Kyoto Styudy

STUDY KYOTO MAGAZINE

How Satisfied are Kyoto’s International Students with their Experience?

2018.03.30

How Satisfied are Kyoto’s International Students with their Experience?

In order to better understand the opinions of Kyoto’s study abroad students, Study Ky […]

Tất cả về kỳ thi du học Nhật Bản (EJU)!

2018.03.26

Tất cả về kỳ thi du học Nhật Bản (EJU)!

Để du học tại Nhật Bản, có lẽ nhiều bạn nghĩ rằng chỉ cần vượt qua kỳ thi năng lực ti […]

Kyoto’s Public Student Dorms for International Students: Pricing, Applications & Making Japanese Friends

2018.03.20

Kyoto’s Public Student Dorms for International Students: Pricing, Applications & Making Japanese Friends

Where you live on study abroad can make a big difference. After coming home from scho […]

Kyoto Students Share Their Experiences with Culture Shock in Japan

2018.03.13

Kyoto Students Share Their Experiences with Culture Shock in Japan

Take it from your sempai: culture shock is something you will experience. Study Kyoto […]

Thông qua hỗ trợ việc làm dành cho sinh viên quốc tế để thành công trong hoạt động xin việc tại Nhật!

2018.02.23

Thông qua hỗ trợ việc làm dành cho sinh viên quốc tế để thành công trong hoạt động xin việc tại Nhật!

Ngoài trung tâm hướng nghiệp của các trường Đại học thì Kyoto còn có rất nhiều đoàn t […]

Listening to the Voices of Muslim Students in Kyoto

2018.02.12

Listening to the Voices of Muslim Students in Kyoto

With a growing international student population, Kyoto City is increasingly turning i […]

Kyoto’s Student-Produced Festival, Kyoto Intercollegiate Festa

2018.02.05

Kyoto’s Student-Produced Festival, Kyoto Intercollegiate Festa

Kyoto is a city in which one in every ten residents is a student; one of just a few “ […]

Câu chuyện trải nghiệm 2017- Kì thực tập trả lương có ích trong hoạt động tìm kiếm việc làm tại Nhật Bản

2018.01.09

Câu chuyện trải nghiệm 2017- Kì thực tập trả lương có ích trong hoạt động tìm kiếm việc làm tại Nhật Bản

Bạn có thể hiểu được tiếng Nhật được sử dụng tại trường học, vậy nhưng liệu tiếng Nhậ […]