Kyoto Styudy

Thông tin chi tiết học

Tư nhân Đại học Tachibana Kyoto

Học vị được chấp nhận: Cử nhân・Thạc sĩ

Kyoto Tachibana University was founded in 1967 as a private university for women on the basis of Tachibana Educational Institution, which has a long history of more than one hundred years. The university which became co-educational in 2005 consists of six faculties and thirteen departments now. There are approximately 4,700 undergraduate students,70 graduate students and 50 international students. Kyoto Tachibana University is in Kyoto, an ancient capital of Japan which prospered as the center of politics and culture for many years since the late 8th century, and with an educational and academic philosophy of “Independence, Coexistence and Practical Knowledge”, we cultivate human resources that are sought by society. We also endeavor to provide a variety of educational courses that promote a range of careers and vocations.

  • Học bổng

Thông tin cơ bản

Thời gian nhập học Tháng 4
Yêu cầu nhập học ・Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU):225 trở lên
・Kỳ thi năng lực Nhật Bản (JLPT):N3 trở lên
Phí nhập học 200,000 yên
Học phí (khối nhân văn)/năm 417,000 yên
Học phí (khối khoa học)/năm 600,000 yên
Những điều cần lưu ý khác 140,000 yên
Thông tin chi tiết về trường đại học
Văn học Văn học Nhật bản
Lịch sử・Địa lý Lịch sử
Tâm lý học Tâm lý học
Quản trị, Thương mại Quản trị kinh doanh
Xã hội học Xã hội học
Kiến trúc, Xây dựng dân dụng và Công nghệ môi trường Kiến trúc
Khoa học đời sống Nhà ở
Thông tin chi tiết về trường cao học
Văn học Văn học Nhật bản
Lịch sử・Địa lý Lịch sử
Quản trị, Thương mại Quản trị kinh doanh
Kiến trúc, Xây dựng dân dụng và Công nghệ môi trường Kiến trúc
Liên hệ

Bộ phận Tuyển sinh, Đại học Tachibana Kyoto

URL:http://www.tachibana-u.ac.jp/english/index.html

Mail:g-edu@tachibana-u.ac.jp

Truy cập