Kyoto Styudy

Dành cho những bạn đang cân nhắc du học Nhật Bản Dành cho học sinh quốc tế tại Kyoto

Thông tin chi tiết học

Tư nhân Đại học Tachibana Kyoto

Học vị được chấp nhận: Cử nhân・Thạc sĩ

Kyoto Tachibana University was founded in 1967 and has enjoyed a long history as an educational institution of more than one hundred years. With the addition of three new faculties in Economics, Business Administration and Engineering, the University will consist of eight faculties and fifteen departments as of April, 2021. (The titles and planned content of these new faculties is subject to change.) Kyoto Tachibana University is located in the ancient capital of Japan, which prospered as the center of politics and culture for centuries after the late 8th century, providing an excellent educational environment for its student body of 4,800 undergraduates, 66 graduates, and 31 international students.

  • Học bổng

Thông tin cơ bản

Thời gian nhập học Tháng 4
Yêu cầu nhập học ・Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU):270 trở lên
・Kỳ thi năng lực Nhật Bản (JLPT):N3 trở lên
Phí nhập học 200,000 yên
Học phí (khối nhân văn)/năm 920,000~1,014,000 yên
Học phí (khối khoa học)/năm 1,325,000 yên
Thông tin chi tiết về trường đại học
Văn học Văn học Nhật bản
Lịch sử・Địa lý Lịch sử
Tâm lý học Tâm lý học
Kinh tế Kinh tế
Quản trị, Thương mại Quản trị kinh doanh, Quản trị thông tin
Xã hội học Xã hội học
Du lịch Du lịch
Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin
Kiến trúc, Xây dựng dân dụng và Công nghệ môi trường Kiến trúc
Khoa học đời sống Nhà ở
Thông tin chi tiết về trường cao học
Văn học Văn học Nhật bản
Lịch sử・Địa lý Lịch sử
Khảo cổ học, Tài sản văn hóa Khảo cổ học, Tài sản văn hóa
Quản trị, Thương mại Quản trị kinh doanh
Kiến trúc, Xây dựng dân dụng và Công nghệ môi trường Kiến trúc
Liên hệ

Bộ phận Tuyển sinh, Đại học Tachibana Kyoto

URL:https://www.tachibana-u.ac.jp/english/index.html

Mail:g-edu@tachibana-u.ac.jp

Truy cập