Kyoto Styudy

Thông tin chi tiết học

Quốc lậpNational Intstitute of Technology(KOSEN), Maizuru College

Học vị được chấp nhận : Cử nhân cao đẳng

4 departments of technical college of a mechanical engineering department, an electric and computer engineering department, control engineering department, civil engineering, and architecture department. The regular course is 5 year system, but a student studying abroad is admission science from 3 years.

  • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Thông tin cơ bản

Thời gian nhập học Tháng 4
Phí nhập học 84,600 yên
Học phí (khối khoa học)/năm 234,600 yên
Những điều cần lưu ý khác 500,000 yên
Thông tin chi tiết về trường cao đẳng
Kỹ thuật Công nghệ cơ khí, Điện khí, Điện tử, Công nghệ truyền thông
Kiến trúc, Xây dựng dân dụng và Công nghệ môi trường Kiến trúc, Xây dựng dân dụng
Liên hệ

URL:http://www.maizuru-ct.ac.jp

Mail:gakusei@maizuru-ct.ac.jp

Truy cập