Kyoto Styudy

Thông tin chi tiết học

Liệu về các trường học

Tư nhânĐại học Ritsumeikan

Học vị được chấp nhận : Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

Raising the "bearers of a new era". For this reason, Ritsumeikan University has sensitively kept its eyes open to changes in society and the demands of the age and incorporated them into our international education rapidly. In 2015, the Osaka Ibaraki campus was established, creating a rich learning environment along with the Kyoto and Shiga campuses. Take the first step of your journey into the world and the future at Ritsumeikan University!

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình ngắn hạn
 • Chương trình học bằng tiếng Anh
 • Hỗ trợ các sinh viên theo đạo Hồi

Thông tin cơ bản

Thời gian nhập học Tháng 4, Tháng 10
Những điều cần lưu ý khác Yêu cầu tuyển sinh còn tùy theo các chương trình và bậc học.
Thông tin chi tiết về trường đại học
Văn học Văn học Nhật bản, Văn học nước ngoài
Ngôn ngữ học Ngoại ngữ, Tiếng Nhật, Ngôn ngữ học
Văn hoá Văn hoá
Lịch sử・Địa lý Lịch sử, Địa lý
Triết học, Lý luận học, Tôn giáo Triết học, Lý luận học, Tôn giáo
Tâm lý học Tâm lý học
Khảo cổ học, Tài sản văn hóa Khảo cổ học, Tài sản văn hóa
Luật Luật
Chính trị học Chính trị học
Kinh tế Kinh tế
Quản trị, Thương mại Thương mại, Quản trị kinh doanh, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA), Quản trị thông tin
Xã hội học Xã hội học, Truyền thông
Phúc lợi xã hội Phúc lợi xã hội
Du lịch Du lịch
Quan hệ quốc tế Quan hệ quốc tế
Khoa học Toán học, Vật lý học, Hóa học, Sinh học, Khoa học thông tin, Khoa học tự nhiên tổng hợp
Kỹ thuật Công nghệ cơ khí, Điện khí, Điện tử, Công nghệ truyền thông, Hóa học ứng dụng, Vật lý ứng dụng, Công nghệ tài nguyên, Năng lượng, Kim loại, Vật liệu, Công nghệ kinh doanh, Công nghệ sinh học
Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin
Kiến trúc, Xây dựng dân dụng và Công nghệ môi trường Kiến trúc, Xây dựng dân dụng, Công nghệ môi trường
Y học, Nha khoa, Dược Dược
Giáo dục Giáo dục
Khoa học đời sống Mầm non
Anime, manga Anime, manga
Môi trường học Nhân học, Văn hóa nước ngoài, Môi trường học
Chương trình học bằng tiếng Anh
Quan hệ quốc tế Quan hệ quốc tế
Khoa học Khoa học thông tin
Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin
Môi trường học Khoa học tổng hợp
Thông tin chi tiết về trường cao học
Văn học Văn học Nhật bản, Văn học nước ngoài
Ngôn ngữ học Ngoại ngữ, Tiếng Nhật, Ngôn ngữ học
Văn hoá Văn hoá
Lịch sử・Địa lý Lịch sử, Địa lý
Triết học, Lý luận học, Tôn giáo Triết học, Lý luận học, Tôn giáo
Tâm lý học Tâm lý học
Khảo cổ học, Tài sản văn hóa Khảo cổ học, Tài sản văn hóa
Luật Luật
Chính trị học Chính trị học
Kinh tế Kinh tế
Quản trị, Thương mại Thương mại, Quản trị kinh doanh, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA), Quản trị thông tin
Xã hội học Xã hội học, Truyền thông
Phúc lợi xã hội Phúc lợi xã hội
Du lịch Du lịch
Quan hệ quốc tế Quan hệ quốc tế
Khoa học Toán học, Vật lý học, Hóa học, Sinh học, Khoa học thông tin, Khoa học tự nhiên tổng hợp
Kỹ thuật Công nghệ cơ khí, Điện khí, Điện tử, Công nghệ truyền thông, Hóa học ứng dụng, Vật lý ứng dụng, Công nghệ tài nguyên, Năng lượng, Kim loại, Vật liệu, Công nghệ kinh doanh, Công nghệ sinh học
Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin
Kiến trúc, Xây dựng dân dụng và Công nghệ môi trường Kiến trúc, Xây dựng dân dụng, Công nghệ môi trường
Y học, Nha khoa, Dược Dược
Giáo dục Giáo dục
Khoa học đời sống Mầm non
Anime, manga Anime, manga
Môi trường học Nhân học, Văn hóa nước ngoài, Môi trường học
Chương trình học bằng tiếng Anh
Kinh tế Kinh tế
Quan hệ quốc tế Quan hệ quốc tế
Khoa học Toán học, Vật lý học, Sinh học, Khoa học thông tin, Khoa học tự nhiên tổng hợp
Kỹ thuật Công nghệ cơ khí, Hóa học ứng dụng, Vật lý ứng dụng, Công nghệ tài nguyên, Năng lượng, Kim loại, Vật liệu, Công nghệ sinh học
Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin
Kiến trúc, Xây dựng dân dụng và Công nghệ môi trường Kiến trúc, Xây dựng dân dụng, Công nghệ môi trường

Chương trình du học ngắn hạn

■ RSJP/RWJP(Ritsumeikan Summer (Winter) Japanese Program)
Xem chi tiết
■ The College of Image Arts and Sciences Summer Program
Xem chi tiết

Liệu về các trường học

 • RU English medium Programs2020
  RU English medium Programs, Admissions in 2020
 • Ritsumeikan International Student Admissions Guide_Japanese-medium
  立命館大学 2020 留学生入試ガイド
 • Ritsumeikan_SKP_2019_2020_file
  Study in Kyoto Program 2019-2020
Tải tài liệu về các trường học

*là các mục bắt buộc. Vui lòng điền thông tin vào các mục này.

名前(Name)*
国籍(Nationality)*
E-mail*
メールマガジン(Study Kyoto Newsletter)

Liên hệ

Truy cập