Kyoto Styudy

Thông tin chi tiết học

Quốc lập:Đại học Kyoto

Đại học, Sau đại học Liệu về các trường học

Kyoto University is a comprehensive research university with a student body comprising ambitious young people from diverse cultural backgrounds who are pursuing studies in a wide variety of fields. The university’s overall enrollment of 23,000 students includes approximately 2,200 international students from around 100 countries and regions throughout the world. Sharing your ideas and aspirations with this diverse group of fellow students will greatly enrich your academic progress and your student life.

●Thông tin chi tiết

Lĩnh vực nghiên cứu bậc đại học Văn học, Lịch sử, Văn hoá, Tâm lý, Triết học, Ngôn ngữ học, Giáo dục, Nghệ thuật, Luật, Chính trị học, Khoa học chính sách, Kinh tế học, Quản trị học, Khoa học thương mại, Xã hội học, Quan hệ quốc tế, Khoa học đời sống, Khoa học, Kỹ thuật, Nông nghiệp, Thủy sản, Khoa học tổng hợp, Y học, Dược học, Điều dưỡng, bảo hiểm
Lĩnh vực nghiên cứu bậc đào tạo sau đại học Văn học, Lịch sử, Văn hoá, Tâm lý, Triết học, Ngôn ngữ học, Giáo dục, Nghệ thuật, Luật, Chính trị học, Khoa học chính sách, Kinh tế học, Quản trị học, Khoa học thương mại, Xã hội học, Khoa học phúc lợi, Quan hệ quốc tế, Khoa học đời sống, Khoa học, Kỹ thuật, Nông nghiệp, Thủy sản, Khoa học tổng hợp, Y học, Dược học, Điều dưỡng, bảo hiểm
Điểm hấp dẫn Số lượng du học sinh đông đảo, Thiết bị học tập - nghiên cứu đầy đủ, Khả năng nghiên cứu tiên tiến nhất trên thế giới
Thời gian nhập học Tháng 4, Tháng 10
Chi phí du học 535.800 yên/năm
Thiết bị - Điều kiện
Ký túc xá - Nhà cho thuê
Học bổng - Miễn giảm học phí
Hỗ trợ sinh viên Hồi giáo
Chương trình ngắn hạn
Khóa học dành riêng cho du học sinh  
Tên khoa có thể lấy bằng cấp bằng tiếng Anh Engineering
Tên ngành nghiên cứu có thể lấy bằng cấp bằng tiếng Anh Economics, Science, Medicine, Engineering, Agriculture, Energy Science, Informatics, Biostudies, Global Environmental Studies, Management
Đường dẫn Web http://www.opir.kyoto-u.ac.jp/study/en/
Liên hệ http://www.opir.kyoto-u.ac.jp/study/contact/

●Truy cập

●Tải tài liệu về các trường học

  • Admissions Guide for International Applicants

    Admissions Guide for International Applicants

*là các mục bắt buộc. Vui lòng điền thông tin vào các mục này.

名前(Name)*
国籍(Nationality)*
E-mail*
メールマガジン(Study Kyoto Newsletter)

●Thông tin về các kỳ thi và ứng tuyển ở đây

  • Why Kyoto University?