Kyoto Styudy

STUDY KYOTO MAGAZINE

STUDY

『Tour học tập trải nghiệm tại Kyoto- Câu chuyện trải nghiệm tour tham quan Đại học khối Khoa học xã hội』

2020.01.06

『Tour học tập trải nghiệm tại Kyoto- Câu chuyện trải nghiệm tour tham quan Đại học khối Khoa học xã hội』

Số lượng du học sinh đến du học tại Tokyo- thủ đô của Nhật Bản rất đông, tuy nhiên kh […]

Tour học tập trải nghiệm tại Kyoto- Câu chuyện trải nghiệm tour về nghệ thuật

2019.11.14

Tour học tập trải nghiệm tại Kyoto- Câu chuyện trải nghiệm tour về nghệ thuật

Tại Kyoto, thành phố nơi nghệ thuật truyền thống của Nhật vẫn đọng lại một cách sâu s […]

What it’s like to study manga in an unrestricted and international environment at Kyoto Seika University

2019.08.30

What it’s like to study manga in an unrestricted and international environment at Kyoto Seika University

When you think of a university in Kyoto, what do you picture?
Kyoto is home to […]

Become an Automobile Engineer at NISSAN Automobile Technical College!

2019.03.31

Become an Automobile Engineer at NISSAN Automobile Technical College!

Whether it’s Nissan, Toyota, Honda, Suzuki, Subaru, or Mitsubishi, Japanese cars are […]

From Anime to Zen: Short-term Study Abroad in Kyoto, Winter 2019

2019.03.05

From Anime to Zen: Short-term Study Abroad in Kyoto, Winter 2019

The Consortium of Universities in Kyoto held this year’s short-term Kyoto Study Progr […]

Japanese Schools Supporting a Path to Success After Graduation

2019.01.11

Japanese Schools Supporting a Path to Success After Graduation

As a student at a Japanese language school, have you figured out what you’d like to d […]

Trường Nhật ngữ tại Kyoto

2019.01.08

Trường Nhật ngữ tại Kyoto

Số trường Nhật Ngữ ở Nhật, và Kyoto nói riêng nhiều không thể kể hết. Nhưng bạn có bi […]

Pass the Examination for Japanese University Admission (EJU): 3 Pieces of Advice for International Students

2018.05.15

Pass the Examination for Japanese University Admission (EJU): 3 Pieces of Advice for International Students

여러분, 안녕하세요.
저는 중국에서 온 유학생입니다. 고등학교 졸업 후에 일본에 와서, 일본어 학교에서 1년, 전문학교에서 1년 공부한 후, […]

123