Kyoto Styudy

Dành cho những bạn đang cân nhắc du học Nhật Bản Dành cho học sinh quốc tế tại Kyoto

Các bài thi đầu vào cần thiết

Trong kỳ thi nhập học vào các trường, ngoài các kỳ thi nhập học thông thường dành cho thí sinh là người Nhật, còn có chế độ tuyển chọn đặc biệt đối với du học sinh.

Rất nhiều trường sử dụng các bài thi tổng hợp như EJU và JLPT cho kỳ thi đầu vào. Hãy xác nhận với trường về thông tin kỳ thi đầu vào.
※ Có trường hợp các trường tự tổ chức kỳ thi riêng.
Dưới đây là hai bài thi phần lớn du học sinh quốc tế dự thi.

●Kỳ thi du học Nhật Bản

Đây là kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật và học lực cơ bản (Khoa học tự nhiên, tổng hợp, toán học), được xem như là kỳ thi tuyển chọn nhập học vào các trường đại học (khoa). Để tham gia kỳ thi, du học sinh không cần nhất thiết phải đến Nhật mà có thể tham gia tại 17 thành phố trên 14 quốc gia, khu vực bên ngoài Nhật Bản. Hãy lựa chọn môn chỉ định, sau đó tham gia kỳ thi của trường mà bạn mong muốn theo học.
◆ Thời gian thực hiện: 2 lần vào tháng 6 (lần 1) và tháng 11 (lần 2) mỗi năm
»Kỳ thi du học Nhật Bản

●Kỳ thi năng lực tiếng Nhật

Là kỳ thi để kiểm tra, nhận định năng lực tiếng Nhật của người có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Nhật. Kỳ thi này được áp dụng tại các trường và được xem như là điều kiện của kỳ thi nhập học, du học sinh có thể tham gia kỳ thi trong hoặc ngoài Nhật Bản. Kỳ thi này có rất nhiều ưu điểm như chứng nhận tín chỉ, bằng tốt nghiệp tại trường, hoặc được ưu tiên tại các doanh nghiệp, hoặc chứng nhận tư cách xã hội, v.v...
◆Thời gian thực hiện: 2 lần vào tháng 7 (lần 1) và tháng 12 (lần 2) mỗi năm
»Kỳ thi năng lực tiếng Nhật