Kyoto Styudy

Dành cho những bạn đang cân nhắc du học Nhật Bản Dành cho học sinh quốc tế tại Kyoto

Thông tin chi tiết học

Tư nhân Đại học nữ sinh Doshisha

Học vị được chấp nhận: Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

Doshisha Women's College of Liberal Arts accepts full-time international students seeking a degree, as well as programs for short-term international students such as the Japanese Studies Program that focuses on Japanese language and culture (three months long starting in late September) and the Japanese Language Immersion Course (four weeks or eight weeks long starting in mid-May). Come learn at our university in historic Kyoto while mingling with other students and experiencing Japanese culture.

  • Học bổng
  • Ký túc xá - Nhà cho thuê
  • Chương trình ngắn hạn

Thông tin cơ bản

Thời gian nhập học Tháng 4
Phí nhập học 260,000 yên
Học phí (khối nhân văn)/năm Thay đổi tùy theo khoa - ngành nghiên cứu
Học phí (khối khoa học)/năm Thay đổi tùy theo khoa - ngành nghiên cứu
Những điều cần lưu ý khác Ngoài ra còn có phí nâng cao chất lượng giảng dạy, phí thực hành và các loại phí khác
Thông tin chi tiết về trường đại học
Văn học Văn học nước ngoài, Văn học Nhật bản
Ngôn ngữ học Ngoại ngữ, Tiếng Nhật, Ngôn ngữ học
Văn hoá Văn hoá
Lịch sử・Địa lý Địa lý, Lịch sử
Triết học, Lý luận học, Tôn giáo Triết học, Lý luận học, Tôn giáo
Tâm lý học Tâm lý học
Khảo cổ học, Tài sản văn hóa Khảo cổ học, Tài sản văn hóa
Luật Luật
Chính trị học Chính trị học
Kinh tế Kinh tế
Quản trị, Thương mại Thương mại, Quản trị kinh doanh
Xã hội học Truyền thông, Xã hội học
Phúc lợi xã hội Phúc lợi xã hội
Du lịch Du lịch
Quan hệ quốc tế Quan hệ quốc tế
Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin
Y học, Nha khoa, Dược Dược
Hộ lý, Khoa học sức khỏe Bảo hiểm, Điều dưỡng
Giáo dục Giáo dục
Khoa học đời sống Nhà ở, Mầm non, Khoa học đời sống, Thời trang, Thực phẩm, Dinh dưỡng học
Nghệ thuật Mỹ thuật, Thiết kế, Âm nhạc
Anime, manga Anime, manga
Thông tin chi tiết về trường cao học
Văn học Văn học nước ngoài, Văn học Nhật bản
Ngôn ngữ học Ngoại ngữ, Tiếng Nhật, Ngôn ngữ học
Văn hoá Văn hoá
Triết học, Lý luận học, Tôn giáo Triết học, Lý luận học, Tôn giáo
Tâm lý học Tâm lý học
Khảo cổ học, Tài sản văn hóa Khảo cổ học, Tài sản văn hóa
Luật Luật
Kinh tế Kinh tế
Xã hội học Truyền thông, Xã hội học
Phúc lợi xã hội Phúc lợi xã hội
Du lịch Du lịch
Quan hệ quốc tế Quan hệ quốc tế
Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin
Y học, Nha khoa, Dược Dược
Hộ lý, Khoa học sức khỏe Bảo hiểm, Điều dưỡng
Giáo dục Giáo dục
Khoa học đời sống Nhà ở, Mầm non, Khoa học đời sống, Thời trang, Thực phẩm, Dinh dưỡng học
Nghệ thuật Mỹ thuật, Thiết kế, Âm nhạc
Anime, manga Anime, manga
Liên hệ

URL:https://www.dwc.doshisha.ac.jp/english/

Mail:kokusa-i@dwc.doshisha.ac.jp

Truy cập