Kyoto Styudy

Dành cho những bạn đang cân nhắc du học Nhật Bản Dành cho học sinh quốc tế tại Kyoto

Thông tin chi tiết học

Liệu về các trường học

Tư nhân Đại học Tachibana Kyoto

Học vị được chấp nhận: Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

Kyoto Tachibana University(KTU) was founded in 1967 and has enjoyed a long history as an educational institution of more than one hundred years. In April 2021, the Faculty of Economics, the Faculty of Business Administration, and the Faculty of Engineering was established, and in April 2023, Faculty of Comprehensive Psychology was added, making it a comprehensive private university with 9 faculties and 15 departments in a variety of arts and sciences. Kyoto Tachibana University is located in the ancient capital of Japan, which prospered as the center of politics and culture for centuries, providing an excellent educational environment for its student body of 6,400 undergraduates, 100 graduates, and 17 international students.

 • Học bổng

Thông tin cơ bản

Thời gian nhập học Tháng 4
Yêu cầu nhập học ・Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU):Tiếng Nhật từ 225 điểm trở lên trong “Tiếng Nhật như một ngoại ngữ( bao gồm phần thi tự luận)”. Khoa Thông tin yêu cầu Tiếng Nhật từ 225 điểm trở lên trong “Tiếng Nhật như một ngoại ngữ” và Toán ( khoá 2) 100 điểm trở lên. Ngoài ra, các khoa khác sẽ chỉ định các môn học bắt buộc như "Nhật Bản và Thế giới" hoặc "Toán học (Khóa 1 hoặc 2)".
Phí nhập học 200,000 yên
Học phí (khối nhân văn)/năm 870,000 yên~944,000 yên
Học phí (khối khoa học)/năm 1,325,000 yên
Những điều cần lưu ý khác 50,000 yên~150,000 yên
Thông tin chi tiết về trường đại học
Văn học Văn học Nhật bản
Ngôn ngữ học Tiếng Nhật
Lịch sử・Địa lý Lịch sử
Tâm lý học Tâm lý học
Khảo cổ học, Tài sản văn hóa Khảo cổ học, Tài sản văn hóa
Kinh tế Kinh tế
Quản trị, Thương mại Quản trị kinh doanh, Quản trị thông tin
Xã hội học Xã hội học
Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin
Kiến trúc, Xây dựng dân dụng và Công nghệ môi trường Kiến trúc
Khoa học đời sống Nhà ở
Thông tin chi tiết về trường cao học
Lịch sử・Địa lý Lịch sử
Tâm lý học Tâm lý học
Khảo cổ học, Tài sản văn hóa Khảo cổ học, Tài sản văn hóa
Kinh tế Kinh tế
Quản trị, Thương mại Quản trị kinh doanh
Kiến trúc, Xây dựng dân dụng và Công nghệ môi trường Kiến trúc
Khoa học đời sống Nhà ở

Liệu về các trường học


 • 2024 大学案内

 • 2024年度入試ガイド

 • 外国人留学生入試ガイド
Tải tài liệu về các trường học

*là các mục bắt buộc. Vui lòng điền thông tin vào các mục này.

名前(Name)*
国籍(Nationality)*
E-mail*
メールマガジン(Study Kyoto Newsletter)

Thông tin về các kỳ thi và ứng tuyển ở đây

 • 外国人留学生入試希望の方

 • Liên hệ

  Bộ phận Tuyển sinh, Đại học Tachibana Kyoto

  URL:https://www.tachibana-u.ac.jp/english/index.html

  Mail:admis@tachibana-u.ac.jp

  Truy cập