Kyoto Styudy

Thông tin chi tiết học

Quốc lập:National Institute of Technology, Maizuru College

Đại học

4 departments of technical college of a mechanical engineering department, an electric and computer engineering department, cntrol engineering department and civil engineeringand architecture department. The regular course is 5 year system, but a student studying abroad is admission science from 3 years.

●Thông tin chi tiết

Lĩnh vực nghiên cứu bậc đại học Kỹ thuật
Điểm hấp dẫn Hỗ trợ việc làm đầy đủ
Thời gian nhập học Tháng 4
Chi phí du học
Thiết bị - Điều kiện
Ký túc xá - Nhà cho thuê
Học bổng - Miễn giảm học phí  
Hỗ trợ sinh viên Hồi giáo  
Chương trình ngắn hạn  
Khóa học dành riêng cho du học sinh  
Tên khoa có thể lấy bằng cấp bằng tiếng Anh
Tên ngành nghiên cứu có thể lấy bằng cấp bằng tiếng Anh
Đường dẫn Web http://www.maizuru-ct.ac.jp
Liên hệ gakusei@maizuru-ct.ac.jp

●Truy cập