Kyoto Styudy

Dành cho những bạn đang cân nhắc du học Nhật Bản Dành cho học sinh quốc tế tại Kyoto

Thông tin chi tiết học

Quốc lập Đại học giáo dục Kyoto

Học vị được chấp nhận: Chứng chỉ chuyên môn chuyên nghiệp

Currently, we are accepting applications only for research students. Please note that if you wish to continue on to The United Graduate School of Professional Teacher Development after the expiration of your research period, you will need to have a qualification such as a teaching license approved by the Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology. In addition, we also offer exchange programs based on inter-university exchange agreements.

  • Ký túc xá - Nhà cho thuê

Thông tin cơ bản

Thời gian nhập học Tháng 4, Tháng 10
Phí nhập học 84,600~282,000 yên
Học phí (khối nhân văn)/năm 356,400~535,800 yên
Thông tin chi tiết về trường đại học
Giáo dục Giáo dục
Thông tin chi tiết về trường cao học
Giáo dục Giáo dục
Liên hệ

URL:https://www.kyokyo-u.ac.jp/student/intel/

Mail:intel@kyokyo-u.ac.jp

Truy cập