Kyoto Styudy

Dành cho những bạn đang cân nhắc du học Nhật Bản Dành cho học sinh quốc tế tại Kyoto

Thông tin chi tiết học

Quốc lập Đại học giáo dục Kyoto

Học vị được chấp nhận: Thạc sĩ

The Faculty of Education is not currently conducting special entrance examinations for privately-financed international students.
It is only accepting research students at present.
This faculty also implements exchange programs based on inter-university exchange agreements.

  • Ký túc xá - Nhà cho thuê