Kyoto Styudy

STUDY KYOTO MAGAZINE

Cơ hội thực tập có lương dành cho du học sinh

2017.04.20

Cơ hội thực tập có lương dành cho du học sinh

Trước xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, nhiều công ty Nhật Bản đã bắt đầu tang cường t […]

Want to Study Science in Japan? Visit Kyoto University!

2017.03.30

Want to Study Science in Japan? Visit Kyoto University!

Study Kyoto recently sat down with three international students studying in Dr. Tasuk […]

Thông tin hỗ trợ du học sinh tìm nhà ở Kyoto

2017.03.08

Thông tin hỗ trợ du học sinh tìm nhà ở Kyoto

Bạn đã bao giờ tự hỏi mình nên làm gì hay có những yêu cầu gì khi thuê nhà ở Nhật chư […]

“Enjoy Kyoto”: Exploring the city together with Kyoto’s free newspaper

2017.03.03

“Enjoy Kyoto”: Exploring the city together with Kyoto’s free newspaper

“Enjoy Kyoto” is a free newspaper written in English for visitors to Kyoto, and is av […]

Playing Sports in a Japanese Club: Fencing

2017.02.16

Playing Sports in a Japanese Club: Fencing

Ever dreamed of joining a club in Japan? Plenty of anime series feature storylines fo […]

A trip through history in Kodai-ji Temple’s extensive gardens

2017.02.06

A trip through history in Kodai-ji Temple’s extensive gardens

Kyoto is home to literally hundreds of shrines and temples. Near Kyoto’s Gion distric […]