Kyoto Styudy

Dành cho những bạn đang cân nhắc du học Nhật Bản Dành cho học sinh quốc tế tại Kyoto

Thông tin chi tiết học

Liệu về các trường học

Quốc lập National Intstitute of Technology(KOSEN), Maizuru College

4 departments of technical college of a mechanical engineering department, an electric and computer engineering department, control engineering department, civil engineering, and architecture department. The regular course is 5 year system, but a student studying abroad is admission science from 3 years.

  • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Thông tin cơ bản

Thời gian nhập học Tháng 4
Phí nhập học 84,600 yên
Học phí (khối khoa học)/năm 234,600 yên
Những điều cần lưu ý khác 500,000 yên
Thông tin chi tiết về trường cao đẳng
Kỹ thuật Công nghệ cơ khí, Điện khí, Điện tử, Công nghệ truyền thông
Kiến trúc, Xây dựng dân dụng và Công nghệ môi trường Xây dựng dân dụng, Kiến trúc

Liệu về các trường học


  • 学校案内2023
Tải tài liệu về các trường học

*là các mục bắt buộc. Vui lòng điền thông tin vào các mục này.

名前(Name)*
国籍(Nationality)*
E-mail*
メールマガジン(Study Kyoto Newsletter)

Liên hệ

URL:https://www.maizuru-ct.ac.jp

Mail:gakusei@maizuru-ct.ac.jp

Truy cập