Kyoto Styudy

Dành cho những bạn đang cân nhắc du học Nhật Bản Dành cho học sinh quốc tế tại Kyoto

STUDY KYOTO MAGAZINE

One step closer to your dream, at Ikenobo Junior College! 2-year courses: Ikebana, Baking, and more!

2020.07.07

One step closer to your dream, at Ikenobo Junior College! 2-year courses: Ikebana, Baking, and more!

At Ikenobo Junior College, you’ll find not only the scent of flowers and delicious c […]

Will international students seize the key to “change”? A report on a visit to Nissha

2020.04.27

Will international students seize the key to “change”? A report on a visit to Nissha

Following our previous report on the international student tour of the kyo-yaki/kiyom […]

Những điểm khác biệt giữa Tokyo và Kyoto trong con mắt du học sinh

2020.03.16

Những điểm khác biệt giữa Tokyo và Kyoto trong con mắt du học sinh

Tokyo là thủ đô của Nhật, nhưng các thành phố khác cũng có rất nhiều điểm thu hút. Mộ […]

Kyoto international students went on a soybean harvesting tour!

2020.02.27

Kyoto international students went on a soybean harvesting tour!

On October 19, 2019, “BN2 (Beyond N2)” organized an autumn soybean (edamame) harvesti […]

Warming up to the old and learning the new: International students visit one of Kyoto’s kiyomizu-yaki pottery kilns!

2020.02.04

Warming up to the old and learning the new: International students visit one of Kyoto’s kiyomizu-yaki pottery kilns!

Bright flower patterns so lifelike they seem ready to spring up from their plates at […]

Tour học tập trải nghiệm tại Kyoto- Câu chuyện trải nghiệm tour tham quan Đại học khối Khoa học tự nhiên

2020.01.27

Tour học tập trải nghiệm tại Kyoto- Câu chuyện trải nghiệm tour tham quan Đại học khối Khoa học tự nhiên

Kyoto luôn tự hào với thế giới là [Thành phố của các trường Đại học] với xấp xỉ khoản […]

『Tour học tập trải nghiệm tại Kyoto- Câu chuyện trải nghiệm tour tham quan Đại học khối Khoa học xã hội』

2020.01.06

『Tour học tập trải nghiệm tại Kyoto- Câu chuyện trải nghiệm tour tham quan Đại học khối Khoa học xã hội』

Số lượng du học sinh đến du học tại Tokyo- thủ đô của Nhật Bản rất đông, tuy nhiên kh […]