Kyoto Styudy

Dành cho những bạn đang cân nhắc du học Nhật Bản Dành cho học sinh quốc tế tại Kyoto

STUDY KYOTO MAGAZINE

Việc làm thêm cho sinh viên quốc tế ~Chuẩn bị và những điểm cần lưu ý~

Việc làm thêm cho sinh viên quốc tế ~Chuẩn bị và những điểm cần lưu ý~

Du học sinh đi làm thêm là một việc khá phổ biến. Tuy nhiên, không phải ai cũng dễ dà …

Study Kyoto

2022.09.22

CategoryDanh mục