Kyoto Styudy

Thông tin chi tiết học

Liệu về các trường học

Tư nhânĐại học - Cao đẳng Ryukoku

Học vị được chấp nhận : Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ・Cử nhân cao đẳng

Được thành lập năm 1639. Nó có một lịch sử khoảng 380 năm. Địa điểm: Trung tâm thành phố Kyoto. Có ba cơ sở. 9 khoa chuyên ngành, 1 đại học ngắn hạn, 10 khoa nghiên cứu. Khoảng 20000 sinh viên.
Giảm 40% chi phí giảng dạy cho tất cả các đối tượng lưu học sinh. 4 ký túc xá dành cho lưu học sinh.

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Khóa học dành riêng cho du học sin

Thông tin cơ bản

Thời gian nhập học Tháng 4, Tháng 10
Yêu cầu nhập học Với kỳ thi du học Nhật Bản (EJU) và kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT), vui lòng xem bảng yêu cầu đầu vào.
Phí nhập học Đại học・Sau đại học(Thạc sĩ)・Cao đẳng 200,000 yên、Chi phí khác 50,000 yên
Học phí (khối nhân văn)/năm Với học bổng giảm 40% học phí Đại học, Cao đẳng 456,600 yên~489,600 yên/năm Sau đại học(Thạc sĩ)217,000 yên~330,000 yên/năm Chi phí khác 487,000 yên
Học phí (khối khoa học)/năm Với học bổng giảm 40% học phí Đại học 569,400 yên~587,400 yên/năm Sau đại học(Thạc sĩ)282,600 yên/năm 
Những điều cần lưu ý khác Phí cơ sở vật chất 50,000 yên~280,000 yên, Phí thực hành 0 yên~193,600 yên, Các phí khác 26,000~34,000 yên, Không có khóa học đặc biệt (bekka)
Thông tin chi tiết về trường đại học
Văn học Văn học Nhật bản, Văn học nước ngoài
Ngôn ngữ học Ngoại ngữ, Tiếng Nhật, Ngôn ngữ học
Lịch sử・Địa lý Lịch sử
Triết học, Lý luận học, Tôn giáo Triết học, Lý luận học, Tôn giáo
Tâm lý học Tâm lý học
Khảo cổ học, Tài sản văn hóa Khảo cổ học, Tài sản văn hóa
Luật Luật
Chính trị học Chính trị học
Kinh tế Kinh tế
Quản trị, Thương mại Thương mại, Quản trị kinh doanh
Xã hội học Xã hội học
Phúc lợi xã hội Phúc lợi xã hội
Quan hệ quốc tế Quan hệ quốc tế
Khoa học Toán học, Hóa học, Sinh học, Khoa học thông tin, Khoa học tự nhiên tổng hợp
Kỹ thuật Công nghệ cơ khí, Điện khí, Điện tử, Công nghệ truyền thông, Hóa học ứng dụng, Công nghệ tài nguyên, Năng lượng, Kim loại, Vật liệu
Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin
Kiến trúc, Xây dựng dân dụng và Công nghệ môi trường Công nghệ môi trường
Nông thủy sản Nông Thủy sản, Hóa học nông nghiệp, Công nghệ nông nghiệp, Kinh tế nông nghiệp, Khoa học lâm nghiệp
Khoa học đời sống Thực phẩm, Dinh dưỡng học
Môi trường học Văn hóa nước ngoài, Thông tin tổng hợp, Môi trường học
Thông tin chi tiết về trường cao học
Văn học Văn học Nhật bản, Văn học nước ngoài
Ngôn ngữ học Ngoại ngữ, Tiếng Nhật, Ngôn ngữ học
Lịch sử・Địa lý Lịch sử
Triết học, Lý luận học, Tôn giáo Triết học, Lý luận học, Tôn giáo
Tâm lý học Tâm lý học
Khảo cổ học, Tài sản văn hóa Khảo cổ học, Tài sản văn hóa
Luật Luật
Chính trị học Chính trị học
Kinh tế Kinh tế
Quản trị, Thương mại Thương mại, Quản trị kinh doanh
Xã hội học Xã hội học
Phúc lợi xã hội Phúc lợi xã hội
Quan hệ quốc tế Quan hệ quốc tế
Khoa học Toán học, Hóa học, Sinh học, Khoa học thông tin, Khoa học tự nhiên tổng hợp
Kỹ thuật Công nghệ cơ khí, Điện khí, Điện tử, Công nghệ truyền thông, Hóa học ứng dụng, Công nghệ tài nguyên, Năng lượng, Kim loại, Vật liệu
Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin
Kiến trúc, Xây dựng dân dụng và Công nghệ môi trường Công nghệ môi trường
Nông thủy sản Nông Thủy sản, Hóa học nông nghiệp, Công nghệ nông nghiệp, Kinh tế nông nghiệp, Khoa học lâm nghiệp
Khoa học đời sống Thực phẩm, Dinh dưỡng học
Môi trường học Văn hóa nước ngoài, Thông tin tổng hợp, Môi trường học
Thông tin chi tiết về trường cao đẳng
Phúc lợi xã hội Phúc lợi xã hội
Giáo dục Giáo dục
Khoa học đời sống Mầm non

Liệu về các trường học

 • 龍谷大学_ja
  龍谷大学Guide Book
Tải tài liệu về các trường học

*là các mục bắt buộc. Vui lòng điền thông tin vào các mục này.

名前(Name)*
国籍(Nationality)*
E-mail*
メールマガジン(Study Kyoto Newsletter)

Thông tin về các kỳ thi và ứng tuyển ở đây

 • 留学生別科 JCLP

 • 外国人入試・入試要項

 • Liên hệ

  Văn phòng Giáo dục, Đại học Ryokoku

  URL:http://www.ryukoku.ac.jp/english2/

  Mail:r-globe@ad.ryukoku.ac.jp

  Truy cập