Kyoto Styudy

Thông tin chi tiết học

Liệu về các trường học

Quốc lậpĐại học Kyoto

Học vị được chấp nhận : Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ・Chứng chỉ chuyên môn chuyên nghiệp

Kyoto University was founded in 1897 in the City of Kyoto, Japan's historic center of art, culture, and scholarship. Since its founding, the university has cultivated a distinctive academic tradition emphasizing the value of free and open-minded dialogue and fostering a spirit of individuality and autonomy in its scholars. Our university boasts 10 Nobel Prize winners.Our graduates routinely go on to play important roles in both national and international affairs as key players. Kyoto University currently comprises 10 faculties, 18 graduate schools, 13 research institutions, and 23 educational institutes and other establishments. Approximately 2,600 of the university’s 23,400 students hail from overseas, with students from over 110 different countries and regions, our campuses boast a rich culture diversity.

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình ngắn hạn
 • Chương trình học bằng tiếng Anh
 • Hỗ trợ các sinh viên theo đạo Hồi

Thông tin cơ bản

Thời gian nhập học Tháng 4, Tháng 10
Phí nhập học 282,000 yên
Học phí (khối nhân văn)/năm 535.800 yên
Học phí (khối khoa học)/năm 535.800 yên
Những điều cần lưu ý khác Trường Luật:804,000 yên
Thông tin chi tiết về trường đại học
Văn học Văn học Nhật bản, Văn học nước ngoài
Ngôn ngữ học Ngoại ngữ, Tiếng Nhật, Ngôn ngữ học
Văn hoá Văn hoá
Lịch sử・Địa lý Lịch sử, Địa lý
Triết học, Lý luận học, Tôn giáo Triết học, Lý luận học, Tôn giáo
Tâm lý học Tâm lý học
Khảo cổ học, Tài sản văn hóa Khảo cổ học, Tài sản văn hóa
Luật Luật
Chính trị học Chính trị học
Kinh tế Kinh tế
Quản trị, Thương mại Thương mại, Quản trị kinh doanh, Quản trị thông tin
Xã hội học Xã hội học
Khoa học Toán học, Vật lý học, Hóa học, Sinh học, Khoa học địa cầu, Khoa học thông tin
Kỹ thuật Công nghệ cơ khí, Điện khí, Điện tử, Công nghệ truyền thông, Hóa học ứng dụng, Vật lý ứng dụng, Công nghệ tài nguyên, Năng lượng, Kim loại, Vật liệu, Hàng không Vũ trụ, Công nghệ kinh doanh, Công nghệ sinh học
Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin
Kiến trúc, Xây dựng dân dụng và Công nghệ môi trường Kiến trúc, Xây dựng dân dụng, Công nghệ môi trường
Nông thủy sản Nông Thủy sản, Hóa học nông nghiệp, Công nghệ nông nghiệp, Kinh tế nông nghiệp, Khoa học lâm nghiệp, Chăn nuôi, Thủy sản
Y học, Nha khoa, Dược Dược
Giáo dục Giáo dục
Khoa học đời sống Thực phẩm, Dinh dưỡng học
Môi trường học Môi trường học
Chương trình học bằng tiếng Anh
Kỹ thuật Công nghệ tài nguyên, Năng lượng
Kiến trúc, Xây dựng dân dụng và Công nghệ môi trường Xây dựng dân dụng
Thông tin chi tiết về trường cao học
Văn học Văn học Nhật bản, Văn học nước ngoài
Ngôn ngữ học Ngoại ngữ, Tiếng Nhật, Ngôn ngữ học
Văn hoá Văn hoá
Lịch sử・Địa lý Lịch sử, Địa lý
Triết học, Lý luận học, Tôn giáo Triết học, Lý luận học, Tôn giáo
Tâm lý học Tâm lý học
Khảo cổ học, Tài sản văn hóa Khảo cổ học, Tài sản văn hóa
Quản trị, Thương mại Thương mại, Quản trị kinh doanh, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA), Quản trị thông tin
Xã hội học Xã hội học
Khoa học Toán học, Vật lý học, Hóa học, Sinh học, Khoa học địa cầu, Khoa học thông tin, Khoa học tự nhiên tổng hợp
Kỹ thuật Công nghệ cơ khí, Điện khí, Điện tử, Công nghệ truyền thông, Hóa học ứng dụng, Vật lý ứng dụng, Công nghệ tài nguyên, Năng lượng, Kim loại, Vật liệu, Hàng không Vũ trụ, Công nghệ kinh doanh, Công nghệ sinh học
Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin
Kiến trúc, Xây dựng dân dụng và Công nghệ môi trường Kiến trúc, Xây dựng dân dụng, Công nghệ môi trường
Nông thủy sản Nông Thủy sản, Hóa học nông nghiệp, Công nghệ nông nghiệp, Kinh tế nông nghiệp, Khoa học lâm nghiệp, Chăn nuôi, Thủy sản
Y học, Nha khoa, Dược Y học, Dược
Hộ lý, Khoa học sức khỏe Điều dưỡng, Bảo hiểm, Kỹ thuật y tế, Thể dục thể thao, khoa học sức khỏe
Khoa học đời sống Thực phẩm, Dinh dưỡng học
Nghệ thuật Mỹ thuật, Thiết kế
Môi trường học Văn hóa học, Khoa học tổng hợp, Nhân học, Văn hóa nước ngoài, Môi trường học
Chương trình học bằng tiếng Anh
Kinh tế Kinh tế
Quản trị, Thương mại Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA)
Khoa học Hóa học, Sinh học, Khoa học địa cầu
Kỹ thuật Hóa học ứng dụng, Công nghệ tài nguyên, Năng lượng, Công nghệ sinh học
Kiến trúc, Xây dựng dân dụng và Công nghệ môi trường Kiến trúc, Xây dựng dân dụng, Công nghệ môi trường
Nông thủy sản Nông Thủy sản, Hóa học nông nghiệp, Công nghệ nông nghiệp, Kinh tế nông nghiệp, Khoa học lâm nghiệp, Chăn nuôi, Thủy sản
Y học, Nha khoa, Dược Y học, Dược
Khoa học đời sống Thực phẩm, Dinh dưỡng học
Môi trường học Nhân học, Môi trường học

Chương trình du học ngắn hạn

■ Kyoto University Amgen Scholars Program
Xem chi tiết

Liệu về các trường học

 • kyoto-u_en_2020
  Admissions Guide for International Applicants 2019/2020
Tải tài liệu về các trường học

*là các mục bắt buộc. Vui lòng điền thông tin vào các mục này.

名前(Name)*
国籍(Nationality)*
E-mail*
メールマガジン(Study Kyoto Newsletter)

Thông tin về các kỳ thi và ứng tuyển ở đây

 • Education and Admissions

 • Studying at Kyoto University

 • Liên hệ

  Bộ phận Giáo dục quốc tế, Đại học Kyoto

  URL:http://www.opir.kyoto-u.ac.jp/study/en/contact/

  Mail:studyku@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

  Truy cập