Kyoto Styudy

Thông tin chi tiết học

Học viện Ngoại Ngữ Nhật Bản

JILA is located at the central Kyoto city. It is near subway station. You can go easily to anywhere you want. Our Features: 1. Help students to learn Japanese for your aim which you've decided before coming to Japan (ex. Going on higher education, Finding a job in Japan) 2. Support your studies, especially how to learn Japanese 3. We have students from various countries, and they talk to each other only in Japanese. Japanese skills grows necessarily. 4. Teachres and staffs support you kindly. Let's learn at JILA Kyoto!

Thông tin cơ bản

Thời gian nhập học Tháng 4, Tháng 7, Tháng 10, Tháng 1
Yêu cầu nhập học ・Kỳ thi năng lực Nhật Bản (JLPT):N5 trở lên
Phí nhập học 88,000 yên
Học phí (khối nhân văn)/năm 660,000 yên/năm
Những điều cần lưu ý khác Ngoài ra còn cần phí giáo trình, thiết bị, hoạt động ngoài giờ học, tiền bảo hiểm

Thông tin về các kỳ thi và ứng tuyển ở đây

  • ENTRANCE

  • Liên hệ

    URL:http://j-ila.com/vi/

    Mail:jila@jsb-g.co.jp

    Truy cập