Kyoto Styudy

Dành cho những bạn đang cân nhắc du học Nhật Bản Dành cho học sinh quốc tế tại Kyoto

Thông tin chi tiết học

Liệu về các trường học

Trường dạy tiếng Nhật Kyoto – Trung tâm giáo dục tiếng Nhật Kyoto

Classes emphasize spoken communication through a small student-teacher ratio. We make the most of the unique opportunities available in Kyoto to improve your learning experience.

Thông tin cơ bản

Thời gian nhập học Tháng 4, Tháng 10
Phí nhập học 52,800 yên(Thuế tiêu dùng 10%)
Những điều cần lưu ý khác Học phí 640,000 yên, Khác 70,000 yên

Chương trình du học ngắn hạn

■ Summer Intensive Course
Xem chi tiết
■ Japanese Intensive Course for those who wish to audit
Xem chi tiết

Liệu về các trường học


  • Japanese Language Course Guide and Application Information 2020

  • Japanese Intensive Course For those who wish to audit the intensive course 2020-2021
資料をダウンロードする

*là các mục bắt buộc. Vui lòng điền thông tin vào các mục này.

名前(Name)*
国籍(Nationality)*
E-mail*
メールマガジン(Study Kyoto Newsletter)

Thông tin về các kỳ thi và ứng tuyển ở đây

  • DOCUMENT DOWNLOAD

  • Liên hệ

    URL:http://www.kjls.or.jp

    Mail:office@kjls.or.jp

    Truy cập