Kyoto Styudy

Dành cho những bạn đang cân nhắc du học Nhật Bản Dành cho học sinh quốc tế tại Kyoto

Thông tin chi tiết học

Tư nhân Đại học nữ sinh Doshisha

Học vị được chấp nhận: Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

同志社女子大学は学位取得を目指す正規留学生の受入れの他、日本語や日本文化を学ぶJapanese Studies Program(9月下旬から3か月)、日本語を学ぶJapanese Language Immersion Course(5月中旬から4週間または8週間)等の留学生短期受入プログラムを実施しています。歴史ある京都の地で本学学生と交流を図りながら、日本文化を体験できます。

  • Học bổng
  • Ký túc xá - Nhà cho thuê
  • Chương trình ngắn hạn

Thông tin cơ bản

Thời gian nhập học Tháng 4
Phí nhập học 260,000 yên
Học phí (khối nhân văn)/năm 802,000 yên~916,000 yên(Khoa âm nhạc: 1,090,000 yên~1,182,000 yên)
Học phí (khối khoa học)/năm 883,000 yên~1,250,000 yên
Những điều cần lưu ý khác Ngoài ra còn có phí nâng cao chất lượng giảng dạy, phí thực hành và các loại phí khác
Thông tin chi tiết về trường đại học
Văn học Văn học nước ngoài, Văn học Nhật bản
Ngôn ngữ học Ngoại ngữ, Tiếng Nhật, Ngôn ngữ học
Văn hoá Văn hoá
Lịch sử・Địa lý Địa lý, Lịch sử
Triết học, Lý luận học, Tôn giáo Triết học, Lý luận học, Tôn giáo
Tâm lý học Tâm lý học
Luật Luật
Chính trị học Chính trị học
Kinh tế Kinh tế
Quản trị, Thương mại Thương mại, Quản trị kinh doanh
Xã hội học Truyền thông, Xã hội học
Phúc lợi xã hội Phúc lợi xã hội
Du lịch Du lịch
Quan hệ quốc tế Quan hệ quốc tế
Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin
Y học, Nha khoa, Dược Dược
Hộ lý, Khoa học sức khỏe Bảo hiểm, Điều dưỡng
Giáo dục Giáo dục
Khoa học đời sống Nhà ở, Mầm non, Khoa học đời sống, Thời trang, Thực phẩm, Dinh dưỡng học
Nghệ thuật Mỹ thuật, Thiết kế, Âm nhạc
Anime, manga Anime, manga
Thông tin chi tiết về trường cao học
Văn học Văn học nước ngoài, Văn học Nhật bản
Ngôn ngữ học Ngoại ngữ, Tiếng Nhật, Ngôn ngữ học
Văn hoá Văn hoá
Triết học, Lý luận học, Tôn giáo Triết học, Lý luận học, Tôn giáo
Tâm lý học Tâm lý học
Khảo cổ học, Tài sản văn hóa Khảo cổ học, Tài sản văn hóa
Luật Luật
Kinh tế Kinh tế
Xã hội học Truyền thông, Xã hội học
Phúc lợi xã hội Phúc lợi xã hội
Du lịch Du lịch
Quan hệ quốc tế Quan hệ quốc tế
Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin
Y học, Nha khoa, Dược Dược
Hộ lý, Khoa học sức khỏe Bảo hiểm, Điều dưỡng
Giáo dục Giáo dục
Khoa học đời sống Nhà ở, Mầm non, Khoa học đời sống, Thời trang, Thực phẩm, Dinh dưỡng học
Nghệ thuật Mỹ thuật, Thiết kế, Âm nhạc
Anime, manga Anime, manga

Chương trình du học ngắn hạn

■ Japanese Studies Program (JSP)
Xem chi tiết
■ Japanese Language Immersion Course(JLIC)
Xem chi tiết
Liên hệ

URL:https://www.dwc.doshisha.ac.jp/english/

Mail:kokusa-i@dwc.doshisha.ac.jp

Truy cập