Kyoto Styudy

Dành cho những bạn đang cân nhắc du học Nhật Bản Dành cho học sinh quốc tế tại Kyoto

Thông tin chi tiết học

Liệu về các trường học

Tư nhân Đại học Tachibana Kyoto

Học vị được chấp nhận: Cử nhân・Thạc sĩ

Kyoto Tachibana University was founded in 1967 and has enjoyed a long history as an educational institution of more than one hundred years. With the addition of three new faculties in Economics, Business Administration and Engineering, the University have consisted of eight faculties and fifteen departments since April, 2021. Kyoto Tachibana University is located in the ancient capital of Japan, which prospered as the center of politics and culture for centuries after the late 8th century, providing an excellent educational environment for its student body of 5,300 undergraduates, 78 graduates, and 23 ​international students.

 • Học bổng

Thông tin cơ bản

Thời gian nhập học Tháng 4
Yêu cầu nhập học ・Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU):Tiếng Nhật từ 270 điểm. Khoa Thông tin yêu cầu Tiếng Nhật từ 270 điểm và Toán (2) 100 điểm trở lên.
・Kỳ thi năng lực Nhật Bản (JLPT):N3 trở lên
Phí nhập học 200,000 yên
Học phí (khối nhân văn)/năm 870,000 yên~944,000 yên
Học phí (khối khoa học)/năm 1,325,000 yên
Những điều cần lưu ý khác 50,000 yên~150,000 yên
Thông tin chi tiết về trường đại học
Văn học Văn học Nhật bản
Lịch sử・Địa lý Lịch sử
Tâm lý học Tâm lý học
Kinh tế Kinh tế
Quản trị, Thương mại Quản trị kinh doanh, Quản trị thông tin
Xã hội học Xã hội học
Du lịch Du lịch
Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin
Kiến trúc, Xây dựng dân dụng và Công nghệ môi trường Kiến trúc
Khoa học đời sống Nhà ở
Thông tin chi tiết về trường cao học
Văn học Văn học Nhật bản
Lịch sử・Địa lý Lịch sử
Khảo cổ học, Tài sản văn hóa Khảo cổ học, Tài sản văn hóa
Kinh tế Kinh tế
Quản trị, Thương mại Quản trị kinh doanh
Kiến trúc, Xây dựng dân dụng và Công nghệ môi trường Kiến trúc

Liệu về các trường học


 • 京都橘大学 2022 大学案内
Tải tài liệu về các trường học

*là các mục bắt buộc. Vui lòng điền thông tin vào các mục này.

名前(Name)*
国籍(Nationality)*
E-mail*
メールマガジン(Study Kyoto Newsletter)

Thông tin về các kỳ thi và ứng tuyển ở đây

 • 外国人留学生入試希望の方

 • Liên hệ

  Bộ phận Tuyển sinh, Đại học Tachibana Kyoto

  URL:https://www.tachibana-u.ac.jp/english/index.html

  Mail:admis@tachibana-u.ac.jp

  Truy cập