Kyoto Styudy

Dành cho những bạn đang cân nhắc du học Nhật Bản Dành cho học sinh quốc tế tại Kyoto

Thông tin chi tiết học

Liệu về các trường học

Tư nhân Đại học Ritsumeikan

Học vị được chấp nhận: Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ・Chứng chỉ chuyên môn chuyên nghiệp

Raising the bearers of a new era. For this reason, Ritsumeikan University has sensitively kept its eyes open to changes in society and the demands of the age and incorporated them into our international education rapidly. In 2015, the Osaka Ibaraki campus was established, creating a rich learning environment along with the Kyoto and Shiga campuses. Take the first step of your journey into the world and the future at Ritsumeikan University!

  • Hỗ trợ các sinh viên theo đạo Hồi
  • Học bổng
  • Ký túc xá - Nhà cho thuê
  • Chương trình ngắn hạn
  • Chương trình học bằng tiếng Anh

Thông tin cơ bản

Thời gian nhập học Tháng 4, Tháng 9
Những điều cần lưu ý khác Yêu cầu tuyển sinh còn tùy theo các chương trình và bậc học.
Thông tin chi tiết về trường đại học
Văn học Văn học nước ngoài, Văn học Nhật bản
Ngôn ngữ học Ngoại ngữ, Tiếng Nhật, Ngôn ngữ học
Văn hoá Văn hoá
Lịch sử・Địa lý Địa lý, Lịch sử
Triết học, Lý luận học, Tôn giáo Triết học, Lý luận học, Tôn giáo
Tâm lý học Tâm lý học
Khảo cổ học, Tài sản văn hóa Khảo cổ học, Tài sản văn hóa
Luật Luật
Chính trị học Chính trị học
Kinh tế Kinh tế
Quản trị, Thương mại Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA), Thương mại, Quản trị kinh doanh, Quản trị thông tin
Xã hội học Truyền thông, Xã hội học
Phúc lợi xã hội Phúc lợi xã hội
Du lịch Du lịch
Quan hệ quốc tế Quan hệ quốc tế
Khoa học Hóa học, Khoa học thông tin, Toán học, Vật lý học, Sinh học, Khoa học tự nhiên tổng hợp
Kỹ thuật Hóa học ứng dụng, Vật lý ứng dụng, Công nghệ cơ khí, Công nghệ sinh học, Công nghệ kinh doanh, Công nghệ tài nguyên, Năng lượng, Kim loại, Vật liệu, Điện khí, Điện tử, Công nghệ truyền thông
Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin
Kiến trúc, Xây dựng dân dụng và Công nghệ môi trường Xây dựng dân dụng, Kiến trúc, Công nghệ môi trường
Y học, Nha khoa, Dược Dược
Hộ lý, Khoa học sức khỏe Thể dục thể thao, khoa học sức khỏe
Giáo dục Giáo dục
Khoa học đời sống Mầm non
Anime, manga Anime, manga
Môi trường học Nhân học, Văn hóa nước ngoài, Môi trường học
Chương trình học bằng tiếng Anh
Quan hệ quốc tế Quan hệ quốc tế
Khoa học Khoa học thông tin
Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin
Thông tin chi tiết về trường cao học
Văn học Văn học nước ngoài, Văn học Nhật bản
Ngôn ngữ học Ngoại ngữ, Tiếng Nhật, Ngôn ngữ học
Văn hoá Văn hoá
Lịch sử・Địa lý Địa lý, Lịch sử
Triết học, Lý luận học, Tôn giáo Triết học, Lý luận học, Tôn giáo
Tâm lý học Tâm lý học
Khảo cổ học, Tài sản văn hóa Khảo cổ học, Tài sản văn hóa
Luật Luật
Chính trị học Chính trị học
Kinh tế Kinh tế
Quản trị, Thương mại Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA), Thương mại, Quản trị kinh doanh, Quản trị thông tin
Xã hội học Truyền thông, Xã hội học
Phúc lợi xã hội Phúc lợi xã hội
Du lịch Du lịch
Quan hệ quốc tế Quan hệ quốc tế
Kỹ thuật Thiết kế công nghiệp, Hóa học ứng dụng, Vật lý ứng dụng, Công nghệ cơ khí, Công nghệ sinh học, Công nghệ kinh doanh, Công nghệ tài nguyên, Năng lượng, Kim loại, Vật liệu, Điện khí, Điện tử, Công nghệ truyền thông
Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin
Y học, Nha khoa, Dược Dược
Hộ lý, Khoa học sức khỏe Thể dục thể thao, khoa học sức khỏe
Giáo dục Giáo dục
Khoa học đời sống Mầm non
Anime, manga Anime, manga
Môi trường học Nhân học, Văn hóa nước ngoài, Môi trường học
Chương trình học bằng tiếng Anh
Kinh tế Kinh tế
Quan hệ quốc tế Quan hệ quốc tế
Khoa học Hóa học, Khoa học thông tin, Toán học, Vật lý học, Sinh học, Khoa học tự nhiên tổng hợp
Kỹ thuật Hóa học ứng dụng, Vật lý ứng dụng, Công nghệ cơ khí, Công nghệ sinh học, Công nghệ tài nguyên, Năng lượng, Kim loại, Vật liệu, Điện khí, Điện tử, Công nghệ truyền thông
Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin
Kiến trúc, Xây dựng dân dụng và Công nghệ môi trường Xây dựng dân dụng, Kiến trúc, Công nghệ môi trường

Liệu về các trường học


  • RU English-medium Undergraduate Programs 2024

  • 立命館大学外国人留学生入試ガイド 2024

  • RITSUMEIKAN UNIVERSITY Graduate Schools Guide 2024
Tải tài liệu về các trường học

*là các mục bắt buộc. Vui lòng điền thông tin vào các mục này.

名前(Name)*
国籍(Nationality)*
E-mail*
メールマガジン(Study Kyoto Newsletter)

Liên hệ

Truy cập