Kyoto Styudy

Dành cho những bạn đang cân nhắc du học Nhật Bản Dành cho học sinh quốc tế tại Kyoto

Thông tin chi tiết học

Liệu về các trường học

Quốc lập Đại học Kyoto

Học vị được chấp nhận: Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ・Chứng chỉ chuyên môn chuyên nghiệp

Kyoto University was founded in 1897 in the City of Kyoto, Japan's historic center of art, culture, and scholarship. Since its founding, the university has cultivated a distinctive academic tradition emphasizing the value of free and open-minded dialogue and fostering a spirit of individuality and autonomy in its scholars. Our university boasts 11 Nobel Prize winners.Our graduates routinely go on to play important roles in both national and international affairs as key players. Kyoto University currently comprises 10 faculties, 18 graduate schools, 12 research institutions, and many educational institutes and other establishments. Approximately 2,860 of the university’s 23,220 students hail from overseas, with students from about 110 different countries and regions, our campuses boast a rich culture diversity.

 • Hỗ trợ các sinh viên theo đạo Hồi
 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình ngắn hạn
 • Chương trình học bằng tiếng Anh

Thông tin cơ bản

Thời gian nhập học Tháng 4, Tháng 10
Phí nhập học 282,000 yên
Học phí (khối nhân văn)/năm 535.800 yên
Học phí (khối khoa học)/năm 535.800 yên
Những điều cần lưu ý khác Trường Luật:804,000 yên
Thông tin chi tiết về trường đại học
Văn học Văn học nước ngoài, Văn học Nhật bản
Ngôn ngữ học Ngoại ngữ, Tiếng Nhật, Ngôn ngữ học
Văn hoá Văn hoá
Lịch sử・Địa lý Địa lý, Lịch sử
Triết học, Lý luận học, Tôn giáo Triết học, Lý luận học, Tôn giáo
Tâm lý học Tâm lý học
Khảo cổ học, Tài sản văn hóa Khảo cổ học, Tài sản văn hóa
Luật Luật
Chính trị học Chính trị học
Kinh tế Kinh tế
Quản trị, Thương mại Thương mại, Quản trị kinh doanh, Quản trị thông tin
Xã hội học Truyền thông, Xã hội học
Quan hệ quốc tế Quan hệ quốc tế
Khoa học Hóa học, Khoa học địa cầu, Khoa học thông tin, Toán học, Vật lý học, Sinh học
Kỹ thuật Hóa học ứng dụng, Vật lý ứng dụng, Công nghệ cơ khí, Công nghệ sinh học, Hàng không Vũ trụ, Công nghệ tài nguyên, Năng lượng, Kim loại, Vật liệu, Điện khí, Điện tử, Công nghệ truyền thông
Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin
Kiến trúc, Xây dựng dân dụng và Công nghệ môi trường Xây dựng dân dụng, Kiến trúc, Công nghệ môi trường
Nông thủy sản Khoa học lâm nghiệp, Thủy sản, Chăn nuôi, Nông Thủy sản, Công nghệ nông nghiệp, Kinh tế nông nghiệp, Hóa học nông nghiệp
Y học, Nha khoa, Dược Dược
Hộ lý, Khoa học sức khỏe Thể dục thể thao, khoa học sức khỏe, Bảo hiểm, Kỹ thuật y tế, Điều dưỡng
Giáo dục Giáo dục
Khoa học đời sống Nhà ở, Mầm non, Thực phẩm, Dinh dưỡng học
Môi trường học Nhân học, Văn hóa nước ngoài, Văn hóa học, Môi trường học, Khoa học tổng hợp
Chương trình học bằng tiếng Anh
Kiến trúc, Xây dựng dân dụng và Công nghệ môi trường Xây dựng dân dụng, Kiến trúc
Thông tin chi tiết về trường cao học
Văn học Văn học nước ngoài, Văn học Nhật bản
Ngôn ngữ học Ngoại ngữ, Tiếng Nhật, Ngôn ngữ học
Văn hoá Văn hoá
Lịch sử・Địa lý Địa lý, Lịch sử
Triết học, Lý luận học, Tôn giáo Triết học, Lý luận học, Tôn giáo
Tâm lý học Tâm lý học
Khảo cổ học, Tài sản văn hóa Khảo cổ học, Tài sản văn hóa
Luật Luật
Chính trị học Chính trị học
Kinh tế Kinh tế
Quản trị, Thương mại Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA), Thương mại, Quản trị kinh doanh, Quản trị thông tin
Xã hội học Truyền thông, Xã hội học
Phúc lợi xã hội Phúc lợi xã hội
Du lịch Du lịch
Quan hệ quốc tế Quan hệ quốc tế
Khoa học Hóa học, Khoa học địa cầu, Khoa học thông tin, Toán học, Vật lý học, Sinh học
Kỹ thuật Hóa học ứng dụng, Vật lý ứng dụng, Công nghệ cơ khí, Công nghệ sinh học, Công nghệ kinh doanh, Hàng không Vũ trụ, Công nghệ tài nguyên, Năng lượng, Kim loại, Vật liệu, Điện khí, Điện tử, Công nghệ truyền thông
Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin
Kiến trúc, Xây dựng dân dụng và Công nghệ môi trường Xây dựng dân dụng, Kiến trúc, Công nghệ môi trường
Nông thủy sản Khoa học lâm nghiệp, Thủy sản, Chăn nuôi, Nông Thủy sản, Công nghệ nông nghiệp, Kinh tế nông nghiệp, Hóa học nông nghiệp
Y học, Nha khoa, Dược Y học, Dược
Hộ lý, Khoa học sức khỏe Thể dục thể thao, khoa học sức khỏe, Bảo hiểm, Kỹ thuật y tế, Điều dưỡng
Giáo dục Giáo dục
Khoa học đời sống Nhà ở, Mầm non, Thực phẩm, Dinh dưỡng học
Môi trường học Nhân học, Văn hóa nước ngoài, Văn hóa học, Môi trường học, Khoa học tổng hợp
Chương trình học bằng tiếng Anh
Văn học Văn học nước ngoài, Văn học Nhật bản
Văn hoá Văn hoá
Lịch sử・Địa lý Địa lý, Lịch sử
Triết học, Lý luận học, Tôn giáo Triết học, Lý luận học, Tôn giáo
Chính trị học Chính trị học
Kinh tế Kinh tế
Quản trị, Thương mại Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA), Quản trị kinh doanh
Xã hội học Truyền thông, Xã hội học
Khoa học Sinh học
Kỹ thuật Công nghệ tài nguyên, Năng lượng
Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin
Kiến trúc, Xây dựng dân dụng và Công nghệ môi trường Xây dựng dân dụng, Kiến trúc, Công nghệ môi trường
Nông thủy sản Khoa học lâm nghiệp, Nông Thủy sản, Kinh tế nông nghiệp
Môi trường học Văn hóa nước ngoài, Môi trường học

Liệu về các trường học


 • Admissions Guide for International Applicants 2023/2024
Tải tài liệu về các trường học

*là các mục bắt buộc. Vui lòng điền thông tin vào các mục này.

名前(Name)*
国籍(Nationality)*
E-mail*
メールマガジン(Study Kyoto Newsletter)

Thông tin về các kỳ thi và ứng tuyển ở đây

 • Education and Admissions

 • Liên hệ

  Bộ phận Giáo dục quốc tế, Đại học Kyoto

  URL:https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/international/org2/list

  Mail:studyku@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

  Truy cập