Kyoto Styudy

Dành cho những bạn đang cân nhắc du học Nhật Bản Dành cho học sinh quốc tế tại Kyoto

Thông tin chi tiết học

Liệu về các trường học

Học viện ngôn ngữ Kyoshin (Kyoshin Language Academy)

Kyoshin Language Academy Kyoto-Ekimae School will systematically study the 4 technical skills: “speaking, comprehension, reading, and writing,” for the purpose of acquiring “‘high-level Japanese language communication ability.” There are no lecture-based classes. Instead we aim to improve communication skills through various classroom activities designed to enable our students to engage in frequent conversations. Kyoto Ekimae School wholeheartedly supports planning unique to this ancient city, through interactions with Japanese, strategies for EJU examination, Japanese Language Proficiency Test (JLPT) and others to allow our students to lead a fulfilling life here.

 • Hỗ trợ các sinh viên theo đạo Hồi
 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình ngắn hạn

Thông tin cơ bản

Thời gian nhập học Tháng 4, Tháng 7, Tháng 10, Tháng 1
Phí nhập học 22,000 yên
Học phí (khối nhân văn)/năm 726,000 yên/năm
Những điều cần lưu ý khác 121,000 yên

Liệu về các trường học


 • KYOSHIN Language Academy Guidebook English
Tải tài liệu về các trường học

*là các mục bắt buộc. Vui lòng điền thông tin vào các mục này.

名前(Name)*
国籍(Nationality)*
E-mail*
メールマガジン(Study Kyoto Newsletter)

Thông tin về các kỳ thi và ứng tuyển ở đây

 • Admission procedures

 • Liên hệ

  URL:https://www.kla.ac/jp/contact/

  Mail:kla-kyoto@kla.ac

  Truy cập