Kyoto Styudy

Dành cho những bạn đang cân nhắc du học Nhật Bản Dành cho học sinh quốc tế tại Kyoto

Thông tin chi tiết học

Liệu về các trường học

Tư nhân Đại học – Cao đẳng Ryukoku

Học vị được chấp nhận: Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ・Cử nhân cao đẳng

Được thành lập năm 1639. Nó có một lịch sử khoảng 380 năm. Địa điểm: Trung tâm thành phố Kyoto. Có ba cơ sở. 10 khoa chuyên ngành, 1 đại học ngắn hạn, 10 khoa nghiên cứu. Khoảng 20000 sinh viên.

  • Học bổng
  • Ký túc xá - Nhà cho thuê
  • Khóa học dành riêng cho du học sin

Thông tin cơ bản

Thời gian nhập học Tháng 4, Tháng 10
Yêu cầu nhập học Với kỳ thi du học Nhật Bản (EJU) và kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT), vui lòng xem bảng yêu cầu đầu vào.
Phí nhập học Đại học, Cao đẳng 260,000 yên Sau đại học(Thạc sĩ)200,000 yên Chi phí khác 50,000 yên
Học phí (khối nhân văn)/năm Đại học, Cao đẳng 801,000 yên~1,007,000 yên/năm Sau đại học(Thạc sĩ)363,000 yên~550,000 yên/năm Chi phí khác 487,000 yên
Học phí (khối khoa học)/năm Đại học 1,149,000 yên~1,199,000 yên/năm Sau đại học(Thạc sĩ)471,000 yên/năm
Những điều cần lưu ý khác Phí cơ sở vật chất 80,000 yên~180,000 yên, Phí thực hành 0 yên~193,600 yên, Các phí khác 30,500~32,500 yên, Không có khóa học đặc biệt (bekka)
Thông tin chi tiết về trường đại học
Văn học Văn học nước ngoài, Văn học Nhật bản
Ngôn ngữ học Ngoại ngữ, Tiếng Nhật, Ngôn ngữ học
Lịch sử・Địa lý Lịch sử
Triết học, Lý luận học, Tôn giáo Triết học, Lý luận học, Tôn giáo
Tâm lý học Tâm lý học
Khảo cổ học, Tài sản văn hóa Khảo cổ học, Tài sản văn hóa
Luật Luật
Chính trị học Chính trị học
Kinh tế Kinh tế
Quản trị, Thương mại Thương mại, Quản trị kinh doanh
Xã hội học Xã hội học
Phúc lợi xã hội Phúc lợi xã hội
Quan hệ quốc tế Quan hệ quốc tế
Khoa học Hóa học, Khoa học thông tin, Toán học, Sinh học, Khoa học tự nhiên tổng hợp
Kỹ thuật Hóa học ứng dụng, Công nghệ cơ khí, Công nghệ tài nguyên, Năng lượng, Kim loại, Vật liệu, Điện khí, Điện tử, Công nghệ truyền thông
Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin
Kiến trúc, Xây dựng dân dụng và Công nghệ môi trường Công nghệ môi trường
Nông thủy sản Khoa học lâm nghiệp, Nông Thủy sản, Công nghệ nông nghiệp, Kinh tế nông nghiệp, Hóa học nông nghiệp
Khoa học đời sống Thực phẩm, Dinh dưỡng học
Môi trường học Văn hóa nước ngoài, Môi trường học, Thông tin tổng hợp
Thông tin chi tiết về trường cao học
Văn học Văn học nước ngoài, Văn học Nhật bản
Ngôn ngữ học Ngoại ngữ, Tiếng Nhật, Ngôn ngữ học
Lịch sử・Địa lý Lịch sử
Triết học, Lý luận học, Tôn giáo Triết học, Lý luận học, Tôn giáo
Tâm lý học Tâm lý học
Khảo cổ học, Tài sản văn hóa Khảo cổ học, Tài sản văn hóa
Luật Luật
Chính trị học Chính trị học
Kinh tế Kinh tế
Quản trị, Thương mại Thương mại, Quản trị kinh doanh
Xã hội học Xã hội học
Phúc lợi xã hội Phúc lợi xã hội
Quan hệ quốc tế Quan hệ quốc tế
Khoa học Hóa học, Khoa học thông tin, Toán học, Sinh học, Khoa học tự nhiên tổng hợp
Kỹ thuật Hóa học ứng dụng, Công nghệ cơ khí, Công nghệ tài nguyên, Năng lượng, Kim loại, Vật liệu, Điện khí, Điện tử, Công nghệ truyền thông
Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin
Kiến trúc, Xây dựng dân dụng và Công nghệ môi trường Công nghệ môi trường
Nông thủy sản Khoa học lâm nghiệp, Nông Thủy sản, Công nghệ nông nghiệp, Kinh tế nông nghiệp, Hóa học nông nghiệp
Khoa học đời sống Thực phẩm, Dinh dưỡng học
Môi trường học Văn hóa nước ngoài, Môi trường học, Thông tin tổng hợp
Thông tin chi tiết về trường cao đẳng
Phúc lợi xã hội Phúc lợi xã hội
Giáo dục Giáo dục
Khoa học đời sống Mầm non

Liệu về các trường học


  • 龍谷大学Guide Book 2024
Tải tài liệu về các trường học

*là các mục bắt buộc. Vui lòng điền thông tin vào các mục này.

名前(Name)*
国籍(Nationality)*
E-mail*
メールマガジン(Study Kyoto Newsletter)

Liên hệ

Văn phòng Giáo dục, Đại học Ryokoku

URL:https://www.ryukoku.ac.jp/english2/

Mail:r-globe@ad.ryukoku.ac.jp

Truy cập