Kyoto Styudy

Thông tin chi tiết học

Liệu về các trường học

Đại học ô tô Nissan Kyoto

Học vị được chấp nhận : Chứng chỉ chuyên môn・Chứng chỉ chuyên môn cao cấp

Nissan Automobile Technical Colleges, there are 5 colleges in Japan, provide education to raise superior automobile mechanics.
Recently many of international students studies at our collages, and all of our graduates(including international students)passed Japanese national clarification of automobile mechanic, then working at Nissan group.

  • Học bổng

Thông tin cơ bản

Thời gian nhập học Tháng 4
Phí nhập học 240,000 yên
Học phí (khối khoa học)/năm 990,000 yên
Thông tin chi tiết về trường dạy nghề
Kỹ thuật Công nghệ cơ khí

Liệu về các trường học

  • 京都日産自動車大学校
    Introduction of Nissan Aotomobile Technical College
Tải tài liệu về các trường học

*là các mục bắt buộc. Vui lòng điền thông tin vào các mục này.

名前(Name)*
国籍(Nationality)*
E-mail*
メールマガジン(Study Kyoto Newsletter)

Liên hệ

URL:https://www.nissan-gakuen.ac.jp/school/kyoto/

Mail:kyoto@nissan-gakuen.ac.jp

Truy cập