân Đại học công nghiệp Kyoto

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Tư nhân Đại học Kyoto Seika

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình ngắn hạn

Tư nhân KYOTO SEIZAN COLLEGE

Tài liệu học tập có sẵn

Tư nhân Đại học Tachibana Kyoto

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Học bổng

Tài liệu học tập có sẵn

Quốc lập Đại học Kyoto

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ・Chứng chỉ chuyên môn chuyên nghiệp

 • Hỗ trợ các sinh viên theo đạo Hồi
 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình ngắn hạn
 • Chương trình học bằng tiếng Anh

Tài liệu học tập có sẵn

Tư nhân Đại học Nghệ thuật Kyoto

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Học bổng

Tài liệu học tập có sẵn

Tư nhân Đại học – Cao đẳng ngoại ngữ Kyoto

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ・Cử nhân cao đẳng

 • Hỗ trợ các sinh viên theo đạo Hồi
 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Khóa học dành riêng cho du học sin
 • Chương trình ngắn hạn
 • Chương trình học bằng tiếng Anh

Tư nhân Đại học nữ sinh Kyoto

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình ngắn hạn

Tài liệu học tập có sẵn

Tư nhân Đại học y khoa quốc tế Meiji

Cử nhân

Tài liệu học tập có sẵn

Quốc lập National Intstitute of Technology(KOSEN), Maizuru College

 • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Tư nhân Đại học Otani

Thạc sĩ・Tiến sĩ

 • Học bổng

Tài liệu học tập có sẵn

Tư nhân Đại học Ritsumeikan

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ・Chứng chỉ chuyên môn chuyên nghiệp

 • Hỗ trợ các sinh viên theo đạo Hồi
 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình ngắn hạn
 • Chương trình học bằng tiếng Anh

Tài liệu học tập có sẵn

Tư nhân Đại học – Cao đẳng Ryukoku

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ・Cử nhân cao đẳng

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Khóa học dành riêng cho du học sin

Công lập Đại học Y khoa công lập Kyoto

Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

Tư nhân Đại học nghệ thuật và thủ công Kyoto

Cử nhân

 • Học bổng

Tư nhân Đại học – Cao đẳng nghệ thuật, công nghiệp dệt Kyoto

Cử nhân・Thạc sĩ・Cử nhân cao đẳng

 • Học bổng
 • Chương trình ngắn hạn